Akce

23.10.2014 18:08

Pozvánka na odborný seminář „Vliv judikatury Soudního dvora Evropské unie na antidiskriminační právo“

Veřejná ochránkyně práv Mgr. Anna Šabatová, Ph.D. si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář „Vliv judikatury Soudního dvora Evropské unie na antidiskriminační právo“ který se koná dne 2. prosince 2014 v prostorách Kanceláře veřejného ochránce práv v Brně, Údolní 39   Úplný text pozvánky s...

Celý článek

—————

20.10.2014 15:14

Implementace judikatury ESLP do národních systémů, porovnání a zkušenosti – partnerská konference České advokátní komory a Justiční akademie

Dne 17. října 2014 se v hlavním sále Senátu Parlamentu ČR uskutečnila konference s názvem Implementace judikatury ESLP do národních systémů, porovnání a zkušenosti. Příspěvky předneslo sedm soudců a soudkyň Evropského soudu pro lidská práva, a to soudce ESLP z České republiky (Aleš Pejchal),...

Celý článek

—————

05.09.2014 12:49

CALL FOR PAPERS: 150 let mezinárodního humanitárního práva

Výzkumné centrum pro lidská práva (UNCE) při Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze si Vás dovoluje pozvat na konferenci 150 let mezinárodního humanitárního práva, která se uskuteční dne 7. listopadu 2014 v budově PF UK v Praze. Akce se koná u příležitosti letošního 150....

Celý článek

—————

26.06.2014 11:41

Seminář výzkumného centra UNCE na téma „Otázky spojené s aplikací principu non-refoulement na moři“

I když Česká republika není přímořským státem, přesto je v akademickém světě věnována pozornost jevům, které se odehrávají právě na moři. Jednomu z nich se věnoval diskusní seminář zorganizovaný na půdě Právnické fakulty UK v rámci Výzkumného centra pro lidská práva PF UK v...

Celý článek

—————

12.05.2014 10:18

Zpráva z konference - Nové výzvy mezinárodního práva: Nepraví uprchlíci. Dnes migranti – zítra uprchlíci?

Nové výzvy mezinárodního práva: Nepraví uprchlíci. Dnes migranti – zítra uprchlíci? Postavení migrantů, kteří potřebují ochranu v mezinárodním právu Dnes migranti - zítra uprchlíci? Jak můžeme definovat nepravé uprchlíky a jakým způsobem  k nim vlastně současné mezinárodní právo...

Celý článek

—————

21.04.2014 11:23

Zpráva z vědecké konference k poctě doc. PhDr. Stanislavy Hýbnerové CSc. „Lidskoprávní dimenze mezinárodního práva“

Dne 17. dubna 2014 v budově Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (místnost č. 117) proběhla vědecká konference s názvem „Lidskoprávní dimenze mezinárodního práva“. Konference se konala u příležitosti životního jubilea významné české internacionalistky a dlouholeté členky katedry...

Celý článek

—————


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,
Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

24. 04. 2020

Vyšel Bulletin
UNCE č.1/2020.


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: