Archiv Bulletinů 

Bulletin Výzkumného centra pro lidská práva (UNCE)
ISSN (on-line): 2571-0923 

Vydavatel: 

UNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta
Výzkumné centrum pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1
e-mail: vclp@centrum.cz 

 

               Rok  2021                 Rok  2020                Rok  2019

        Bulletin č.2/2021                       Bulletin č.2-3/2020            Bulletin č.3-4/2019
          Bulletin č.1/2021                         Bulletin č.1/2020                        Bulletin č.2/2019
                                                                                                                  Bulletin č.1/2019                                                                                                                                                                                                                          

 

             Rok  2018                        Rok 2017                          Rok 2016

Bulletin č.2/2018                   Bulletin č. 3-4/2017            Bulletin č.3-4/2016
Bulletin č.1/2018                   Bulletin č.1-2/2017             Bulletin č.2/2016
                                                                                                  Bulletin č.1/2016

Rok 2015                    Rok 2014                   Rok 2013                            

Bulletin č.3-4/2015                Bulletin č.3/2014                Bulletin č.1-2/2013
Bulletin č.2/2015                   Bulletin č.2/2014                Bulletin č.3/2013
Bulletin č.1/2015                   Bulletin č.1/2014                Bulletin č.4/2013                                      
                                                          
                                    
Rok 2012
 

Bulletin č.1/2012
Bulletin č.2-3/2012


Zajímavé publikace z oblasti lidských práv

02.11.2021 16:17

ČERVÍNEK, Zdeněk: Metoda proporcionality v praxi Ústavního soudu

ČERVÍNEK, Zdeněk: Metoda proporcionality v praxi Ústavního soudu. Praha: Leges, 2021, ISBN: 978-80-7502-526-2, 258 str. Monografie Zdeňka Červínka zaplňuje více chybějících míst v české odborné literatuře, okruh jejích čtenářů proto může být velmi široký. V prvé řadě již z názvu plyne, že hlavním...

Celý článek

—————

16.06.2020 10:52

ŠEJVL, Michal, AGHA, Petr, SOBEK, Tomáš, KOKEŠOVÁ, Jana, ČERNÝ, David: Vítězové a poražení: Právní a etické problémy současné koronakrize

ŠEJVL, Michal, AGHA, Petr, SOBEK, Tomáš, KOKEŠOVÁ, Jana, ČERNÝ, David: Vítězové a poražení: Právní a etické problémy současné koronakrize. Praha: Ústav státu a práva Akademie věd ČR, 2020, ISBN: 978-80-87439-45-6, 90 s. Již od jarních měsíců roku 2020 jsou regulace přijaté za účelem boje proti...

Celý článek

—————

17.04.2020 13:12

WINKLER, Adam: We the Corporations. How American Businesses Won Their Civil Rights

WINKLER, Adam: We the Corporations. How American Businesses Won Their Civil Rights. New York, London: Liveright Publishing, 2018, ISBN: 978-0-87140-712-1, 472 s. Autor v mimořádně zajímavé publikaci přibližuje historii práv obchodních korporací ve Spojených státech amerických, která se datuje již...

Celý článek

—————

18.12.2019 15:18

MOUNK, Yascha: Lid versus demokracie. Proč je naše svoboda v ohrožení a jak ji zachránit.

MOUNK, Yascha: Lid versus demokracie. Proč je naše svoboda v ohrožení a jak ji zachránit. Praha: Prostor, 2019, ISBN: 978-80-7260-420-3, 384 s. V nedávné době se objevila řada knih věnovaných fenoménu populismu a ohrožení klasických liberálních demokracií. Práce mladého amerického politologa...

Celý článek

—————

02.10.2019 12:03

STONE SWEET, Alec, RYAN, Clare: A Cosmopolitan Legal Order. Kant, Constitutional Justice and the European Convention on Human Rights

STONE SWEET, Alec, RYAN, Clare: A Cosmopolitan Legal Order. Kant, Constitutional Justice and the European Convention on Human Rights. Oxford:  Oxford University Press, 2018, ISBN: 978-0-19-882534-0, 287 s. Zajímavá práce kombinuje dvě zdánlivě vzdálená témata: myšlenku kosmopolitního řádu...

Celý článek

—————

19.01.2019 18:05

BOROWSKI, Martin, PAULSON, Stanley L., SIECKMANN, Jan-Reinard (eds.): Rechtsphilosophie und Grundrechtstheorie

BOROWSKI, Martin, PAULSON, Stanley L., SIECKMANN, Jan-Reinard (eds.): Rechtsphilosophie und Grundrechtstheorie. Robert Alexys System. Tübingen: Mohr Siebeck, 2017, 810 s, ISBN: 978-3-16-155626-5 Jak vyplývá z podtitulu knihy, sborník příspěvků je věnovaný především reflexi díla profesora Roberta...

Celý článek

—————

10.01.2019 14:48

Webber, G., Yowell, P., Ekins, R., Köpcke, M., Miller, B., Urbina, F.: Legislated Rights: Securing Human Rights through Legislation

Webber, G., Yowell, P., Ekins, R., Köpcke, M., Miller, B., Urbina, F.: Legislated Rights: Securing Human Rights through Legislation. Cambridge: Cambridge University Press 2018, 209 str., ISBN-10: 1108426573, ISBN-13: 978-1108426572 doi: 10.1017/9781108551069  „Legislativa je vhodně uzpůsobena...

Celý článek

—————

12.09.2018 16:23

Nová Východoevropská ročenka pro lidská práva (East European Yearbook on Human Rights)

V polovině roku 2018 po delších přípravách vyšlo první číslo Východevropské ročenky pro lidská práva (EEYHR). Jde o nový recenzovaný (peer-reviewed) právnický časopis, který vydává nizozemské nakladatelství Eleven International Publishing. Nový časopis, jehož editování se ujali Mart Susi...

Celý článek

—————

04.08.2018 12:37

JACOBSOHN, Gary, SCHOR, Miguel (eds.): Comparative Constitutional Theory

JACOBSOHN, Gary, SCHOR, Miguel (eds.): Comparative Constitutional Theory. Cheltanham: Edward Elgar, 2018, ISBN: 978-1-78471-912-8, 539 str. Příručky zaměřené na jednotlivá právní odvětví, případně metodologii právní vědy se v posledních letech objevují stále častěji. Patrně největší...

Celý článek

—————

23.07.2018 18:59

PRUS, Łukasz: Ochrona uzasadnionych oczekiwań jednostki jako zasada ogólna europejskiego prawa administracyjnego

PRUS, Łukasz: Ochrona uzasadnionych oczekiwań jednostki jako zasada ogólna europejskiego prawa administracyjnego. Wrocław: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018, 263 s., ISBN: 978-83-65431-90-5. Vydavatelství vratislavské právnické fakulty v tomto roce vydalo...

Celý článek

—————


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,
Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

11. srpna 2022

Vyšlo nové dvojčíslo Bulletinu
VCLP/UNCE č.1 - 2/2022

 

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: