Archiv Bulletinů 

Bulletin Výzkumného centra pro lidská práva (UNCE)
ISSN (on-line): 2571-0923 

Vydavatel: 

UNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta
Výzkumné centrum pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1
e-mail: vclp@centrum.cz 

 

             Rok  2019 

             Bulletin č.2/2019
             Bulletin č.1/2019
 

             Rok  2018                        Rok 2017                          Rok 2016

Bulletin č.2/2018                      Bulletin č. 3-4/2017            Bulletin č.3-4/2016
Bulletin č.1/2018                      Bulletin č.1-2/2017             Bulletin č.2/2016
                                                                                                Bulletin č.1/2016

Rok 2015                 Rok 2014                  Rok 2013                            

Bulletin č.3-4/2015             Bulletin č.3/2014                  Bulletin č.1-2/2013
Bulletin č.2/2015                 Bulletin č.2/2014                Bulletin č.3/2013
Bulletin č.1/2015                 Bulletin č.1/2014                Bulletin č.4/2013                                      
                                                          
                                    
Rok 2012

Bulletin č.1/2012
Bulletin č.2-3/2012


Zajímavé publikace z oblasti lidských práv

19.01.2019 18:05

BOROWSKI, Martin, PAULSON, Stanley L., SIECKMANN, Jan-Reinard (eds.): Rechtsphilosophie und Grundrechtstheorie

BOROWSKI, Martin, PAULSON, Stanley L., SIECKMANN, Jan-Reinard (eds.): Rechtsphilosophie und Grundrechtstheorie. Robert Alexys System. Tübingen: Mohr Siebeck, 2017, 810 s, ISBN: 978-3-16-155626-5 Jak vyplývá z podtitulu knihy, sborník příspěvků je věnovaný především reflexi díla profesora Roberta...

Celý článek

—————

10.01.2019 14:48

Webber, G., Yowell, P., Ekins, R., Köpcke, M., Miller, B., Urbina, F.: Legislated Rights: Securing Human Rights through Legislation

Webber, G., Yowell, P., Ekins, R., Köpcke, M., Miller, B., Urbina, F.: Legislated Rights: Securing Human Rights through Legislation. Cambridge: Cambridge University Press 2018, 209 str., ISBN-10: 1108426573, ISBN-13: 978-1108426572 doi: 10.1017/9781108551069  „Legislativa je vhodně uzpůsobena...

Celý článek

—————

12.09.2018 16:23

Nová Východoevropská ročenka pro lidská práva (East European Yearbook on Human Rights)

V polovině roku 2018 po delších přípravách vyšlo první číslo Východevropské ročenky pro lidská práva (EEYHR). Jde o nový recenzovaný (peer-reviewed) právnický časopis, který vydává nizozemské nakladatelství Eleven International Publishing. Nový časopis, jehož editování se ujali Mart Susi...

Celý článek

—————

04.08.2018 12:37

JACOBSOHN, Gary, SCHOR, Miguel (eds.): Comparative Constitutional Theory

JACOBSOHN, Gary, SCHOR, Miguel (eds.): Comparative Constitutional Theory. Cheltanham: Edward Elgar, 2018, ISBN: 978-1-78471-912-8, 539 str. Příručky zaměřené na jednotlivá právní odvětví, případně metodologii právní vědy se v posledních letech objevují stále častěji. Patrně největší...

Celý článek

—————

23.07.2018 18:59

PRUS, Łukasz: Ochrona uzasadnionych oczekiwań jednostki jako zasada ogólna europejskiego prawa administracyjnego

PRUS, Łukasz: Ochrona uzasadnionych oczekiwań jednostki jako zasada ogólna europejskiego prawa administracyjnego. Wrocław: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018, 263 s., ISBN: 978-83-65431-90-5. Vydavatelství vratislavské právnické fakulty v tomto roce vydalo...

Celý článek

—————

20.04.2018 16:59

SMET, Stijn, BREHMS, Eva (eds.): When Human Rights Clash at the European Court of Human Rights. Conflictor Harmony?

SMET, Stijn, BREHMS, Eva (eds.): When Human Rights Clash at the European Court of Human Rights. Conflictor Harmony? Oxford:  Oxford University Press, 2017, ISBN: 978-0-19-879595-7, 257 s. Tématu kolizí základních práv se v poledních letech věnuje stále široká pozornost, přičemž jedněmi z...

Celý článek

—————

25.10.2017 14:22

PETERSEN, Niels: Proportionality and Judicial Activism. Fundamental Rights Adjudication in Canada, Germany and South Africa

PETERSEN, Niels: Proportionality and Judicial Activism. Fundamental Rights Adjudication in Canada, Germany and South Africa. Cambridge: Cambridge University Press, 2017, ISBN: 978-1-107-17798-7, 249 s. Niels Petersen, profesor mezinárodního, evropského a veřejného práva na Univerzitě v...

Celý článek

—————

05.09.2017 10:04

PRINC, Marcin: Standardy dobrejadministracji w prawieadministracyjnym

PRINC, Marcin: Standardy dobrejadministracji w prawieadministracyjnym. Poznań: WydawnictwoNaukowe UAM, 2016,ISBN: 978-83-232-3135-6, 360s.   Publikaci Dr. Marcina Prince z Fakulty práva a správy Univerzity Adama Mickiewicze v Poznani, věnující se standardům dobré správy ve...

Celý článek

—————

30.05.2016 09:01

TYMOFEYEVA, Alla: NON-GOVERNMENTAL ORGANISATIONS UNDER THE EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS. Exceptional Legal Standing.

Za podpory Výzkumného centra pro lidská práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze vyšla v rámci projektu UNCE 204006 publikace Ally Tymofeyevé s názvem Nevládní organizace dle Evropské úmluvy o lidských právech: výjimečné právní postavení (název originálu v angličtině -...

Celý článek

—————

27.04.2016 18:55

JAKAB, András: European Constitutional Language

JAKAB, András: European Constitutional Language. Cambridge: Cambridge University Press, 2016, ISBN: 978-1-107-13078-4, 511 s. Monografie se převážně zabývá historickým základem a proměnami zásadních pojmů ústavní teorie, jakými jsou suverenita, vláda práva, ústava, demokracie a národ. Autorovi...

Celý článek

—————


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,
Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

11. 10. 2019

Vyšel Bulletin UNCE č.2/2019.


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: