Archiv Bulletinů 

Bulletin Výzkumného centra pro lidská práva (UNCE)
ISSN (on-line): 2571-0923 

Vydavatel: 

UNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta
Výzkumné centrum pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1
e-mail: vclp@centrum.cz 

Rok  2022

      Bulletin č.1-2/2022  

              Rok  2021                 Rok  2020                Rok  2019

        Bulletin č.2/2021                       Bulletin č.2-3/2020            Bulletin č.3-4/2019
          Bulletin č.1/2021                         Bulletin č.1/2020                        Bulletin č.2/2019
                                                                                                                  Bulletin č.1/2019                                                                                                                                                                                                                          

 

             Rok  2018                        Rok 2017                          Rok 2016

Bulletin č.2/2018                   Bulletin č. 3-4/2017            Bulletin č.3-4/2016
Bulletin č.1/2018                   Bulletin č.1-2/2017             Bulletin č.2/2016
                                                                                                  Bulletin č.1/2016

Rok 2015                    Rok 2014                   Rok 2013                            

Bulletin č.3-4/2015                Bulletin č.3/2014                Bulletin č.1-2/2013
Bulletin č.2/2015                   Bulletin č.2/2014                Bulletin č.3/2013
Bulletin č.1/2015                   Bulletin č.1/2014                Bulletin č.4/2013                                      
                                                          
                                    
Rok 2012
 

Bulletin č.1/2012
Bulletin č.2-3/2012


Zajímavé publikace z oblasti lidských práv

25.10.2022 10:35

ŠTURMA, Pavel, LIPOVSKÝ, Milan (eds.): The Crime of Genocide: Then and Now. Evolution of a Crime.

ŠTURMA, Pavel, LIPOVSKÝ, Milan (eds.): The Crime of Genocide: Then and Now. Evolution of a Crime. Leiden/Boston: Brill Nijhoff, 2022, ISBN: 978-90-04-51931-2 Rád bych Vás seznámil s anglicky psanou publikací, která právě vyšla v nakladatelství Brill a kterou jsme editovali společně s panem...

Celý článek

—————

05.08.2022 10:56

BILCHITZ, David: Fundamental Rights and the Legal Obligations of Business

BILCHITZ, David: Fundamental Rights and the Legal Obligations of Business. Cambridge: Cambridge University Press, 2022, ISBN: 978-1-108-84194-8 Rozsáhlou monografii Davida Bilchitze, který působí na univerzitách v Johannesburgu a Readingu, je možné chápat jako ambiciózní, avšak pečlivě zdůvodněný...

Celý článek

—————

02.11.2021 16:17

ČERVÍNEK, Zdeněk: Metoda proporcionality v praxi Ústavního soudu

ČERVÍNEK, Zdeněk: Metoda proporcionality v praxi Ústavního soudu. Praha: Leges, 2021, ISBN: 978-80-7502-526-2, 258 str. Monografie Zdeňka Červínka zaplňuje více chybějících míst v české odborné literatuře, okruh jejích čtenářů proto může být velmi široký. V prvé řadě již z názvu plyne, že hlavním...

Celý článek

—————

16.06.2020 10:52

ŠEJVL, Michal, AGHA, Petr, SOBEK, Tomáš, KOKEŠOVÁ, Jana, ČERNÝ, David: Vítězové a poražení: Právní a etické problémy současné koronakrize

ŠEJVL, Michal, AGHA, Petr, SOBEK, Tomáš, KOKEŠOVÁ, Jana, ČERNÝ, David: Vítězové a poražení: Právní a etické problémy současné koronakrize. Praha: Ústav státu a práva Akademie věd ČR, 2020, ISBN: 978-80-87439-45-6, 90 s. Již od jarních měsíců roku 2020 jsou regulace přijaté za účelem boje proti...

Celý článek

—————

17.04.2020 13:12

WINKLER, Adam: We the Corporations. How American Businesses Won Their Civil Rights

WINKLER, Adam: We the Corporations. How American Businesses Won Their Civil Rights. New York, London: Liveright Publishing, 2018, ISBN: 978-0-87140-712-1, 472 s. Autor v mimořádně zajímavé publikaci přibližuje historii práv obchodních korporací ve Spojených státech amerických, která se datuje již...

Celý článek

—————

18.12.2019 15:18

MOUNK, Yascha: Lid versus demokracie. Proč je naše svoboda v ohrožení a jak ji zachránit.

MOUNK, Yascha: Lid versus demokracie. Proč je naše svoboda v ohrožení a jak ji zachránit. Praha: Prostor, 2019, ISBN: 978-80-7260-420-3, 384 s. V nedávné době se objevila řada knih věnovaných fenoménu populismu a ohrožení klasických liberálních demokracií. Práce mladého amerického politologa...

Celý článek

—————

02.10.2019 12:03

STONE SWEET, Alec, RYAN, Clare: A Cosmopolitan Legal Order. Kant, Constitutional Justice and the European Convention on Human Rights

STONE SWEET, Alec, RYAN, Clare: A Cosmopolitan Legal Order. Kant, Constitutional Justice and the European Convention on Human Rights. Oxford:  Oxford University Press, 2018, ISBN: 978-0-19-882534-0, 287 s. Zajímavá práce kombinuje dvě zdánlivě vzdálená témata: myšlenku kosmopolitního řádu...

Celý článek

—————

19.01.2019 18:05

BOROWSKI, Martin, PAULSON, Stanley L., SIECKMANN, Jan-Reinard (eds.): Rechtsphilosophie und Grundrechtstheorie

BOROWSKI, Martin, PAULSON, Stanley L., SIECKMANN, Jan-Reinard (eds.): Rechtsphilosophie und Grundrechtstheorie. Robert Alexys System. Tübingen: Mohr Siebeck, 2017, 810 s, ISBN: 978-3-16-155626-5 Jak vyplývá z podtitulu knihy, sborník příspěvků je věnovaný především reflexi díla profesora Roberta...

Celý článek

—————

10.01.2019 14:48

Webber, G., Yowell, P., Ekins, R., Köpcke, M., Miller, B., Urbina, F.: Legislated Rights: Securing Human Rights through Legislation

Webber, G., Yowell, P., Ekins, R., Köpcke, M., Miller, B., Urbina, F.: Legislated Rights: Securing Human Rights through Legislation. Cambridge: Cambridge University Press 2018, 209 str., ISBN-10: 1108426573, ISBN-13: 978-1108426572 doi: 10.1017/9781108551069  „Legislativa je vhodně uzpůsobena...

Celý článek

—————

12.09.2018 16:23

Nová Východoevropská ročenka pro lidská práva (East European Yearbook on Human Rights)

V polovině roku 2018 po delších přípravách vyšlo první číslo Východevropské ročenky pro lidská práva (EEYHR). Jde o nový recenzovaný (peer-reviewed) právnický časopis, který vydává nizozemské nakladatelství Eleven International Publishing. Nový časopis, jehož editování se ujali Mart Susi...

Celý článek

—————


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,

Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

1. listopadu 2022

Vyšlo nové číslo Bulletinu
 VCLP č.3/2022 .

 

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: