Zajímavé publikace z oblasti lidských práv

10.08.2023 12:06

ALEXY, Robert: Law’s Ideal Dimension

ALEXY, Robert: Law’s Ideal Dimension. Oxford: Oxford University Press, 2021, ISBN: 978-0-19-879683-1, 335 str. Robert Alexy, jeden z předních představitelů nonpozitivismu v současné právní filozofii, věnoval řadu let úsilí o syntézu svých tří základních děl, které vyšly postupně...

Celý článek

—————

26.03.2023 18:12

HAPLA, Martin: Utilitarismus a filozofie lidských práv

HAPLA, Martin: Utilitarismus a filozofie lidských práv. Praha: Leges, 2022, ISBN: 978-80-7502-640-8, 240 str.  Lidská práva bývají zkoumána z mnoha úhlů pohledu. Je proto cenné, když nová práce na téma lidských práv má úzké zaměření, a ještě lépe, pokud pokrývá oblast, která dosud minimálně v...

Celý článek

—————

25.10.2022 10:35

ŠTURMA, Pavel, LIPOVSKÝ, Milan (eds.): The Crime of Genocide: Then and Now. Evolution of a Crime.

ŠTURMA, Pavel, LIPOVSKÝ, Milan (eds.): The Crime of Genocide: Then and Now. Evolution of a Crime. Leiden/Boston: Brill Nijhoff, 2022, ISBN: 978-90-04-51931-2 Rád bych Vás seznámil s anglicky psanou publikací, která právě vyšla v nakladatelství Brill a kterou jsme editovali společně s panem...

Celý článek

—————

05.08.2022 10:56

BILCHITZ, David: Fundamental Rights and the Legal Obligations of Business

BILCHITZ, David: Fundamental Rights and the Legal Obligations of Business. Cambridge: Cambridge University Press, 2022, ISBN: 978-1-108-84194-8 Rozsáhlou monografii Davida Bilchitze, který působí na univerzitách v Johannesburgu a Readingu, je možné chápat jako ambiciózní, avšak pečlivě zdůvodněný...

Celý článek

—————

02.11.2021 16:17

ČERVÍNEK, Zdeněk: Metoda proporcionality v praxi Ústavního soudu

ČERVÍNEK, Zdeněk: Metoda proporcionality v praxi Ústavního soudu. Praha: Leges, 2021, ISBN: 978-80-7502-526-2, 258 str. Monografie Zdeňka Červínka zaplňuje více chybějících míst v české odborné literatuře, okruh jejích čtenářů proto může být velmi široký. V prvé řadě již z názvu plyne, že hlavním...

Celý článek

—————

16.06.2020 10:52

ŠEJVL, Michal, AGHA, Petr, SOBEK, Tomáš, KOKEŠOVÁ, Jana, ČERNÝ, David: Vítězové a poražení: Právní a etické problémy současné koronakrize

ŠEJVL, Michal, AGHA, Petr, SOBEK, Tomáš, KOKEŠOVÁ, Jana, ČERNÝ, David: Vítězové a poražení: Právní a etické problémy současné koronakrize. Praha: Ústav státu a práva Akademie věd ČR, 2020, ISBN: 978-80-87439-45-6, 90 s. Již od jarních měsíců roku 2020 jsou regulace přijaté za účelem boje proti...

Celý článek

—————

17.04.2020 13:12

WINKLER, Adam: We the Corporations. How American Businesses Won Their Civil Rights

WINKLER, Adam: We the Corporations. How American Businesses Won Their Civil Rights. New York, London: Liveright Publishing, 2018, ISBN: 978-0-87140-712-1, 472 s. Autor v mimořádně zajímavé publikaci přibližuje historii práv obchodních korporací ve Spojených státech amerických, která se datuje již...

Celý článek

—————

18.12.2019 15:18

MOUNK, Yascha: Lid versus demokracie. Proč je naše svoboda v ohrožení a jak ji zachránit.

MOUNK, Yascha: Lid versus demokracie. Proč je naše svoboda v ohrožení a jak ji zachránit. Praha: Prostor, 2019, ISBN: 978-80-7260-420-3, 384 s. V nedávné době se objevila řada knih věnovaných fenoménu populismu a ohrožení klasických liberálních demokracií. Práce mladého amerického politologa...

Celý článek

—————

02.10.2019 12:03

STONE SWEET, Alec, RYAN, Clare: A Cosmopolitan Legal Order. Kant, Constitutional Justice and the European Convention on Human Rights

STONE SWEET, Alec, RYAN, Clare: A Cosmopolitan Legal Order. Kant, Constitutional Justice and the European Convention on Human Rights. Oxford:  Oxford University Press, 2018, ISBN: 978-0-19-882534-0, 287 s. Zajímavá práce kombinuje dvě zdánlivě vzdálená témata: myšlenku kosmopolitního řádu...

Celý článek

—————

19.01.2019 18:05

BOROWSKI, Martin, PAULSON, Stanley L., SIECKMANN, Jan-Reinard (eds.): Rechtsphilosophie und Grundrechtstheorie

BOROWSKI, Martin, PAULSON, Stanley L., SIECKMANN, Jan-Reinard (eds.): Rechtsphilosophie und Grundrechtstheorie. Robert Alexys System. Tübingen: Mohr Siebeck, 2017, 810 s, ISBN: 978-3-16-155626-5 Jak vyplývá z podtitulu knihy, sborník příspěvků je věnovaný především reflexi díla profesora Roberta...

Celý článek

—————


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,

Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

18. června 2024

Vyšlo nové číslo Bulletinu
 VCLP č.1/2024 .

 

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: