Řešitelský kolektiv

SENIOŘI

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
Hlavní řešitel projektu a Koordinátor Centra

Doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph. D., E.M.A.

Doc. JUDr. Helena Hofmannová, PhD.

Doc. Mag. phil. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Ph.D.

JUDr. Petr Šustek, Ph.D.

JUDr. Karolína Žákovská, Ph.D.
 

JUNIOŘI

JUDr. Martin Faix, Ph.D., MJI

Mgr. Eliška Flídrová, Ph.D.

Mgr. Věra Honusková, Ph.D.  

JUDr. Helena Krejčíková, Ph.D.

JUDr. David Kryska, Ph.D.

JUDr. Milan Lipovský,  Ph.D.  

JUDr. Pavel Ondřejek, Ph.D.

JUDr. Jana Ondřejková, Ph.D.

JUDr. Alla Tymofeyeva, Ph. D.

 

DOKTORANDI

Mgr. Ondřej Svoboda

JUDr. Martin Šolc

Mgr. Kristýna Urbanová


OSTATNÍ PRACOVNÍCI

JUDr. PhDr. Marek Antoš,Ph.D., LL. M.

Mgr. Anna Červeňáková

JUDr. Helena Krejčíková, Ph. D.

JUDr. Petr Svoboda,Ph.D.
 


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,
Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

27. 9. 2018

Na mezinárodní konferenci v Edinburghu, která se konala ve dnech 7-8 září 2018 byla přijata deklarace  "AHRI DECLARATION 2018".

17. 9. 2018

Vyšel nový e-Bulletin UNCE 
(č. 2/2018):

 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém novém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu.