Řešitelský kolektiv

SENIOŘI

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
Hlavní řešitel projektu a Koordinátor Centra

Doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph. D., E.M.A.

Doc. JUDr. Helena Hofmannová, PhD.

Doc. Mag. phil. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Ph.D.

 

JUNIOŘI

JUDr. Martin Faix, Ph.D., MJI

Mgr. Věra Honusková,Ph.D.  

JUDr. Helena Krejčíková, Ph.D.

JUDr. David Kryska, Ph.D.

JUDr. Milan Lipovský,  Ph.D.  

JUDr. Pavel Ondřejek, Ph.D.

JUDr. Jana Ondřejková, Ph.D.

JUDr. Alla Tymofeyeva, Ph. D.

 

DOKTORANDI

Mgr. Anna Červeňáková

Mgr. Eliška Flídrová

Mgr. Lukáš Kostínek

Mgr. Ondřej Svoboda

JUDr. Martin Šolc

Mgr. Kristýna Urbanová


OSTATNÍ PRACOVNÍCI

JUDr. PhDr. Marek Antoš,Ph.D., LL. M.

JUDr. Petr Svoboda,Ph.D.

JUDr. Petr Šustek, Ph.D.

JUDr. Karolína Žákovská, Ph.D.


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,
Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1Novinky

6. 11. 2017

Vyšla SLP č. 12 - "Státní občanství v kontextu vývoje lidských práv" - Pavel Šturma, Alla Tymofeyeva (eds.) a kol.

3. 11. 2017

Vyšlo dvojčíslo Bulletinu UNCE č. 3-4/2017.

On-line verze ke stažení   zde 

 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém novém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu.