Řešitelský kolektiv

SENIOŘI
 

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
Hlavní řešitel projektu a Koordinátor Centra

Doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph. D., E.M.A.

Doc. JUDr. Helena Hofmannová, PhD.

Doc. JUDr. Pavel Ondřejek, Ph.D.

Doc. JUDr. Jana Ondřejková, Ph.D.

Doc. Mag. phil. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Ph.D.

Doc. JUDr. Petr Šustek, Ph.D.

JUDr. Karolína Žákovská, Ph.D.
 

JUNIOŘIJUDr. Eliška Flídrová, Ph.D.

JUDr. Věra Honusková, Ph.D.  

JUDr. Helena Krejčíková, Ph.D.

JUDr. David Kryska, Ph.D.

JUDr. Milan Lipovský,  Ph.D.  

JUDr. Alla Tymofeyeva, Ph. D.

 

DOKTORANDI

 

Mgr. Elia Černohlávková

Mgr. Markéta Křižáková

JUDr. Lukáš Machoň

JUDr. Ivana Machoňová Schellongová

JUDr. Karel Řepa

Mgr. Ondřej Svoboda

JUDr. Martin Šolc

Mgr. Kamila Šrolerová


OSTATNÍ PRACOVNÍCI


Mgr. Anna Červeňáková

JUDr. Petr Svoboda,Ph.D.


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,
Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

24. 04. 2020

Vyšel Bulletin
UNCE č.1/2020.


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: