Řešitelský kolektiv

SENIOŘI

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
Hlavní řešitel projektu a Koordinátor Centra

Doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph. D., E.M.A.

Doc. JUDr. Helena Hofmannová, PhD.

Doc. Mag. phil. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Ph.D.

JUDr. Petr Šustek, Ph.D.

JUDr. Karolína Žákovská, Ph.D.
 

JUNIOŘI

JUDr. Martin Faix, Ph.D., MJI

Mgr. Eliška Flídrová, Ph.D.

Mgr. Věra Honusková, Ph.D.  

JUDr. Helena Krejčíková, Ph.D.

JUDr. David Kryska, Ph.D.

JUDr. Milan Lipovský,  Ph.D.  

JUDr. Pavel Ondřejek, Ph.D.

JUDr. Jana Ondřejková, Ph.D.

JUDr. Alla Tymofeyeva, Ph. D.

 

DOKTORANDI

Mgr. Ondřej Svoboda

JUDr. Martin Šolc

Mgr. Kristýna Urbanová


OSTATNÍ PRACOVNÍCI

JUDr. PhDr. Marek Antoš,Ph.D., LL. M.

Mgr. Anna Červeňáková

JUDr. Helena Krejčíková, Ph. D.

JUDr. Petr Svoboda,Ph.D.
 


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,
Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

24. 04. 2020

Vyšel Bulletin
UNCE č.1/2020.


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: