Studie z lidských práv

 
 

SLP č. 14: Ochrana žen a dětí v mezinárodním právu - Pavel Šturma, Milan Lipovský (eds.) a kol.

SLP č. 13: Ochrana lidských práv: Úloha parlamentů a soudů - Pavel Šturma, Pavel Ondřejek (eds.)

SLP č. 12: Státní občanství v kontextu vývoje lidských práv - Pavel Šturma, Alla Tymofeyeva (eds.) a kol.

SLP č. 11: Preventivní mechanismy dle Opčního protokolu k Úmluvě proti mučení - Pavel Šturma, Milan Lipovský (eds.)

SLP č. 10: Ochrana mořské hranice států Evropské unie v kontextu principu nenavracení - Věra Honusková, Harald Christian Scheu, Eliška Flídrová

SLP č. 09: Mezinárodní humanitární právo - vznik, vývoj a nové výzvy - Veronika Bílková (ed.)

SLP č. 08: Dnes migranti - zítra uprchlící? - Postavení migrantů, kteří potřebují ochranu v mezinárodním právu - Věra Honusková, Eliška Flídrová, Linda Janků (eds.) a kol.         VYPRODÁNO

SLP č. 07: Lidskoprávní dimenze mezinárodního práva - Pavel Šturma, Martin Faix (eds.)

SLP č. 06: Od zákazu diskriminace k ochraně kolektivních práv - Pavel Šturma, Karolina Žákovská a kol.

SLP č. 05: Mezinárodně-právní aspekty ochrany lidských práv - Pavel Šturma (ed.)

SLP č. 04: Filozofické a právně teoretické aspekty lidských práv - Petr Svoboda, Pavel Ondřejek, Petr Šustek a kol.

SLP č. 03: Nová lidská práva - Kristina Chocholáčková, Milan Lipovský, Kamila Hájíčková, Martin Štefko, Karolina Žákovská

SLP č. 02: Vymezení závislé a nelegální práce - Martin Štefko      VYPRODÁNO     

SLP č. 01: Pojem a teorie lidských práv - Pavel Šturma (ed.)         VYPRODÁNO

 


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,

Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

16. prosince 2023

Vyšlo nové číslo Bulletinu
 VCLP č.3/2023 .

 

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: