25.10.2022 10:35

ŠTURMA, Pavel, LIPOVSKÝ, Milan (eds.): The Crime of Genocide: Then and Now. Evolution of a Crime.

ŠTURMA, Pavel, LIPOVSKÝ, Milan (eds.): The Crime of Genocide: Then and Now. Evolution of a Crime. Leiden/Boston: Brill Nijhoff, 2022,
ISBN: 978-90-04-51931-2

Rád bych Vás seznámil s anglicky psanou publikací, která právě vyšla v nakladatelství Brill a kterou jsme editovali společně s panem profesorem Šturmou. Publikace vychází z příspěvků vystupujících na konferenci konané při příležitosti 70. výročí vstupu v platnost Úmluvy OSN proti genocidě z roku 1948. Shodou okolností vystupující na konferenci zahrnovali obyvatele téměř všech zemí bývalého Rakousko-Uherska, což vzhledem k faktu, že Rafael Lemkin, duchovní otec definice zločinu genocidy, studoval na Univerzitě ve Lvově (mimochodem také někdejší univerzitě Sira Hersche Lauterpachta), bylo připomenuto coby důkaz, že i v zemích střední a východní Evropy studia genocidy stále silně rezonují.

Publikace zahrnuje příspěvky věnující se teoretickým studiím i konkrétním právním otázkám. Jednotliví autoři se věnují jak platnému právu, tak různým kritikám a návrhům na úpravu definice zločinu, ale i dalších ustanovení Úmluvy. Vzhledem k tomu, že definice zločinu však nebyla změněna od svého přijetí, bylo třeba vzít v potaz i judikaturní vývoj. Ten se rozvinul zejména od 90. let 20. století spolu se založením ad-hoc tribunálů a dalších institucí. Nejen pro české autory bude zajímavá mimo jiné i kapitola věnovaná české a československé zkušenosti s Úmluvou jako takovou. Koneckonců výkladu definice zločinu přispívá vnitrostátní praxe, která však není vždy jednotná, a právě v postkomunistických zemích střední a východní Evropy je naplněna specifickými aspekty.

Pozornosti nemohly uniknout ani jednotlivé chráněné skupiny, ať už ty v Úmluvě zahrnuté, jakož i ty k zahrnutí na mezinárodněprávní úrovni navrhované. Stejně tak se v posledních letech ukazuje jako nutné věnovat zvláštní pozornost trestnosti popírání genocidy. Současným situacím, kdy mezinárodní i vnitrostátní soudy posuzují, zda byla genocida spáchána, je také věnována v publikaci pozornost.

Ačkoliv v době konference nebylo ještě známo, že definice genocidy a Úmluva samotná budou od února 2022 hrát další významnou (a smutnou) roli v mezinárodních vztazích, ukazuje se, že studie, právní i jiné, tohoto tématu jsou stále aktuální.
 

Autor článku:   Milan Lipovský

—————

Zpět


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,

Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

18. června 2024

Vyšlo nové číslo Bulletinu
 VCLP č.1/2024 .

 

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: