Štítky

 1. evropské právo
 2. Alla Tymofeyeva
 3. zákon o pobytu cizinců
 4. referendum
 5. Call for Papers
 6. Itálie
 7. konstitucionalismus
 8. veřejné právo
 9. OSN
 10. Ivana Machoňová Schellongová
 11. Cambridge University Press
 12. Delfi AS proti Estonsku
 13. Evropská úmluva o lidských právech
 14. ECHR
 15. Karolina Žákovská
 16. vědecká konference
 17. Věra Honusková
 18. Eliška Flídrová
 19. Agentura EU pro základní práva (FRA)
 20. Thorbjørn Jagland
 21. demokracie
 22. právní stát
 23. Human Rights
 24. European Court of Human Rights
 25. Miluše Kindlová
 26. Krajský soud v Ústí nad Labem
 27. CPT
 28. East European Yearbook on Human Rights
 29. International Human Rights Law
 30. Ondřej Svoboda
 31. Business and Human Rights
 32. Prague
 33. Summer School
 34. Universal Declaration of Human Rights
 35. UDHR
 36. Milan Lipovský
 37. osvojení dítěte
 38. registrované partnerství
 39. Ústavní soud
 40. nařízení Dublin III
 41. ZPC
 42. David Kryska
 43. CCBE. Human Rights Award
 44. Association of Human Rights Institutes
 45. AHRI
 46. AHRI Conference
 47. Conference
 48. University of Padova
 49. svoboda projevu
 50. Charles University
 51. Aleš Gerloch
 52. Proportionality
 53. Council of Europe
 54. Rada Evropy
 55. ochrana životního prostředí
 56. Karolína Žákovská
 57. Martin Štefko
 58. Jana Ondřejková
 59. Kamila Šrolerová
 60. Evropský soud pro lidská práva
 61. věc Kurić a ostatní proti Slovinsku
 62. Pavel Ondřejek
 63. základní práva
 64. ESLP
 65. Pavel Šturma
 66. seminář UNCE
 67. lidská práva
 68. human rights
 69. François Marie Arouet
 70. Château de Voltaire
 71. Pojednání o snášenlivosti
 72. Traité sur la tolérence
 73. PF UK
 74. EU
 75. Ukrajina
 76. Jurij V. Lutsenko
 77. VCLP
 78. Policie ČR
 79. mezinárodní právo
 80. Ústavní soud Slovenské republiky
 81. sociální práva
 82. platy zdravotních sester
 83. Listina základních práv a svobod
 84. antidiskriminační zákon
 85. Parlamentní shromáždění Rady Evropy
 86. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod
 87. UNCE
 88. Veronika Bílková
 89. Human Rights Education
 90. Soudní dvůr EU
 91. Jan Grinc
 92. Listina základních práv EU
 93. HUDOC
 94. EÚLP
 95. Martin Faix
 96. Rakouský ústavní soud
 97. ochrana lidských práv
 98. Human Dignity
 99. lidská důstojnost
 100. Kamila Hájíčková

KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,
Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

12. 2. 2019

Vyšel Bulletin UNCE č.1/2019.


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: