Štítky

 1. Eliška Flídrová
 2. Ivana Machoňová Schellongová
 3. Cambridge University Press
 4. Miluše Kindlová
 5. Krajský soud v Ústí nad Labem
 6. nařízení Dublin III
 7. ZPC
 8. David Kryska
 9. European Convention on Human Rights
 10. CCBE. Human Rights Award
 11. Helena Krejčíková
 12. OSN
 13. veřejné právo
 14. Call for Papers
 15. Agentura EU pro základní práva (FRA)
 16. Thorbjørn Jagland
 17. demokracie
 18. právní stát
 19. Human Rights
 20. European Court of Human Rights
 21. ECHR
 22. Evropská úmluva o lidských právech
 23. Delfi AS proti Estonsku
 24. Alla Tymofeyeva
 25. Association of Human Rights Institutes
 26. AHRI
 27. Business and Human Rights
 28. Prague
 29. OECD
 30. princip proporcionality
 31. Summer School
 32. Universal Declaration of Human Rights
 33. UDHR
 34. Milan Lipovský
 35. Charles University
 36. 70th Anniversary
 37. Ondřej Svoboda
 38. mezinárodní konference
 39. East European Yearbook on Human Rights
 40. AHRI Conference
 41. NSS
 42. Ústavní soud ČR
 43. Conference
 44. University of Padova
 45. svoboda projevu
 46. University of London
 47. Ústavní soud
 48. osvojení dítěte
 49. Call for Applications
 50. VDLP
 51. Pavel Šturma
 52. ochrana životního prostředí
 53. Stanislava Hýbnerová
 54. Jana Ondřejková
 55. Kamila Šrolerová
 56. Evropský soud pro lidská práva
 57. věc Kurić a ostatní proti Slovinsku
 58. Ukrajina
 59. Jurij V. Lutsenko
 60. Soudní dvůr EU
 61. Jan Grinc
 62. Rada Evropy
 63. Council of Europe
 64. Proportionality
 65. seminář UNCE
 66. lidská práva
 67. human rights
 68. François Marie Arouet
 69. Château de Voltaire
 70. Pojednání o snášenlivosti
 71. PF UK
 72. ESLP
 73. základní práva
 74. Pavel Ondřejek
 75. Listina základních práv EU
 76. HUDOC
 77. platy zdravotních sester
 78. Listina základních práv a svobod
 79. antidiskriminační zákon
 80. Parlamentní shromáždění Rady Evropy
 81. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod
 82. Kamila Hájíčková
 83. evropské právo
 84. Karolina Žákovská
 85. vědecká konference
 86. Alla Tymofeeva
 87. sociální práva
 88. Ústavní soud Slovenské republiky
 89. mezinárodní právo
 90. EÚLP
 91. Martin Faix
 92. ochrana lidských práv
 93. Human Dignity
 94. lidská důstojnost
 95. Human Rights Education
 96. Veronika Bílková
 97. UNCE
 98. VCLP
 99. Policie ČR
 100. Věra Honusková

KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,
Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

24. 04. 2020

Vyšel Bulletin
UNCE č.1/2020.


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: