Štítky

 1. Eliška Flídrová
 2. Call for Papers
 3. konstitucionalismus
 4. veřejné právo
 5. OSN
 6. Ivana Machoňová Schellongová
 7. Cambridge University Press
 8. Miluše Kindlová
 9. Krajský soud v Ústí nad Labem
 10. nařízení Dublin III
 11. David Kryska
 12. referendum
 13. zákon o pobytu cizinců
 14. Mark Villiger
 15. Agentura EU pro základní práva (FRA)
 16. Thorbjørn Jagland
 17. demokracie
 18. právní stát
 19. Human Rights
 20. European Court of Human Rights
 21. ECHR
 22. Evropská úmluva o lidských právech
 23. Delfi AS proti Estonsku
 24. Alla Tymofeyeva
 25. European Convention on Human Rights
 26. CCBE. Human Rights Award
 27. Ondřej Svoboda
 28. Business and Human Rights
 29. Prague
 30. OECD
 31. princip proporcionality
 32. Summer School
 33. Štrasburk
 34. UDHR
 35. Milan Lipovský
 36. VDLP
 37. registrované partnerství
 38. Ústavní soud
 39. University of London
 40. Helena Krejčíková
 41. Association of Human Rights Institutes
 42. AHRI
 43. AHRI Conference
 44. NSS
 45. Ústavní soud ČR
 46. Conference
 47. University of Padova
 48. svoboda projevu
 49. Human Rights Consortium
 50. Helena Hofmannová
 51. Ochrana základních práv a svobod
 52. Stanislava Hýbnerová
 53. Jana Ondřejková
 54. Kamila Šrolerová
 55. Evropský soud pro lidská práva
 56. věc Kurić a ostatní proti Slovinsku
 57. Ukrajina
 58. Jurij V. Lutsenko
 59. zneužití úředního postavení
 60. Soudní dvůr EU
 61. Jan Grinc
 62. Martin Štefko
 63. ochrana životního prostředí
 64. Rada Evropy
 65. Pavel Šturma
 66. seminář UNCE
 67. lidská práva
 68. PF UK
 69. EU
 70. ESLP
 71. základní práva
 72. Pavel Ondřejek
 73. Proportionality
 74. Council of Europe
 75. Listina základních práv EU
 76. HUDOC
 77. platy zdravotních sester
 78. Listina základních práv a svobod
 79. antidiskriminační zákon
 80. Parlamentní shromáždění Rady Evropy
 81. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod
 82. Kamila Hájíčková
 83. evropské právo
 84. Karolina Žákovská
 85. vědecká konference
 86. Alla Tymofeeva
 87. sociální práva
 88. Ústavní soud Slovenské republiky
 89. mezinárodní právo
 90. EÚLP
 91. Martin Faix
 92. ochrana lidských práv
 93. Human Dignity
 94. lidská důstojnost
 95. Human Rights Education
 96. Veronika Bílková
 97. UNCE
 98. VCLP
 99. Policie ČR
 100. Věra Honusková

KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,
Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

09. 11. 2020

Vyšel Bulletin
UNCE č.2-3/2020.


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: