Štítky

 1. Karolina Žákovská
 2. Call for Papers
 3. konstitucionalismus
 4. veřejné právo
 5. OSN
 6. Cambridge University Press
 7. Miluše Kindlová
 8. Krajský soud v Ústí nad Labem
 9. nařízení Dublin III
 10. ZPC
 11. David Kryska
 12. Alla Tymofeyeva
 13. Delfi AS proti Estonsku
 14. Evropská úmluva o lidských právech
 15. vědecká konference
 16. Věra Honusková
 17. Eliška Flídrová
 18. Agentura EU pro základní práva (FRA)
 19. Thorbjørn Jagland
 20. demokracie
 21. právní stát
 22. Human Rights
 23. European Court of Human Rights
 24. ECHR
 25. European Convention on Human Rights
 26. CCBE. Human Rights Award
 27. International Human Rights Law
 28. Ondřej Svoboda
 29. Business and Human Rights
 30. Prague
 31. princip proporcionality
 32. Summer School
 33. Štrasburk
 34. Universal Declaration of Human Rights
 35. UDHR
 36. Milan Lipovský
 37. mezinárodní konference
 38. East European Yearbook on Human Rights
 39. Call for Applications
 40. Association of Human Rights Institutes
 41. AHRI
 42. AHRI Conference
 43. NSS
 44. Ústavní soud ČR
 45. svoboda projevu
 46. Ústavní soud
 47. registrované partnerství
 48. osvojení dítěte
 49. CPT
 50. Charles University
 51. Pavel Šturma
 52. ochrana životního prostředí
 53. Karolína Žákovská
 54. Martin Štefko
 55. Stanislava Hýbnerová
 56. Jana Ondřejková
 57. Kamila Šrolerová
 58. Evropský soud pro lidská práva
 59. věc Kurić a ostatní proti Slovinsku
 60. Ukrajina
 61. Jurij V. Lutsenko
 62. Rada Evropy
 63. Council of Europe
 64. Proportionality
 65. seminář UNCE
 66. lidská práva
 67. François Marie Arouet
 68. Château de Voltaire
 69. Pojednání o snášenlivosti
 70. PF UK
 71. EU
 72. ESLP
 73. základní práva
 74. Pavel Ondřejek
 75. zneužití úředního postavení
 76. Soudní dvůr EU
 77. Policie ČR
 78. mezinárodní právo
 79. Ústavní soud Slovenské republiky
 80. sociální práva
 81. platy zdravotních sester
 82. Listina základních práv a svobod
 83. antidiskriminační zákon
 84. Parlamentní shromáždění Rady Evropy
 85. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod
 86. Kamila Hájíčková
 87. VCLP
 88. UNCE
 89. Veronika Bílková
 90. Jan Grinc
 91. Listina základních práv EU
 92. HUDOC
 93. EÚLP
 94. Martin Faix
 95. Rakouský ústavní soud
 96. ochrana lidských práv
 97. Human Dignity
 98. lidská důstojnost
 99. Human Rights Education
 100. evropské právo

KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,
Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

11. 10. 2019

Vyšel Bulletin UNCE č.2/2019.


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: