Štítky

 1. Call for Papers
 2. nařízení Dublin III
 3. Krajský soud v Ústí nad Labem
 4. Miluše Kindlová
 5. Cambridge University Press
 6. Ivana Machoňová Schellongová
 7. Rady Evropy
 8. ICTY
 9. OSN
 10. Římský statut
 11. veřejné právo
 12. konstitucionalismus
 13. Itálie
 14. ZPC
 15. referendum
 16. zákon o pobytu cizinců
 17. Evropská komise
 18. ozbrojený konflikt
 19. Mark Villiger
 20. Alla Tymofeyeva
 21. Delfi AS proti Estonsku
 22. Evropská úmluva o lidských právech
 23. ECHR
 24. European Court of Human Rights
 25. Human Rights
 26. Ondřej Svoboda
 27. Polsko
 28. Barbora Havlíková
 29. Nikola Kurková Klímová
 30. Elia Černohlávková
 31. USA
 32. Helena Hofmannová
 33. domácí násilí
 34. Istanbulská úmluva
 35. Milan Lipovský
 36. SD EU
 37. Summer School
 38. OECD
 39. právní stát
 40. mezinárodní konference
 41. Ústavní soud
 42. diskriminace
 43. AHRI
 44. Association of Human Rights Institutes
 45. Helena Krejčíková
 46. Velká Británie
 47. CCBE. Human Rights Award
 48. European Convention on Human Rights
 49. Nejvyšší soud USA
 50. David Kryska
 51. Rada Evropy
 52. Soudní dvůr EU
 53. zneužití úředního postavení
 54. Jurij V. Lutsenko
 55. Ukrajina
 56. věc Kurić a ostatní proti Slovinsku
 57. Evropský soud pro lidská práva
 58. Kamila Šrolerová
 59. Jana Ondřejková
 60. Stanislava Hýbnerová
 61. Martin Štefko
 62. Karolína Žákovská
 63. ochrana životního prostředí
 64. Jan Grinc
 65. Council of Europe
 66. Proportionality
 67. Pavel Ondřejek
 68. základní práva
 69. ESLP
 70. EU
 71. PF UK
 72. Traité sur la tolérence
 73. lidská práva
 74. seminář UNCE
 75. Pavel Šturma
 76. VCLP
 77. demokracie
 78. Thorbjørn Jagland
 79. násilí na ženách
 80. sexuální násilí
 81. Agentura EU pro základní práva (FRA)
 82. Eliška Flídrová
 83. Karolina Žákovská
 84. Kamila Hájíčková
 85. sociální práva
 86. Ústavní soud Slovenské republiky
 87. mezinárodní právo
 88. Policie ČR
 89. Aleš Gerloch
 90. UNCE
 91. Human Rights Education
 92. lidská důstojnost
 93. Human Dignity
 94. ochrana lidských práv
 95. Rakouský ústavní soud
 96. Martin Faix
 97. EÚLP
 98. Evropský parlament
 99. HUDOC
 100. Listina základních práv EU

KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,

Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

18. června 2024

Vyšlo nové číslo Bulletinu
 VCLP č.1/2024 .

 

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: