Štítky

 1. Alla Tymofeyeva
 2. CCBE. Human Rights Award
 3. Helena Krejčíková
 4. Association of Human Rights Institutes
 5. AHRI
 6. AHRI Conference
 7. NSS
 8. Conference
 9. University of Padova
 10. svoboda projevu
 11. Human Rights Consortium
 12. David Kryska
 13. ZPC
 14. nařízení Dublin III
 15. Call for Papers
 16. Itálie
 17. konstitucionalismus
 18. veřejné právo
 19. OSN
 20. Rady Evropy
 21. Ivana Machoňová Schellongová
 22. Cambridge University Press
 23. Miluše Kindlová
 24. Krajský soud v Ústí nad Labem
 25. University of London
 26. Ústavní soud
 27. Štrasburk
 28. Universal Declaration of Human Rights
 29. UDHR
 30. Milan Lipovský
 31. Charles University
 32. 70th Anniversary
 33. VDLP
 34. Helena Hofmannová
 35. responsible business conduct
 36. USA
 37. Summer School
 38. princip proporcionality
 39. OECD
 40. registrované partnerství
 41. osvojení dítěte
 42. CPT
 43. Call for Applications
 44. East European Yearbook on Human Rights
 45. mezinárodní konference
 46. International Human Rights Law
 47. Ondřej Svoboda
 48. Business and Human Rights
 49. Prague
 50. pandemie
 51. Pavel Šturma
 52. Evropský soud pro lidská práva
 53. věc Kurić a ostatní proti Slovinsku
 54. Ukrajina
 55. Soudní dvůr EU
 56. Jan Grinc
 57. Listina základních práv EU
 58. HUDOC
 59. EÚLP
 60. Martin Faix
 61. ochrana lidských práv
 62. Kamila Šrolerová
 63. Jana Ondřejková
 64. ochrana životního prostředí
 65. seminář UNCE
 66. lidská práva
 67. PF UK
 68. EU
 69. ESLP
 70. základní práva
 71. Pavel Ondřejek
 72. Proportionality
 73. Council of Europe
 74. Rada Evropy
 75. lidská důstojnost
 76. UNCE
 77. Alla Tymofeeva
 78. Věra Honusková
 79. Eliška Flídrová
 80. Agentura EU pro základní práva (FRA)
 81. Thorbjørn Jagland
 82. demokracie
 83. právní stát
 84. Human Rights
 85. European Court of Human Rights
 86. ECHR
 87. vědecká konference
 88. Karolina Žákovská
 89. evropské právo
 90. VCLP
 91. Policie ČR
 92. mezinárodní právo
 93. Ústavní soud Slovenské republiky
 94. sociální práva
 95. Listina základních práv a svobod
 96. antidiskriminační zákon
 97. Parlamentní shromáždění Rady Evropy
 98. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod
 99. Kamila Hájíčková
 100. Evropská úmluva o lidských právech

KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,
Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

7. prosince 2021

Vyšel nový Bulletin

 UNCE č.2/2021.

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: