Štítky

 1. Agentura EU pro základní práva (FRA)
 2. konstitucionalismus
 3. veřejné právo
 4. OSN
 5. Ivana Machoňová Schellongová
 6. Cambridge University Press
 7. Miluše Kindlová
 8. Krajský soud v Ústí nad Labem
 9. nařízení Dublin III
 10. ZPC
 11. David Kryska
 12. Itálie
 13. Call for Papers
 14. referendum
 15. Thorbjørn Jagland
 16. demokracie
 17. právní stát
 18. Human Rights
 19. European Court of Human Rights
 20. ECHR
 21. Evropská úmluva o lidských právech
 22. Delfi AS proti Estonsku
 23. Alla Tymofeyeva
 24. zákon o pobytu cizinců
 25. European Convention on Human Rights
 26. CCBE. Human Rights Award
 27. Ondřej Svoboda
 28. Business and Human Rights
 29. Prague
 30. OECD
 31. princip proporcionality
 32. Summer School
 33. Štrasburk
 34. Universal Declaration of Human Rights
 35. UDHR
 36. Milan Lipovský
 37. International Human Rights Law
 38. osvojení dítěte
 39. registrované partnerství
 40. Helena Krejčíková
 41. Association of Human Rights Institutes
 42. AHRI
 43. AHRI Conference
 44. NSS
 45. Ústavní soud ČR
 46. Conference
 47. University of Padova
 48. University of London
 49. Ústavní soud
 50. Charles University
 51. Ochrana základních práv a svobod
 52. ochrana životního prostředí
 53. Jana Ondřejková
 54. Kamila Šrolerová
 55. Evropský soud pro lidská práva
 56. věc Kurić a ostatní proti Slovinsku
 57. Ukrajina
 58. zneužití úředního postavení
 59. Soudní dvůr EU
 60. Jan Grinc
 61. Listina základních práv EU
 62. Rada Evropy
 63. Council of Europe
 64. Proportionality
 65. Aleš Gerloch
 66. Pavel Šturma
 67. seminář UNCE
 68. lidská práva
 69. human rights
 70. Château de Voltaire
 71. PF UK
 72. ESLP
 73. základní práva
 74. Pavel Ondřejek
 75. HUDOC
 76. Evropský parlament
 77. platy zdravotních sester
 78. Listina základních práv a svobod
 79. antidiskriminační zákon
 80. Parlamentní shromáždění Rady Evropy
 81. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod
 82. Kamila Hájíčková
 83. evropské právo
 84. Karolina Žákovská
 85. vědecká konference
 86. Věra Honusková
 87. sociální práva
 88. Ústavní soud Slovenské republiky
 89. mezinárodní právo
 90. EÚLP
 91. Martin Faix
 92. ochrana lidských práv
 93. Human Dignity
 94. lidská důstojnost
 95. Human Rights Education
 96. Veronika Bílková
 97. UNCE
 98. VCLP
 99. Policie ČR
 100. Eliška Flídrová

KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,
Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

29. 01. 2020

Vyšel Bulletin
UNCE č.3-4/2019.


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: