Štítky

 1. Listina základních práv a svobod
 2. Thorbjørn Jagland
 3. demokracie
 4. právní stát
 5. Human Rights
 6. European Court of Human Rights
 7. ECHR
 8. Evropská úmluva o lidských právech
 9. Delfi AS proti Estonsku
 10. Alla Tymofeyeva
 11. Mark Villiger
 12. násilí na ženách
 13. sexuální násilí
 14. Agentura EU pro základní práva (FRA)
 15. antidiskriminační zákon
 16. Parlamentní shromáždění Rady Evropy
 17. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod
 18. Kamila Hájíčková
 19. evropské právo
 20. Karolina Žákovská
 21. vědecká konference
 22. Alla Tymofeeva
 23. Věra Honusková
 24. Eliška Flídrová
 25. ozbrojený konflikt
 26. Evropská komise
 27. Ondřej Svoboda
 28. OECD
 29. Summer School
 30. Milan Lipovský
 31. Istanbulská úmluva
 32. domácí násilí
 33. Helena Hofmannová
 34. USA
 35. Elia Černohlávková
 36. Nikola Kurková Klímová
 37. mezinárodní konference
 38. Ústavní soud
 39. AHRI
 40. zákon o pobytu cizinců
 41. referendum
 42. Call for Papers
 43. Itálie
 44. veřejné právo
 45. OSN
 46. Ivana Machoňová Schellongová
 47. Cambridge University Press
 48. David Kryska
 49. Association of Human Rights Institutes
 50. Barbora Havlíková
 51. Ochrana základních práv a svobod
 52. Pavel Ondřejek
 53. Proportionality
 54. Council of Europe
 55. Rada Evropy
 56. ochrana životního prostředí
 57. Karolína Žákovská
 58. Martin Štefko
 59. Stanislava Hýbnerová
 60. Jana Ondřejková
 61. Kamila Šrolerová
 62. základní práva
 63. ESLP
 64. EU
 65. Aleš Gerloch
 66. Pavel Šturma
 67. seminář UNCE
 68. lidská práva
 69. human rights
 70. François Marie Arouet
 71. Château de Voltaire
 72. Pojednání o snášenlivosti
 73. Traité sur la tolérence
 74. PF UK
 75. Evropský soud pro lidská práva
 76. věc Kurić a ostatní proti Slovinsku
 77. Human Dignity
 78. lidská důstojnost
 79. Human Rights Education
 80. Veronika Bílková
 81. UNCE
 82. VCLP
 83. Policie ČR
 84. mezinárodní právo
 85. Ústavní soud Slovenské republiky
 86. sociální práva
 87. ochrana lidských práv
 88. Rakouský ústavní soud
 89. Martin Faix
 90. Ukrajina
 91. Jurij V. Lutsenko
 92. zneužití úředního postavení
 93. Soudní dvůr EU
 94. Jan Grinc
 95. Listina základních práv EU
 96. Utilitarismus
 97. HUDOC
 98. Evropský parlament
 99. EÚLP
 100. platy zdravotních sester

KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,

Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

21. srpna 2023

Vyšlo nové číslo Bulletinu
 VCLP č.2/2023 .

 

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: