Štítky

 1. Karolina Žákovská
 2. zákon o pobytu cizinců
 3. referendum
 4. Call for Papers
 5. Itálie
 6. konstitucionalismus
 7. veřejné právo
 8. OSN
 9. Ivana Machoňová Schellongová
 10. Cambridge University Press
 11. Miluše Kindlová
 12. Alla Tymofeyeva
 13. Delfi AS proti Estonsku
 14. Evropská úmluva o lidských právech
 15. vědecká konference
 16. Věra Honusková
 17. Eliška Flídrová
 18. Agentura EU pro základní práva (FRA)
 19. Thorbjørn Jagland
 20. demokracie
 21. právní stát
 22. Human Rights
 23. European Court of Human Rights
 24. ECHR
 25. Krajský soud v Ústí nad Labem
 26. nařízení Dublin III
 27. registrované partnerství
 28. osvojení dítěte
 29. CPT
 30. East European Yearbook on Human Rights
 31. Ondřej Svoboda
 32. Business and Human Rights
 33. Prague
 34. princip proporcionality
 35. Summer School
 36. UDHR
 37. Ústavní soud
 38. University of London
 39. Human Rights Consortium
 40. ZPC
 41. David Kryska
 42. Association of Human Rights Institutes
 43. AHRI
 44. AHRI Conference
 45. NSS
 46. Ústavní soud ČR
 47. Conference
 48. University of Padova
 49. svoboda projevu
 50. Charles University
 51. Ochrana základních práv a svobod
 52. Proportionality
 53. Council of Europe
 54. Rada Evropy
 55. Karolína Žákovská
 56. Martin Štefko
 57. Stanislava Hýbnerová
 58. Jana Ondřejková
 59. Kamila Šrolerová
 60. Evropský soud pro lidská práva
 61. věc Kurić a ostatní proti Slovinsku
 62. Pavel Ondřejek
 63. ESLP
 64. EU
 65. Aleš Gerloch
 66. Pavel Šturma
 67. seminář UNCE
 68. lidská práva
 69. human rights
 70. François Marie Arouet
 71. Château de Voltaire
 72. Pojednání o snášenlivosti
 73. Traité sur la tolérence
 74. PF UK
 75. Ukrajina
 76. zneužití úředního postavení
 77. Policie ČR
 78. mezinárodní právo
 79. Ústavní soud Slovenské republiky
 80. sociální práva
 81. platy zdravotních sester
 82. Listina základních práv a svobod
 83. antidiskriminační zákon
 84. Parlamentní shromáždění Rady Evropy
 85. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod
 86. Kamila Hájíčková
 87. VCLP
 88. UNCE
 89. Human Rights Education
 90. Soudní dvůr EU
 91. Jan Grinc
 92. Listina základních práv EU
 93. HUDOC
 94. EÚLP
 95. Martin Faix
 96. Rakouský ústavní soud
 97. ochrana lidských práv
 98. Human Dignity
 99. lidská důstojnost
 100. evropské právo

KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,
Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

27. 9. 2018

Na mezinárodní konferenci v Edinburghu, která se konala ve dnech 7-8 září 2018 byla přijata deklarace  "AHRI DECLARATION 2018".

17. 9. 2018

Vyšel nový e-Bulletin UNCE 
(č. 2/2018):

 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém novém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu.