Štítky

 1. Věra Honusková
 2. Call for Papers
 3. Itálie
 4. konstitucionalismus
 5. veřejné právo
 6. OSN
 7. Ivana Machoňová Schellongová
 8. Cambridge University Press
 9. Miluše Kindlová
 10. Krajský soud v Ústí nad Labem
 11. nařízení Dublin III
 12. referendum
 13. zákon o pobytu cizinců
 14. Alla Tymofeyeva
 15. Eliška Flídrová
 16. Agentura EU pro základní práva (FRA)
 17. Thorbjørn Jagland
 18. demokracie
 19. právní stát
 20. Human Rights
 21. European Court of Human Rights
 22. ECHR
 23. Evropská úmluva o lidských právech
 24. Delfi AS proti Estonsku
 25. ZPC
 26. David Kryska
 27. International Human Rights Law
 28. Ondřej Svoboda
 29. Business and Human Rights
 30. Prague
 31. OECD
 32. princip proporcionality
 33. Summer School
 34. Universal Declaration of Human Rights
 35. UDHR
 36. Milan Lipovský
 37. East European Yearbook on Human Rights
 38. CPT
 39. osvojení dítěte
 40. CCBE. Human Rights Award
 41. Association of Human Rights Institutes
 42. AHRI
 43. AHRI Conference
 44. Conference
 45. University of Padova
 46. Human Rights Consortium
 47. University of London
 48. Ústavní soud
 49. registrované partnerství
 50. Charles University
 51. Pavel Šturma
 52. ochrana životního prostředí
 53. Karolína Žákovská
 54. Martin Štefko
 55. Jana Ondřejková
 56. Kamila Šrolerová
 57. Evropský soud pro lidská práva
 58. věc Kurić a ostatní proti Slovinsku
 59. Ukrajina
 60. Jurij V. Lutsenko
 61. zneužití úředního postavení
 62. Rada Evropy
 63. Council of Europe
 64. Proportionality
 65. seminář UNCE
 66. lidská práva
 67. François Marie Arouet
 68. Château de Voltaire
 69. Pojednání o snášenlivosti
 70. Traité sur la tolérence
 71. PF UK
 72. ESLP
 73. základní práva
 74. Pavel Ondřejek
 75. Soudní dvůr EU
 76. Jan Grinc
 77. Ústavní soud Slovenské republiky
 78. sociální práva
 79. platy zdravotních sester
 80. Listina základních práv a svobod
 81. antidiskriminační zákon
 82. Parlamentní shromáždění Rady Evropy
 83. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod
 84. Kamila Hájíčková
 85. evropské právo
 86. Karolina Žákovská
 87. mezinárodní právo
 88. Policie ČR
 89. VCLP
 90. Listina základních práv EU
 91. HUDOC
 92. EÚLP
 93. Martin Faix
 94. ochrana lidských práv
 95. Human Dignity
 96. lidská důstojnost
 97. Human Rights Education
 98. Veronika Bílková
 99. UNCE
 100. vědecká konference

KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,
Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

11. 10. 2019

Vyšel Bulletin UNCE č.2/2019.


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: