Štítky

 1. Agentura EU pro základní práva (FRA)
 2. veřejné právo
 3. OSN
 4. Ivana Machoňová Schellongová
 5. Cambridge University Press
 6. Miluše Kindlová
 7. nařízení Dublin III
 8. David Kryska
 9. European Convention on Human Rights
 10. CCBE. Human Rights Award
 11. Helena Krejčíková
 12. Call for Papers
 13. referendum
 14. zákon o pobytu cizinců
 15. Thorbjørn Jagland
 16. demokracie
 17. právní stát
 18. Human Rights
 19. European Court of Human Rights
 20. ECHR
 21. Evropská úmluva o lidských právech
 22. Delfi AS proti Estonsku
 23. Alla Tymofeyeva
 24. Mark Villiger
 25. Association of Human Rights Institutes
 26. AHRI
 27. Business and Human Rights
 28. Prague
 29. OECD
 30. princip proporcionality
 31. Summer School
 32. Štrasburk
 33. UDHR
 34. Milan Lipovský
 35. životní prostředí
 36. Helena Hofmannová
 37. Ondřej Svoboda
 38. International Human Rights Law
 39. Call for Applications
 40. AHRI Conference
 41. NSS
 42. Ústavní soud ČR
 43. Maastricht University
 44. Maastricht Centre for Human Rights
 45. Conference
 46. University of Padova
 47. svoboda projevu
 48. Ústavní soud
 49. CPT
 50. USA
 51. Pavel Šturma
 52. ochrana životního prostředí
 53. Karolína Žákovská
 54. Jana Ondřejková
 55. Kamila Šrolerová
 56. Evropský soud pro lidská práva
 57. věc Kurić a ostatní proti Slovinsku
 58. Ukrajina
 59. Soudní dvůr EU
 60. Jan Grinc
 61. Listina základních práv EU
 62. Rada Evropy
 63. Council of Europe
 64. Proportionality
 65. seminář UNCE
 66. lidská práva
 67. François Marie Arouet
 68. Château de Voltaire
 69. Pojednání o snášenlivosti
 70. PF UK
 71. EU
 72. ESLP
 73. základní práva
 74. Pavel Ondřejek
 75. HUDOC
 76. EÚLP
 77. Listina základních práv a svobod
 78. antidiskriminační zákon
 79. Parlamentní shromáždění Rady Evropy
 80. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod
 81. Kamila Hájíčková
 82. evropské právo
 83. Karolina Žákovská
 84. vědecká konference
 85. Alla Tymofeeva
 86. Věra Honusková
 87. platy zdravotních sester
 88. sociální práva
 89. Ústavní soud Slovenské republiky
 90. Martin Faix
 91. ochrana lidských práv
 92. Human Dignity
 93. lidská důstojnost
 94. Human Rights Education
 95. Veronika Bílková
 96. UNCE
 97. VCLP
 98. Policie ČR
 99. mezinárodní právo
 100. Eliška Flídrová

KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,
Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

12. 05. 2021

Vyšel Bulletin 
UNCE č.1/2021
v nové grafické úpravě.

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: