Štítky

 1. ECHR
 2. Ivana Machoňová Schellongová
 3. Cambridge University Press
 4. David Kryska
 5. CCBE. Human Rights Award
 6. Association of Human Rights Institutes
 7. AHRI
 8. Maastricht University
 9. Maastricht Centre for Human Rights
 10. Conference
 11. mezinárodní ochrana
 12. Rady Evropy
 13. OSN
 14. veřejné právo
 15. Evropská úmluva o lidských právech
 16. Delfi AS proti Estonsku
 17. Alla Tymofeyeva
 18. Mark Villiger
 19. Evropská komise
 20. zákon o pobytu cizinců
 21. referendum
 22. Call for Papers
 23. Itálie
 24. konstitucionalismus
 25. Human Rights Consortium
 26. Ústavní soud
 27. Milan Lipovský
 28. Charles University
 29. 70th Anniversary
 30. VDLP
 31. Helena Hofmannová
 32. USA
 33. ECRI
 34. WHO
 35. Elia Černohlávková
 36. obchodní korporace
 37. UDHR
 38. Summer School
 39. Fundamental Rights
 40. registrované partnerství
 41. osvojení dítěte
 42. CPT
 43. Call for Applications
 44. East European Yearbook on Human Rights
 45. mezinárodní konference
 46. Ondřej Svoboda
 47. Prague
 48. OECD
 49. princip proporcionality
 50. Nikola Kurková Klímová
 51. Pavel Šturma
 52. Rada Evropy
 53. ochrana životního prostředí
 54. Jana Ondřejková
 55. Kamila Šrolerová
 56. Evropský soud pro lidská práva
 57. věc Kurić a ostatní proti Slovinsku
 58. Ukrajina
 59. Soudní dvůr EU
 60. Jan Grinc
 61. Listina základních práv EU
 62. Council of Europe
 63. Proportionality
 64. Pavel Ondřejek
 65. seminář UNCE
 66. lidská práva
 67. François Marie Arouet
 68. Château de Voltaire
 69. Pojednání o snášenlivosti
 70. Traité sur la tolérence
 71. PF UK
 72. EU
 73. ESLP
 74. základní práva
 75. HUDOC
 76. EÚLP
 77. Kamila Hájíčková
 78. evropské právo
 79. Karolina Žákovská
 80. vědecká konference
 81. Alla Tymofeeva
 82. Věra Honusková
 83. Eliška Flídrová
 84. demokracie
 85. právní stát
 86. Human Rights
 87. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod
 88. Parlamentní shromáždění Rady Evropy
 89. antidiskriminační zákon
 90. Martin Faix
 91. ochrana lidských práv
 92. lidská důstojnost
 93. UNCE
 94. VCLP
 95. Policie ČR
 96. mezinárodní právo
 97. Ústavní soud Slovenské republiky
 98. sociální práva
 99. Listina základních práv a svobod
 100. European Court of Human Rights

KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,

Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

1. listopadu 2022

Vyšlo nové číslo Bulletinu
 VCLP č.3/2022 .

 

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: