Štítky

 1. referendum
 2. Krajský soud v Ústí nad Labem
 3. Miluše Kindlová
 4. Cambridge University Press
 5. Ivana Machoňová Schellongová
 6. Rady Evropy
 7. ICTY
 8. OSN
 9. Římský statut
 10. veřejné právo
 11. konstitucionalismus
 12. Itálie
 13. Call for Papers
 14. nařízení Dublin III
 15. zákon o pobytu cizinců
 16. Evropská komise
 17. ozbrojený konflikt
 18. Mark Villiger
 19. Alla Tymofeyeva
 20. Delfi AS proti Estonsku
 21. Evropská úmluva o lidských právech
 22. ECHR
 23. European Court of Human Rights
 24. Human Rights
 25. právní stát
 26. mezinárodní konference
 27. Barbora Havlíková
 28. Nikola Kurková Klímová
 29. Elia Černohlávková
 30. USA
 31. Helena Hofmannová
 32. domácí násilí
 33. Istanbulská úmluva
 34. Milan Lipovský
 35. SD EU
 36. Summer School
 37. OECD
 38. Ondřej Svoboda
 39. demokracie
 40. Ústavní soud
 41. diskriminace
 42. AHRI
 43. Association of Human Rights Institutes
 44. Helena Krejčíková
 45. Velká Británie
 46. CCBE. Human Rights Award
 47. European Convention on Human Rights
 48. Nejvyšší soud USA
 49. David Kryska
 50. ZPC
 51. Rada Evropy
 52. Soudní dvůr EU
 53. zneužití úředního postavení
 54. Jurij V. Lutsenko
 55. Ukrajina
 56. věc Kurić a ostatní proti Slovinsku
 57. Evropský soud pro lidská práva
 58. Kamila Šrolerová
 59. Jana Ondřejková
 60. Stanislava Hýbnerová
 61. Martin Štefko
 62. Karolína Žákovská
 63. ochrana životního prostředí
 64. Jan Grinc
 65. Council of Europe
 66. Proportionality
 67. Pavel Ondřejek
 68. základní práva
 69. ESLP
 70. EU
 71. PF UK
 72. Traité sur la tolérence
 73. lidská práva
 74. seminář UNCE
 75. Pavel Šturma
 76. VCLP
 77. Thorbjørn Jagland
 78. násilí na ženách
 79. sexuální násilí
 80. Agentura EU pro základní práva (FRA)
 81. Eliška Flídrová
 82. Karolina Žákovská
 83. evropské právo
 84. Kamila Hájíčková
 85. sociální práva
 86. Ústavní soud Slovenské republiky
 87. mezinárodní právo
 88. Policie ČR
 89. Aleš Gerloch
 90. UNCE
 91. Human Rights Education
 92. lidská důstojnost
 93. Human Dignity
 94. ochrana lidských práv
 95. Rakouský ústavní soud
 96. Martin Faix
 97. EÚLP
 98. Evropský parlament
 99. HUDOC
 100. Listina základních práv EU

KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,

Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

16. prosince 2023

Vyšlo nové číslo Bulletinu
 VCLP č.3/2023 .

 

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: