Štítky

 1. Alla Tymofeyeva
 2. European Convention on Human Rights
 3. soudní přezkum
 4. Association of Human Rights Institutes
 5. AHRI
 6. Maastricht University
 7. Maastricht Centre for Human Rights
 8. Conference
 9. mezinárodní ochrana
 10. Human Rights Consortium
 11. University of London
 12. David Kryska
 13. Cambridge University Press
 14. Ivana Machoňová Schellongová
 15. Mark Villiger
 16. Evropská komise
 17. zákon o pobytu cizinců
 18. referendum
 19. Call for Papers
 20. Itálie
 21. konstitucionalismus
 22. veřejné právo
 23. OSN
 24. Rady Evropy
 25. Ústavní soud
 26. registrované partnerství
 27. Charles University
 28. 70th Anniversary
 29. VDLP
 30. Istanbulská úmluva
 31. domácí násilí
 32. Helena Hofmannová
 33. USA
 34. ECRI
 35. Elia Černohlávková
 36. obchodní korporace
 37. Milan Lipovský
 38. Summer School
 39. Fundamental Rights
 40. osvojení dítěte
 41. CPT
 42. Call for Applications
 43. East European Yearbook on Human Rights
 44. mezinárodní konference
 45. International Human Rights Law
 46. Ondřej Svoboda
 47. OECD
 48. ESIL
 49. princip proporcionality
 50. Nikola Kurková Klímová
 51. Pavel Šturma
 52. Evropský soud pro lidská práva
 53. věc Kurić a ostatní proti Slovinsku
 54. Ukrajina
 55. Soudní dvůr EU
 56. Jan Grinc
 57. Listina základních práv EU
 58. HUDOC
 59. EÚLP
 60. Martin Faix
 61. ochrana lidských práv
 62. Kamila Šrolerová
 63. Jana Ondřejková
 64. ochrana životního prostředí
 65. seminář UNCE
 66. lidská práva
 67. PF UK
 68. EU
 69. ESLP
 70. základní práva
 71. Pavel Ondřejek
 72. Proportionality
 73. Council of Europe
 74. Rada Evropy
 75. lidská důstojnost
 76. UNCE
 77. Alla Tymofeeva
 78. Věra Honusková
 79. Eliška Flídrová
 80. Agentura EU pro základní práva (FRA)
 81. demokracie
 82. právní stát
 83. Human Rights
 84. European Court of Human Rights
 85. ECHR
 86. Evropská úmluva o lidských právech
 87. vědecká konference
 88. Karolina Žákovská
 89. evropské právo
 90. VCLP
 91. Policie ČR
 92. mezinárodní právo
 93. Ústavní soud Slovenské republiky
 94. sociální práva
 95. Listina základních práv a svobod
 96. antidiskriminační zákon
 97. Parlamentní shromáždění Rady Evropy
 98. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod
 99. Kamila Hájíčková
 100. Delfi AS proti Estonsku

KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,

Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

1. listopadu 2022

Vyšlo nové číslo Bulletinu
 VCLP č.3/2022 .

 

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: