Štítky

 1. Evropská úmluva o lidských právech
 2. Miluše Kindlová
 3. Krajský soud v Ústí nad Labem
 4. nařízení Dublin III
 5. ZPC
 6. David Kryska
 7. European Convention on Human Rights
 8. CCBE. Human Rights Award
 9. Helena Krejčíková
 10. Association of Human Rights Institutes
 11. AHRI
 12. Cambridge University Press
 13. Ivana Machoňová Schellongová
 14. Rady Evropy
 15. Delfi AS proti Estonsku
 16. Alla Tymofeyeva
 17. Mark Villiger
 18. zákon o pobytu cizinců
 19. referendum
 20. Call for Papers
 21. Itálie
 22. konstitucionalismus
 23. veřejné právo
 24. OSN
 25. AHRI Conference
 26. NSS
 27. UDHR
 28. Milan Lipovský
 29. Charles University
 30. 70th Anniversary
 31. VDLP
 32. životní prostředí
 33. klimatické změny
 34. Helena Hofmannová
 35. responsible business conduct
 36. USA
 37. Universal Declaration of Human Rights
 38. Summer School
 39. princip proporcionality
 40. Ústavní soud ČR
 41. Maastricht Centre for Human Rights
 42. Conference
 43. Human Rights Consortium
 44. University of London
 45. Ústavní soud
 46. East European Yearbook on Human Rights
 47. mezinárodní konference
 48. Ondřej Svoboda
 49. OECD
 50. pandemie
 51. Pavel Šturma
 52. Evropský soud pro lidská práva
 53. věc Kurić a ostatní proti Slovinsku
 54. Ukrajina
 55. Soudní dvůr EU
 56. Jan Grinc
 57. Listina základních práv EU
 58. HUDOC
 59. EÚLP
 60. Martin Faix
 61. ochrana lidských práv
 62. Kamila Šrolerová
 63. Jana Ondřejková
 64. ochrana životního prostředí
 65. seminář UNCE
 66. lidská práva
 67. PF UK
 68. EU
 69. ESLP
 70. základní práva
 71. Pavel Ondřejek
 72. Proportionality
 73. Council of Europe
 74. Rada Evropy
 75. lidská důstojnost
 76. UNCE
 77. vědecká konference
 78. Alla Tymofeeva
 79. Věra Honusková
 80. Eliška Flídrová
 81. Agentura EU pro základní práva (FRA)
 82. Thorbjørn Jagland
 83. demokracie
 84. právní stát
 85. Human Rights
 86. European Court of Human Rights
 87. Karolina Žákovská
 88. evropské právo
 89. Kamila Hájíčková
 90. VCLP
 91. Policie ČR
 92. mezinárodní právo
 93. Ústavní soud Slovenské republiky
 94. sociální práva
 95. platy zdravotních sester
 96. Listina základních práv a svobod
 97. antidiskriminační zákon
 98. Parlamentní shromáždění Rady Evropy
 99. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod
 100. ECHR

KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,
Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

7. prosince 2021

Dnes vyšel nový Bulletin

 UNCE č.2/2021.

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: