Štítky

 1. ECHR
 2. nařízení Dublin III
 3. ZPC
 4. David Kryska
 5. European Convention on Human Rights
 6. CCBE. Human Rights Award
 7. Association of Human Rights Institutes
 8. AHRI
 9. AHRI Conference
 10. NSS
 11. Ústavní soud ČR
 12. Krajský soud v Ústí nad Labem
 13. Miluše Kindlová
 14. Cambridge University Press
 15. Evropská úmluva o lidských právech
 16. Delfi AS proti Estonsku
 17. Alla Tymofeyeva
 18. Mark Villiger
 19. zákon o pobytu cizinců
 20. referendum
 21. Call for Papers
 22. veřejné právo
 23. OSN
 24. Ivana Machoňová Schellongová
 25. University of Padova
 26. svoboda projevu
 27. princip proporcionality
 28. Summer School
 29. Štrasburk
 30. Universal Declaration of Human Rights
 31. UDHR
 32. Milan Lipovský
 33. Charles University
 34. 70th Anniversary
 35. životní prostředí
 36. Helena Hofmannová
 37. OECD
 38. Prague
 39. Business and Human Rights
 40. Human Rights Consortium
 41. University of London
 42. Ústavní soud
 43. registrované partnerství
 44. osvojení dítěte
 45. CPT
 46. Call for Applications
 47. East European Yearbook on Human Rights
 48. International Human Rights Law
 49. Ondřej Svoboda
 50. USA
 51. Pavel Šturma
 52. Evropský soud pro lidská práva
 53. věc Kurić a ostatní proti Slovinsku
 54. Ukrajina
 55. zneužití úředního postavení
 56. Soudní dvůr EU
 57. Jan Grinc
 58. Listina základních práv EU
 59. HUDOC
 60. EÚLP
 61. Martin Faix
 62. Kamila Šrolerová
 63. Jana Ondřejková
 64. ochrana životního prostředí
 65. seminář UNCE
 66. lidská práva
 67. PF UK
 68. EU
 69. ESLP
 70. základní práva
 71. Pavel Ondřejek
 72. Proportionality
 73. Council of Europe
 74. Rada Evropy
 75. ochrana lidských práv
 76. lidská důstojnost
 77. Karolina Žákovská
 78. vědecká konference
 79. Alla Tymofeeva
 80. Věra Honusková
 81. Eliška Flídrová
 82. Agentura EU pro základní práva (FRA)
 83. Thorbjørn Jagland
 84. demokracie
 85. právní stát
 86. Human Rights
 87. evropské právo
 88. Kamila Hájíčková
 89. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod
 90. UNCE
 91. VCLP
 92. Policie ČR
 93. mezinárodní právo
 94. Ústavní soud Slovenské republiky
 95. sociální práva
 96. platy zdravotních sester
 97. Listina základních práv a svobod
 98. antidiskriminační zákon
 99. Parlamentní shromáždění Rady Evropy
 100. European Court of Human Rights

KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,
Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

12. 05. 2021

Vyšel Bulletin 
UNCE č.1/2021
v nové grafické úpravě.

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: