Archiv Bulletinů 

Bulletin Výzkumného centra pro lidská práva (UNCE)
ISSN (on-line): 2571-0923 

Vydavatel: 

UNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta
Výzkumné centrum pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1
e-mail: vclp@centrum.cz 

 

             Rok  2019 

             Bulletin č.2/2019
             Bulletin č.1/2019
 

             Rok  2018                        Rok 2017                          Rok 2016

Bulletin č.2/2018                      Bulletin č. 3-4/2017            Bulletin č.3-4/2016
Bulletin č.1/2018                      Bulletin č.1-2/2017             Bulletin č.2/2016
                                                                                                Bulletin č.1/2016

Rok 2015                 Rok 2014                  Rok 2013                            

Bulletin č.3-4/2015             Bulletin č.3/2014                  Bulletin č.1-2/2013
Bulletin č.2/2015                 Bulletin č.2/2014                Bulletin č.3/2013
Bulletin č.1/2015                 Bulletin č.1/2014                Bulletin č.4/2013                                      
                                                          
                                    
Rok 2012

Bulletin č.1/2012
Bulletin č.2-3/2012


Zajímavé publikace z oblasti lidských práv

25.08.2015 11:46

HUSCROFT, G; MILLER, B. W.; WEBBER, G. (eds.): Proportionality and the Rule of Law. Rights, Justification, Reasoning.

HUSCROFT, Grant; MILLER, Bradley W.; WEBBER, Grégoire (eds.). Proportionality and the Rule of Law. Rights, Justification, Reasoning. Cambridge: Cambridge University Press, 2014, ISBN: 978-1-107-06407-2, 421 s. „Hovořit o lidských právech ve 21. století znamená hovořit o principu...

Celý článek

—————

03.03.2015 18:08

MAC AMHLAIGH, C.; MICHELON, C.; WALKER, N.l (eds.): After Public Law

MAC AMHLAIGH, Cormac; MICHELON, Claudio; WALKER, Neil (eds.), Oxford: Oxford University Press, 2013, ISBN: 978-0-19-966931-8, 313 str. Ediční řada Oxford Constitutional Theory nabízí v posledních letech vynikající díla mladých i zavedených teoretiků. Několik z dosud...

Celý článek

—————

10.01.2015 18:46

HOLZER, J., MOLEK, P. (eds.): Demokratizace a lidská práva. Středoevropské pohledy

HOLZER, Jan, MOLEK, Pavel (eds.), Praha a Brno: Sociologické nakladatelství a Masarykova univerzita, 2013, ISBN: 978-80-7419-159-6, 266 s. Lidská práva jsou předmětem zájmu řady společenskovědních oborů. Předkládaná monografie je důkazem toho, že spojením autorů s různým vědeckým...

Celý článek

—————

24.06.2014 08:58

GRABENWARTER, Ch.: European Convention on Human Rights

GRABENWARTER, Christoph. European Convention on Human Rights: Commentary. xix, 554 str. ISBN 37-190-3356-2 Nakladatelství C. H. Beck, Hart Publishing, Nomos a Helbing Lichtenhahn Verlag nedávno společně vydala nový rozsáhlý komentář k Evropské úmluvě o lidských právech, jehož autorem je...

Celý článek

—————

28.04.2014 15:22

ALSTON, Philip, GOODMAN, Ryan: International Human Rights. Texts and Materials.

ALSTON, Philip, GOODMAN, Ryan: International Human Rights. Texts and Materials. Oxford: Oxford University Press, 2013, ISBN: 978-0-19-957872-6, 1580 s. Kniha autorů působících na Právnické fakultě Univerzity v New Yorku (NYU) navazuje na tři úspěšná vydání knihy International Human Rights in...

Celý článek

—————

10.03.2014 14:56

LAUTENBACH, Geranne: The concept of the rule of law and the European Court of Human Rights

LAUTENBACH, Geranne. The concept of the rule of law and the European Court of Human Rights. Oxford University Press, 2013, 235 str. ISBN 978-019-9671-199 Monografie Geranne Lautenbachové je věnovaná konceptu vlády práva (rule of law) jako jedné ze základních hodnot, na nichž je vybudována ochrana...

Celý článek

—————

05.12.2013 12:21

COHEN-ELIYA, Moshe, PORAT, Iddo: Proportionality and Constitutional Culture

COHEN-ELIYA, Moshe, PORAT, Iddo: Proportionality and Constitutional Culture. Cambridge: Cambridge University Press, 2013, ISBN: 978-1-107-60571-8, 168 s. V poslední době je téma principu proporcionality, jakožto metody ústavněprávní argumentace, při níž zjišťujeme, jaké omezení základního práva je...

Celý článek

—————

20.09.2013 16:26

COUNCIL OF EUROPE. Compass: Manual for Human Rights Education with Young People (2nd edition)

COUNCIL OF EUROPE. Compass: Manual for Human Rights Education with Young People. 2nd edition. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2012. 624 s. ISBN 978-92-871-7320-1. Dostupné z: https://eycb.coe.int/compass/download_en.html Rada Evropy vydala v loňském roce přepracovanou a doplněnou verzi...

Celý článek

—————

19.09.2013 16:04

Anton Donald K. a Dinah L. Shelton: Environmental Protection and Human Rights

ANTON, Donald K. a Dinah L. SHELTON. Environmental Protection and Human Rights. 1. vydání. New York: Cambridge University Press, 2011. 986 s. ISBN 978-0-521-76638-8 Před dvěma lety vyšla v akademickém nakladatelství Cambridge University Press publikace dvou renomovaných autorů (profesorka Dinah...

Celý článek

—————

25.02.2013 11:33

George Kateb: Human Dignity

KATEB, George: Human Dignity. Cambridge, London: Harvard University Press, 2011, ISBN: 978-0-674-04837-9, 238 s. Lidská důstojnost bývá často považována za základ současného pojetí lidských práv, vycházejícího ze západoevropských tradic. Ne nadarmo je zakotvena jako na prvém místě mezi všemi právy...

Celý článek

—————


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,
Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

11. 10. 2019

Vyšel Bulletin UNCE č.2/2019.


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: