Archiv Bulletinů 

Bulletin Výzkumného centra pro lidská práva (UNCE)
ISSN (on-line): 2571-0923 

Vydavatel: 

UNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta
Výzkumné centrum pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1
e-mail: vclp@centrum.cz 

 

       Rok 2018

            Bulletin č.2/2018
            Bulletin č.1/2018

 

             Rok 2017                           Rok 2016

Bulletin č. 3-4/2017            Bulletin č.3-4/2016
Bulletin č.1-2/2017             Bulletin č.2/2016
                                                    Bulletin č.1/2016

Rok 2015                 Rok 2014              Rok 2013                            

Bulletin č.2/2015                 Bulletin č.2/2014          Bulletin č.3/2013
Bulletin č.1/2015                 Bulletin č.1/2014          Bulletin č.4/2013                                      
                                                          
                                    
Rok 2012

Bulletin č.1/2012
Bulletin č.2-3/2012


Zajímavé publikace z oblasti lidských práv

10.01.2015 18:46

HOLZER, J., MOLEK, P. (eds.): Demokratizace a lidská práva. Středoevropské pohledy

HOLZER, Jan, MOLEK, Pavel (eds.), Praha a Brno: Sociologické nakladatelství a Masarykova univerzita, 2013, ISBN: 978-80-7419-159-6, 266 s. Lidská práva jsou předmětem zájmu řady společenskovědních oborů. Předkládaná monografie je důkazem toho, že spojením autorů s různým vědeckým...

Celý článek

—————

24.06.2014 08:58

GRABENWARTER, Ch.: European Convention on Human Rights

GRABENWARTER, Christoph. European Convention on Human Rights: Commentary. xix, 554 str. ISBN 37-190-3356-2 Nakladatelství C. H. Beck, Hart Publishing, Nomos a Helbing Lichtenhahn Verlag nedávno společně vydala nový rozsáhlý komentář k Evropské úmluvě o lidských právech, jehož autorem je...

Celý článek

—————

28.04.2014 15:22

ALSTON, Philip, GOODMAN, Ryan: International Human Rights. Texts and Materials.

ALSTON, Philip, GOODMAN, Ryan: International Human Rights. Texts and Materials. Oxford: Oxford University Press, 2013, ISBN: 978-0-19-957872-6, 1580 s. Kniha autorů působících na Právnické fakultě Univerzity v New Yorku (NYU) navazuje na tři úspěšná vydání knihy International Human Rights in...

Celý článek

—————

10.03.2014 14:56

LAUTENBACH, Geranne: The concept of the rule of law and the European Court of Human Rights

LAUTENBACH, Geranne. The concept of the rule of law and the European Court of Human Rights. Oxford University Press, 2013, 235 str. ISBN 978-019-9671-199 Monografie Geranne Lautenbachové je věnovaná konceptu vlády práva (rule of law) jako jedné ze základních hodnot, na nichž je vybudována ochrana...

Celý článek

—————

05.12.2013 12:21

COHEN-ELIYA, Moshe, PORAT, Iddo: Proportionality and Constitutional Culture

COHEN-ELIYA, Moshe, PORAT, Iddo: Proportionality and Constitutional Culture. Cambridge: Cambridge University Press, 2013, ISBN: 978-1-107-60571-8, 168 s. V poslední době je téma principu proporcionality, jakožto metody ústavněprávní argumentace, při níž zjišťujeme, jaké omezení základního práva je...

Celý článek

—————

20.09.2013 16:26

COUNCIL OF EUROPE. Compass: Manual for Human Rights Education with Young People (2nd edition)

COUNCIL OF EUROPE. Compass: Manual for Human Rights Education with Young People. 2nd edition. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2012. 624 s. ISBN 978-92-871-7320-1. Dostupné z: https://eycb.coe.int/compass/download_en.html Rada Evropy vydala v loňském roce přepracovanou a doplněnou verzi...

Celý článek

—————

19.09.2013 16:04

Anton Donald K. a Dinah L. Shelton: Environmental Protection and Human Rights

ANTON, Donald K. a Dinah L. SHELTON. Environmental Protection and Human Rights. 1. vydání. New York: Cambridge University Press, 2011. 986 s. ISBN 978-0-521-76638-8 Před dvěma lety vyšla v akademickém nakladatelství Cambridge University Press publikace dvou renomovaných autorů (profesorka Dinah...

Celý článek

—————

25.02.2013 11:33

George Kateb: Human Dignity

KATEB, George: Human Dignity. Cambridge, London: Harvard University Press, 2011, ISBN: 978-0-674-04837-9, 238 s. Lidská důstojnost bývá často považována za základ současného pojetí lidských práv, vycházejícího ze západoevropských tradic. Ne nadarmo je zakotvena jako na prvém místě mezi všemi právy...

Celý článek

—————

08.11.2012 00:00

Manual on Human Rights and the Environment COUNCIL OF EUROPE - 2nd edition

Manual on Human Rights and the Environment COUNCIL OF EUROPE. Manual on human rights and the environment. 2nd edition. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2012. ISBN 978-92-871-7319-5 Publikace Rady Evropy navazuje na první edici z roku 2006. Jejím cílem je usnadnit porozumění...

Celý článek

—————

18.10.2012 00:00

Proportionality. Constitutional Rights and Their Limitations

BARAK, Aharon: Proportionality. Constitutional Rights and Their Limitations. Cambridge: Cambridge University Press, 2012, ISBN: 978-1-107-008 58-8, 611 s. Monografie je převážně věnována jednomu z aktuálně diskutovaných témat souvisejících s praktickou aplikací základních...

Celý článek

—————


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,
Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

27. 9. 2018

Na mezinárodní konferenci v Edinburghu, která se konala ve dnech 7-8 září 2018 byla přijata deklarace  "AHRI DECLARATION 2018".

17. 9. 2018

Vyšel nový e-Bulletin UNCE 
(č. 2/2018):

 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém novém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu.