Archiv Bulletinů 

Bulletin Výzkumného centra pro lidská práva (UNCE)
ISSN (on-line): 2571-0923 

Vydavatel: 

UNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta
Výzkumné centrum pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1
e-mail: vclp@centrum.cz 

 

             Rok  2020                Rok  2019

          Bulletin č.2-3/2020            Bulletin č.3-4/2019
            Bulletin č.1/2020                  Bulletin č.2/2019
                                                             Bulletin č.1/2019
 

                                                                                                                                    

 

             Rok  2018                        Rok 2017                          Rok 2016

Bulletin č.2/2018                   Bulletin č. 3-4/2017            Bulletin č.3-4/2016
Bulletin č.1/2018                   Bulletin č.1-2/2017             Bulletin č.2/2016
                                                                                                  Bulletin č.1/2016

Rok 2015                    Rok 2014                   Rok 2013                            

Bulletin č.3-4/2015                Bulletin č.3/2014                Bulletin č.1-2/2013
Bulletin č.2/2015                   Bulletin č.2/2014                Bulletin č.3/2013
Bulletin č.1/2015                   Bulletin č.1/2014                Bulletin č.4/2013                                      
                                                          
                                    
Rok 2012

Bulletin č.1/2012
Bulletin č.2-3/2012


Zajímavé publikace z oblasti lidských práv

05.12.2013 12:21

COHEN-ELIYA, Moshe, PORAT, Iddo: Proportionality and Constitutional Culture

COHEN-ELIYA, Moshe, PORAT, Iddo: Proportionality and Constitutional Culture. Cambridge: Cambridge University Press, 2013, ISBN: 978-1-107-60571-8, 168 s. V poslední době je téma principu proporcionality, jakožto metody ústavněprávní argumentace, při níž zjišťujeme, jaké omezení základního práva je...

Celý článek

—————

20.09.2013 16:26

COUNCIL OF EUROPE. Compass: Manual for Human Rights Education with Young People (2nd edition)

COUNCIL OF EUROPE. Compass: Manual for Human Rights Education with Young People. 2nd edition. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2012. 624 s. ISBN 978-92-871-7320-1. Dostupné z: https://eycb.coe.int/compass/download_en.html Rada Evropy vydala v loňském roce přepracovanou a doplněnou verzi...

Celý článek

—————

19.09.2013 16:04

Anton Donald K. a Dinah L. Shelton: Environmental Protection and Human Rights

ANTON, Donald K. a Dinah L. SHELTON. Environmental Protection and Human Rights. 1. vydání. New York: Cambridge University Press, 2011. 986 s. ISBN 978-0-521-76638-8 Před dvěma lety vyšla v akademickém nakladatelství Cambridge University Press publikace dvou renomovaných autorů (profesorka Dinah...

Celý článek

—————

25.02.2013 11:33

George Kateb: Human Dignity

KATEB, George: Human Dignity. Cambridge, London: Harvard University Press, 2011, ISBN: 978-0-674-04837-9, 238 s. Lidská důstojnost bývá často považována za základ současného pojetí lidských práv, vycházejícího ze západoevropských tradic. Ne nadarmo je zakotvena jako na prvém místě mezi všemi právy...

Celý článek

—————

08.11.2012 00:00

Manual on Human Rights and the Environment COUNCIL OF EUROPE - 2nd edition

Manual on Human Rights and the Environment COUNCIL OF EUROPE. Manual on human rights and the environment. 2nd edition. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2012. ISBN 978-92-871-7319-5 Publikace Rady Evropy navazuje na první edici z roku 2006. Jejím cílem je usnadnit porozumění...

Celý článek

—————

18.10.2012 00:00

Proportionality. Constitutional Rights and Their Limitations

BARAK, Aharon: Proportionality. Constitutional Rights and Their Limitations. Cambridge: Cambridge University Press, 2012, ISBN: 978-1-107-008 58-8, 611 s. Monografie je převážně věnována jednomu z aktuálně diskutovaných témat souvisejících s praktickou aplikací základních...

Celý článek

—————

22.07.2012 09:55

Princip proporcionality a jeho role při interpretaci základních práv a svobod

ONDŘEJEK, Pavel: Princip proporcionality a jeho role při interpretaci základních práv a svobod. Praha: Leges, 2012, ISBN: 978-80-87576-31-1, 232 s. Za jeden z nejvýznamnějších problémů souvisejících s ochranou základních práv je považováno nalezení rovnováhy mezi těmito právy a...

Celý článek

—————

10.05.2012 13:15

Mezinárodní ochrana lidských práv: regionální a tematická diferenciace

Mezinárodní ochrana lidských práv: regionální a tematická diferenciace. Studie z mezinárodního práva č. 2, Praha: PF UK, 2011 (ISBN: 978-80-87146-54-5) Publikace shrnuje výsledky stejnojmenného výzkumného projektu, řešeného na PF UK kolektivem katedry mezinárodního práva...

Celý článek

—————

14.04.2012 20:17

Ochrana základních práv a svobod v proměnách práva na počátku 21. století v českém, evropském a mezinárodním kontextu

Anotace kolektivní monografie Gerloch, A., Šturma, P. a kol., Ochrana základních práv a svobod v proměnách práva na počátku 21. století v českém, evropském a mezinárodním kontextu, Vydalo: Auditorium, Praha 2011, ISBN: 978-80-87284-23-0 Jedním z klíčových paradigmat současného práva...

Celý článek

—————


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,
Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

12. 05. 2021

Vyšel Bulletin 
UNCE č.1/2021
v nové grafické úpravě.

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: