Archiv Bulletinů 

Bulletin Výzkumného centra pro lidská práva (UNCE)
ISSN (on-line): 2571-0923 

Vydavatel: 

UNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta
Výzkumné centrum pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1
e-mail: vclp@centrum.cz 

 

       Rok 2018

            Bulletin č.2/2018
            Bulletin č.1/2018

 

             Rok 2017                           Rok 2016

Bulletin č. 3-4/2017            Bulletin č.3-4/2016
Bulletin č.1-2/2017             Bulletin č.2/2016
                                                    Bulletin č.1/2016

Rok 2015                 Rok 2014              Rok 2013                            

Bulletin č.2/2015                 Bulletin č.2/2014          Bulletin č.3/2013
Bulletin č.1/2015                 Bulletin č.1/2014          Bulletin č.4/2013                                      
                                                          
                                    
Rok 2012

Bulletin č.1/2012
Bulletin č.2-3/2012


Zajímavé publikace z oblasti lidských práv

22.07.2012 09:55

Princip proporcionality a jeho role při interpretaci základních práv a svobod

ONDŘEJEK, Pavel: Princip proporcionality a jeho role při interpretaci základních práv a svobod. Praha: Leges, 2012, ISBN: 978-80-87576-31-1, 232 s. Za jeden z nejvýznamnějších problémů souvisejících s ochranou základních práv je považováno nalezení rovnováhy mezi těmito právy a...

Celý článek

—————

10.05.2012 13:15

Mezinárodní ochrana lidských práv: regionální a tematická diferenciace

Mezinárodní ochrana lidských práv: regionální a tematická diferenciace. Studie z mezinárodního práva č. 2, Praha: PF UK, 2011 (ISBN: 978-80-87146-54-5) Publikace shrnuje výsledky stejnojmenného výzkumného projektu, řešeného na PF UK kolektivem katedry mezinárodního práva...

Celý článek

—————

14.04.2012 20:17

Ochrana základních práv a svobod v proměnách práva na počátku 21. století v českém, evropském a mezinárodním kontextu

Anotace kolektivní monografie Gerloch, A., Šturma, P. a kol., Ochrana základních práv a svobod v proměnách práva na počátku 21. století v českém, evropském a mezinárodním kontextu, Vydalo: Auditorium, Praha 2011, ISBN: 978-80-87284-23-0 Jedním z klíčových paradigmat současného práva...

Celý článek

—————


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,
Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

27. 9. 2018

Na mezinárodní konferenci v Edinburghu, která se konala ve dnech 7-8 září 2018 byla přijata deklarace  "AHRI DECLARATION 2018".

17. 9. 2018

Vyšel nový e-Bulletin UNCE 
(č. 2/2018):

 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém novém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu.