05.09.2014 12:49

CALL FOR PAPERS: 150 let mezinárodního humanitárního práva

Výzkumné centrum pro lidská práva (UNCE) při Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze si Vás dovoluje pozvat na konferenci 150 let mezinárodního humanitárního práva, která se uskuteční dne
7. listopadu 2014 v budově PF UK v Praze. Akce se koná u příležitosti letošního 150. výročí přijetí první Ženevské úmluvy o zlepšení osudu raněných příslušníků ozbrojených sil v poli (1864)
a loňského 150. výročí založení Mezinárodního výboru Červeného kříže (1863). 

Cílem konference je zamyslet se nad tím, jak se mezinárodní humanitární právo za 150 let své existence postupně měnilo a přizpůsobovalo novým podobám ozbrojených konfliktů a nakolik byly tyto změny dostatečné.
 
Návrhy příspěvků se stručným abstraktem (maximálně jedna stránka) zasílejte do 19. října 2014 na e-mail bilkova@prf.cuni.cz.
 
Text příspěvků není třeba odevzdat před konáním konference. Výstupem konference bude kolektivní monografie vydaná z prostředků projektu UNCE.
 
Více informací s programem konference naleznete zde.

—————

Zpět


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,

Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

16. prosince 2023

Vyšlo nové číslo Bulletinu
 VCLP č.3/2023 .

 

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: