23.10.2014 18:08

Pozvánka na odborný seminář „Vliv judikatury Soudního dvora Evropské unie na antidiskriminační právo“

Veřejná ochránkyně práv
Mgr. Anna Šabatová, Ph.D.

si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář

„Vliv judikatury Soudního dvora Evropské unie
na antidiskriminační právo“

který se koná

dne 2. prosince 2014
v prostorách Kanceláře veřejného ochránce práv v Brně, Údolní 39

 

Úplný text pozvánky s relevantními kontakty naleznete zde.

Přihlášku k účasti nám prosím zašlete do 11. listopadu 2014 na e-mailovou adresu: uhlerova@ochrance.cz

Marie  Uhlerová
asistentka veřejné ochránkyně práv

Kancelář veřejného ochránce práv
602 00  Brno,  Údolní 39
Telefon:  542 542 777

—————

Zpět


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,

Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

16. prosince 2023

Vyšlo nové číslo Bulletinu
 VCLP č.3/2023 .

 

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: