03.03.2015 18:08

MAC AMHLAIGH, C.; MICHELON, C.; WALKER, N.l (eds.): After Public Law

MAC AMHLAIGH, Cormac; MICHELON, Claudio; WALKER, Neil (eds.), Oxford: Oxford University Press, 2013, ISBN: 978-0-19-966931-8, 313 str.

After Public LawEdiční řada Oxford Constitutional Theory nabízí v posledních letech vynikající díla mladých i zavedených teoretiků.

Několik z dosud publikovaných monografií usiluje o popis měnících se podob konstitucionalismu a veřejného práva1,
a toto téma je předmětem práce After Public Law, která byla vydána péčí autorů působících na Univerzitě v Edinburghu. 

Předností této kolektivní monografie je především různorodost pohledů na kontroverzní otázku, co přichází po veřejném právu, které bývalo vždy spojováno se státem?

Kolektivní monografie je podle mého názoru cenná mimo jiné tím, že obsahuje shrnutí přístupů předních současných odborníků na veřejné právo (řada z nich publikovala samostatné monografie,s jejichž závěry se ve zhuštěnější podobě může čtenář seznámit).

Třináct kapitol monografie je rozdělených do tří částí, z nichž každá reflektuje jeden z možných významů anglického názvu knihy (after public law).

V první části je diskutována podstata veřejného (a také soukromého) práva a obsahuje statě M. Loughlina, C. Thornhilla, W. Lucyho a C. Michelona.

Druhá část se věnuje podrobnějšímu zkoumání hodnot a funkcí veřejného práva a obsahuje statě C. Mac Amhlaigha, R. Bellamyho, S. Tierneye a H. MacQueena.

Poslední část monografie reflektuje nejběžnější význam spojení „after public law”, tj. usiluje o popis práva po klasickém veřejném právu (jehož podstata a funkce byly popsány v předcházejících kapitolách).

Za hlavní stať celé monografie považuji přehledovou studii Neila Walkera detailně popisující různé teorie globálního konstitucionalismu a globálního veřejného práva (v teorii států common law globálního správního práva – global administrative law).

Další autoři publikující v této části monografie si spíše všímají jednotlivých aspektů globalizovaného veřejného práva – I.-J. Sandová, O. Gerstenberg, G. Palombella, M. Donaldsonová a B. Kingsbury.

Výtečné shrnutí různých přístupů představených v monografii nabízejí její samotní editoři: „A tak soubor příspěvků končí stejně, jako začíná, a to varováním, že nástupci veřejného práva zůstávají jaksi paradoxně závislí na odkazu těch forem a sil, o jejichž nahrazení usilují.

Cokoliv přijde po veřejném právu tak může vzniknout jen jako reakce na přítomnost nebo absenci veřejného práva, spíše než jako tabula rasa, na níž můžeme vystavět novou vizi právní a politické regulace.”2

Autor článku. Pavel Ondřejek

___________________________________________________________________________________________

1 Zmiňme zejména: Loughlin, Martin; Dobner, Petra (eds.): The Twilight of Constitutionalism? Oxford: OUP, 2010. Krisch, Nico: Beyond Constitutionalism. The Pluralist Structure of Post-national Law. Oxfrod: OUP, 2012. Teubner, Günter: Constitutional Fragments. Societal Constitutionalism and Globalization. Oxford: OUP, 2012, Somek, Alexander: The Cosmopolitan Constitution. Oxford: OUP, 2014.

2 Mac Amhlaigh, Cormac, Michelon, Claudio, Walker, Neil (eds.): Introduction. In: Mac Amhlaigh, Cormac; Michelon, Claudio; Walker, Neil (eds.): After Public Law. Oxford: Oxford University Press, 2013, str. 7.

—————

Zpět


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,

Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

19. dubna 2023

Vyšlo nové číslo Bulletinu
 VCLP č.1/2023 .

 

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: