28.04.2014 15:22

ALSTON, Philip, GOODMAN, Ryan: International Human Rights. Texts and Materials.

ALSTON, Philip, GOODMAN, Ryan: International Human Rights. Texts and Materials. Oxford: Oxford University Press, 2013, ISBN: 978-0-19-957872-6, 1580 s.

Kniha autorů působících na Právnické fakultě Univerzity
v New Yorku (NYU) navazuje na tři úspěšná vydání knihy International Human Rights in Context (1996, 2000 a 2008), jejímž spoluautorem byl kromě P. Alstona i profesor 
H. Steiner. 

Kniha je především učebnicí pro univerzitní kurzy zaměřené na lidská práva a usiluje o co nejširší výklad lidských práv
v historickém, společenském a kulturním kontextu. Ukazuje náhledy na lidská práva z různých perspektiv tak, aby čtenáři získali co možná nejširší pohled na soudobý význam lidských práv a jejich působení ve společnosti. 

Zatímco úvodní kapitola je orientovaná zejména do historie vzniku mezinárodního práva lidských práv, daleko podstatnější část se věnuje aktuálním problémům při aplikaci lidských práv. Kniha obsahuje ke každému ze zkoumaných témat sérii výňatků z odborných textů z oblasti mezinárodního práva lidských práv, případně i úryvky z významných rozhodnutí mezinárodních soudů nebo prohlášení učiněných v rámci mezinárodních organizací.

V knize můžeme nalézt témata, jakými jsou například práva žen, menšinová práva, ochrana lidských práv v souvislosti s bojem proti terorismu, problematika sociálních práv, lidská práva a mezinárodní trestní soudnictví či problematiku lidských práv, rozvoje a ochrany životního prostředí. 

Jakožto učebnice lidských práv chráněných na mezinárodní úrovni se pak zaměřuje rovněž na mezinárodní organizace, jež působí v oblasti ochrany lidských práv, problematiku recepce závazků plynoucích z mezinárodního práva lidských práv ve státech nebo otázky závaznosti lidských práv pro nestátní aktéry (zejména nadnárodní obchodní společnosti či povstalecké skupiny)a úlohu mezinárodních nevládních organizací při rozvoji ochrany lidských práv.

Kniha se věnuje mezinárodněprávní ochraně lidských práv i ze širšího hlediska, když si všímá otázek teoretických (například vztahu lidských práv a povinností, otázka univerzality versus kulturní podmíněnosti lidských práv) anebo sociologických (v kapitole o efektivitě úpravy mezinárodněprávní ochrany lidských práv a faktorech použitelných při jejím zjišťování.


Autor článku: Pavel Ondřejek
 

—————

Zpět


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,

Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

19. dubna 2023

Vyšlo nové číslo Bulletinu
 VCLP č.1/2023 .

 

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: