19.09.2013 16:04

Anton Donald K. a Dinah L. Shelton: Environmental Protection and Human Rights

ANTON, Donald K. a Dinah L. SHELTON. Environmental Protection and Human Rights. 1. vydání. New York: Cambridge University Press, 2011. 986 s. ISBN 978-0-521-76638-8

Environmental Protection and Human RightsPřed dvěma lety vyšla v akademickém nakladatelství Cambridge University Press publikace dvou renomovaných autorů (profesorka Dinah Shelton je mimo jiné členkou Meziamerické komise pro lidská práva) zabývající se souvislostmi mezi ochranou životního prostředí a lidskými právy.

Rozsáhlá publikace je rozdělena do jedenácti částí, v nichž se autoři nejprve relativně samostatně věnují oběma dílčím tématům (právní ochrana životního prostředí, lidskoprávní souvislosti kvality životního prostředí, teorie lidských práv, mezinárodní ochrana lidských práv a její institucionální zajištění), aby je následně propojili jak v rovině obecné (lidská práva procesní a hmotněprávní povahy se vztahem
k životnímu prostředí), tak ve vztahu k některým specifickým otázkám (práva původních obyvatel, humanitární krize, mezinárodní finanční instituce, právní odpovědnosti korporací). 
Publikace je kombinací odborné monografie 
s učebnicí a cvičebnicí; reprodukuje významné právní texty, výklad demonstruje na řadě případových studií, hojně využívá relevantní judikaturu mezinárodních soudních orgánů a úryvky z odborných publikací jiných autorů. 

Na závěr každé dílčí kapitoly jsou nabídnuta témata k diskuzi. Jedná se komplexní, prakticky orientované dílo věnované vysoce aktuálnímu tématu, které může být využito jak pro vědeckou činnost, tak pro výuku, a jako takové by nemělo uniknout pozornosti akademické veřejnosti.

Autorka článku: Karolina Žákovská

—————

Zpět


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,

Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

16. prosince 2023

Vyšlo nové číslo Bulletinu
 VCLP č.3/2023 .

 

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: