08.01.2016 19:00

CCBE Human Rights Award 2015

Organizace CCBE (The Council of Bars and Law Societies of Europe) udělila v únoru t.r. cenu Human Rights 2015 ázerbajdžánskému lidskoprávnímu advokátovi Intigamu Aliyevovi,a vzhledem k nedávným zásahům v Číně, i čínské advokátní kanceláři Fengrui.1


Tato problematika není spjata přímo s tématikou mezinárodního práva veřejného, ale domnívám se, že jakékoliv snahy v boji za lidská práva by měly stát za povšimnutí
a uznání. Organizace CCBE je mezinárodní nezisková organizace se sídlem
v Bruselu zastupující přibližně 1 milion evropských advokátů skrze své členy, advokátní komory.

Mezi řádné členy CCBE patří advokátní komory z 27 členských států Evropské unie, 3 členské státy Evropského hospodářského prostoru a Švýcarsko. CCBE byla založena v roce 1960. Během následujících desetiletí až dodnes CCBE prosazuje zájmy advokátů a obhajuje právní principy, na nichž je založena demokracie a právní stát.

Cena Human Rights je udělována od roku 2007,a to advokátům či advokátním organizacím, které přispívají svojí činností ke cti právnické profese prosazováním nejvyšších hodnot na poli lidských práv. Oblast lidských práv je v tomto smyslu interpretována široce, neboť cenu je možné udělit i advokátovi, který je obětí porušování lidských práv.  

Intigam Aliyev2

Freedom for Intigam Aliyev

Advokát, který zasvětil svůj život k ochraně práv obětí represivního vládního režimu. Poskytuje právní pomoc a zastupuje politicky pronásledované osoby.

V dubnu 2015 byl pan Aliyev odsouzen k 7,5 letému trestu odnětí svobody 
a k zákazu činnosti poté, co byl shledán vinným na základě obvinění ze zpronevěry, nezákonného podnikání, daňových úniků, zneužívání oficiální moci a falšování údajů v úředních dokumentech. I přes velkou mezinárodní mobilizaci zůstává nadále ve vazbě.

Cenu si převzali jeho děti.

 

Advokátní kancelář Fengrui3

CCBE výjimečně udělila i druhou cenu za lidská práva, a to čínské advokátní kanceláři Fengrui. Tato kancelář, resp. především obhájci lidských práv, byla 
v červenci 2015 objektem útoků ze strany státních orgánů. Dne 9. července 2015 byla prominentní advokátka Wang Yu společně s manželem a jejich 16 letým synem zadržena státními úředníky.

V průběhu následujících 10 dnů, nejméně 255 advokátů, zaměstnanců advokátní kanceláře a lidskoprávních  obhájců bylo zadrženo, zatčeno, drženo v izolaci, předvoláno či jinak omezováno na své svobodě. V důsledku takto tvrdého zákroku není advokátní kancelář Fengrui do současné doby v provozu.

Čtyři z nich včetně Wang Yu bylo obviněno z podvracení státní moci, za což může hrozit i doživotní trest odnětí svobody. Vzhledem k lidskoprávní povaze udělované ceny, nebylo možné oznámit udělení ceny předmětné advokátní kanceláři. Nicméně, čínský lidskoprávní advokát Teng Biao, žijící v USA zaslal CCBE video vysvětlující obtížnou situaci, které čelí čínští advokáti.

V závěru nelze nezmínit i ostatní držitele této ceny.

Byla jimi například organizace Avocats Sans Frontières (ASF), která působí
v zemích, kde lidská práva nejsou respektována, kde vládne politické násilí či ozbrojené konflikty (jako např. v Kongu, Ugandě, Čadu a v dalších 4 zemích), skupina španělských advokátů, kteří zastupovali oběti bombového útoku
z 11. března 2004 v Madridu, významný čínský advokát Li-Heping nebo běloruský advokát Pavel Sapelko, pracující pro Centrum lidských práv „Viasna”, které vykonává svoji činnost v ilegalitě.

Velmi vítám snahy CCBE upozorňovat na jednotlivce či skupiny jednotlivců, jejichž životním posláním je ochrana lidských práv a podporovat je tímto v jejich velmi náročné a mnohdy nebezpečné práci.  

Autorka článku: Kamila Šrolerová

_______________________________________________________________________________________________________________

1 Dostupné na www: https://www.rfa.org/english/news/china/fengrui 01142016160612.html

2 Advokát Aliyev zastupoval stovky případů před Evropským soudem pro lidská práva. Ve 40-ti případech byl úspěšný, a to v případech související s právem na sdružování, volebním právem, svobodou projevu nebo právem na spravedlivý proces. Z 200 případů jich 43 souviselo
s azerbajdžánskými parlamentními volbami v letech 2005 a 2010. 
Je expertem např. v Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, v Radě Evropy nebo  v Holandském Helsinském výboru.

3 Advokátní kancelář byla založena v roce 2007 a má sídlo v Pekingu a pobočky po celé Číně. Je známá pro své nezávislé myšlení. Na internetových stránkách kancelář uvádí, že bez ohledu na to, jak v nebezpečném prostředí pracují advokáti, Fengrui zaručí ochranu svých klientů. Mnoho advokátů bylo objektem zastrašování, obtěžování během jejich advokátních kampaní či lidskoprávních aktivit. V oficiálních médiích byli mnohokrát vyobrazeni jako kriminálníci. Bohužel objektem státních praktik jsou mnohdy i děti zatčených advokátů.

—————

Zpět


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,

Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

19. dubna 2023

Vyšlo nové číslo Bulletinu
 VCLP č.1/2023 .

 

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: