12.03.2018 11:07

CCBE Human Rights Awards 2017

gruzínský advokát Zaze KhatiashviliOrganizace CCBE (The Council of Bars and Law Societies of Europe) každoročně1  uděluje cenu Human Rights, a to advokátům či advokátním organizacím, které přispívají svojí činností ke cti právnické profese prosazováním nejvyšších hodnot na poli lidských práv.  Oblast lidských práv je v tomto smyslu interpretována široce, neboť cenu je možné udělit i advokátovi, který je obětí porušování lidských práv. Organizace CCBE je mezinárodní nezisková organizace se sídlem v Bruselu zastupující přibližně 1 milion evropských advokátů skrze své členy, advokátní komory. Mezi řádné členy CCBE patří advokátní komory z 27 členských států Evropské unie, 3 členské státy Evropského hospodářského prostoru a Švýcarsko. CCBE byla založena v roce 1960. Během následujících desetiletí až dodnes CCBE prosazuje zájmy advokátů a obhajuje právní principy, na nichž je založena demokracie a právní stát.

advokát Zaze Khatiashvili
Zdroj: webový vyhledavač Google


Tato problematika není spjata přímo s tématikou mezinárodního práva veřejného, ale domnívám se, že jakékoliv snahy v boji za lidská práva by měly stát za povšimnutí a uznání. Významné ocenění za rok 2017 získal gruzínský advokát Zaze Khatiashvili2 za úsilí, které věnuje podpoře pronásledovaných advokátů v Gruzii.

Zaze Khatiashvili3 věnuje již mnoho let vývoji právnické (advokátní) profese v Gruzii, a to i tím, že sám byl prezidentem Gruzínské advokátní komory. Také on byl nelegálně pronásledován za své aktivity, které vyvíjí jak na mezinárodní úrovni, tak i ve vnitrostátní oblasti.

V rámci aktivit na mezinárodním poli, vyhrál první případ v dějinách Gruzie, který byl projednáván Evropským soudem pro lidská práva a organizoval různé úspěšné protesty v celé Evropě proti nezákonnému stíhání gruzínských advokátů. Na národní úrovni bojuje proti nezákonnému zasahování do vztahu mezi samotným advokátem a klientem. V roce 2015 byl oceněn medailí cti od gruzínského prezidenta a zároveň získal ocenění od Ukrajinské národní advokátní komory za rozvoj advokátní profese.

V závěru nelze nezmínit i ostatní držitele této ceny.   Byl jím například azerbajdžánský advokát Intigam Aliyev, který zasvětil svůj život k ochraně práv obětí represivního vládního režimu. Poskytuje právní pomoc a zastupuje politicky pronásledované osoby. V dubnu 2015 byl pan Aliyev odsouzen k 7,5 letům odnětí svobody  a k zákazu činnosti poté, co byl shledán vinným na základě obvinění ze zpronevěry, nezákonného podnikání, daňových úniků, zneužívání oficiální moci a falšování údajů
v úředních dokumentech.

Dále pak například organizace Avocats Sans Frontières (ASF), která působí v zemích, kde lidská práva nejsou respektována, kde vládne politické násilí či ozbrojené konflikty jako např. v Kongu, Ugandě, Čadu a dalších 4 zemích, skupina španělských advokátů, kteří zastupovali oběti bombového útoku z 11. března 2004 v Madridu, významný čínský advokát Li-Heping nebo běloruský advokát Pavel Sapelko, pracující pro Centrum lidských práv „Viasna”, které vykonává svoji činnost v ilegalitě.

Velmi vítám snahy CCBE upozorňovat na jednotlivce či skupiny jednotlivců, jejichž životním posláním je ochrana lidských práv a podporovat je tímto v jejich velmi náročné a mnohdy nebezpečné práci.  


Autorka článku: Kamila Šrolerová

___________________________________________________________________________________________________________________________

1 Již od roku 2007

2 https://www.ccbe.eu/news/press-releases/page/2/

3 https://gba.ge/en/staff/4/ - Georgian Bar Association

—————

Zpět


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,

Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

16. prosince 2023

Vyšlo nové číslo Bulletinu
 VCLP č.3/2023 .

 

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: