10.10.2014 18:25

Cena Václava Havla za lidská práva

Cena Václava Havla za lidská práva je od roku 2013 každoročně udělována Parlamentním shromážděním Rady Evropy ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla a Nadací Charty 77. Cílem je vyzdvihnout a odměnit mimořádný počin v oblasti ochrany lidských práv v Evropě i mimo ni.

Tento rok získal cenu azerbajdžánský obhájce lidských práv Anar Mammadli, který je zakladatelem a předsedou organizace zaměřené na pozorování voleb v Azerbádžánu (Centrum pro monitorování voleb 
a demokracii – EMDS). Od roku 2001 zmíněné Centrum provádělo nezávislé monitorování voleb. Cenu převzal na půdě Rady Evropy jeho otec, neboť v prosinci 2013 byl Anar zatčen. Byl obviněn z údajného krácení daní, nelegálních obchodních aktivit a zneužití své monitorovací organizace k falšování výsledků voleb. Podle pozorovatelů byl proces vykonstruovaný. Minulý rok si cenu odnesl běloruský disident Ales Bjaljacki, který byl v té době ve své zemi rovněž vězněn a na svobodu se dostal teprve nedávno.

Autorka článku: Kamila Hájíčková

—————

Zpět


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,
Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

27. 9. 2018

Na mezinárodní konferenci v Edinburghu, která se konala ve dnech 7-8 září 2018 byla přijata deklarace  "AHRI DECLARATION 2018".

17. 9. 2018

Vyšel nový e-Bulletin UNCE 
(č. 2/2018):

 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém novém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu.