14.02.2013 10:21

Cenu CCBE Human Rights Award 2012 získal běloruský advokát Pavel Sapelko

„Today, as nearly two years ago, when the CCBE gave us its support, we see your continuous commitment to solidarity among lawyers. Facta sunt potentiora verbis – actions speak louder than words“.
Pavel Sapelko

Rada evropských advokátních komor CCBE (The Council of Bars and Law Societies of Europe) udělila v prosinci 2012 běloruskému advokátovi Pavlu Sapelkovi cenu Human Rights, a to za účast
v kampani na ochranu lidských práv v Bělorusku.

Tato problematika není spjata přímo s tématikou mezinárodního práva veřejného, ale domnívám se, že jakékoliv snahy v boji za lidská práva by měly stát za povšimnutí a uznání.

Organizace CCBE je mezinárodní nezisková organizace se sídlem v Bruselu zastupující přibližně
1 milion evropských advokátů skrze své členy – advokátní komory.

Mezi řádné členy CCBE patří advokátní komory z 27 členských států Evropské unie, 3 členské státy Evropského hospodářského prostoru a Švýcarsko. CCBE byla založena v roce 1960. Během následujících desetiletí až dodnes CCBE prosazuje zájmy advokátů a obhajuje právní principy, na nichž je založena demokracie a právní stát.

Cena Human Rights je udělována od roku 2007 a to advokátům či advokátním organizacím, které přispívají svojí činností ke cti právnické profese prosazováním nejvyšších hodnot na poli lidských práv. Oblast lidských práv je v tomto smyslu interpretována široce, neboť cenu je možné udělit
i advokátovi, který je obětí porušování lidských práv.

Pavel SapelkoPavel Sapelko vystudoval Běloruskou státní univerzitu
a od roku 1994 vykonával advokacii. Jeho hlavní aktivity představují především trestní a civilní řízení. V letech 2002 -2003 hájil ty, kteří se dopustili urážky důstojnosti běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka. V roce 2009 podpořil kampaň „Aktivisti lidských práv proti trestu smrti“. Bělorusko je jediným státem v Evropě, kde se trest smrti vykonává. V roce 2010 byl mimo jiné Pavel Sapelko zvolen do Výkonného výboru Běloruské advokátní komory. V této době zároveň obhajoval tří významné členy opozice zatčené při demonstraci v roce 2010 během prezidentských voleb. Byli jimi Andrei Sannikau (prezidentský kandidát), Zmitser Dashkevich (předseda demokratické opoziční skupiny „Young Front“) a Pavel Sevarnyets (člen volebního týmu prezidentského kandidáta Vitalyho Rymasheuskyho).

Jakmile Pavel Sapelko, pomocí západních médií, hovořil o týrání zatčeného prezidentského kandidáta Sannikaua, dostal se pod silný tlak běloruského Ministerstva spravedlnosti, který vyústil v to, že v březnu 2011 byl vyloučen z Běloruské advokátní komory a od té doby tak nemohl vykonávat svoji profesi nezávislého advokáta.

V současné době Pavel Sapelko pracuje jako konzultant pro Centrum lidských práv „Viasna“ („Jaro“) a poskytuje společně s kolegy podporu obětem běloruského režimu a jejich rodinám. Toto Centrum pracuje v ilegalitě, neboť státní moc odmítla schválit statut této organizace.

Z důvodu konfiskace majetku přikázaly úřady v lednu 2012 vyklidit prostory tohoto Centra. I přes veškeré problémy a snahy běloruské vlády zakázat resp. zastavit činnost Centra, plánuje Centrum pokračovat ve svých aktivitách a dále napomáhat k ochraně lidských práv.

V závěru nelze nezmínit i ostatní držitele této ceny.  Byla jimi například organizace Avocats Sans Frontières (ASF), která působí v zemích, kde lidská práva nejsou respektována, kde vládne politické násilí či ozbrojené konflikty jako např. v Kongu, Ugandě, Čadu a dalších 4 zemí, skupina španělských advokátů, kteří zastupovali oběti bombového útoku z 11. března 2004 v Madridu nebo významný čínský advokát Li-Heping.

Velmi vítám snahy CCBE upozorňovat na jednotlivce či skupiny jednotlivců, jejichž životním posláním je ochrana lidských práv a podporovat je tímto v jejich velmi náročné a mnohdy nebezpečné práci.  

Autorka článku: Kamila Šrolerová  

—————

Zpět


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,

Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

16. prosince 2023

Vyšlo nové číslo Bulletinu
 VCLP č.3/2023 .

 

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: