20.09.2013 16:26

COUNCIL OF EUROPE. Compass: Manual for Human Rights Education with Young People (2nd edition)

COUNCIL OF EUROPE. Compass: Manual for Human Rights Education with Young People. 2nd edition. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2012. 624 s. ISBN 978-92-871-7320-1.

Dostupné z: https://eycb.coe.int/compass/download_en.html

Manual for Human Rights Education with Young PeopleRada Evropy vydala v loňském roce přepracovanou
a doplněnou verzi manuálu pro výuku lidských práv (původní verze je z roku 2002). 

Manuál obsahuje téměř šest desítek interaktivních metod výuky (aktivit) využitelných pro výuku v jedné či více z celkem dvaceti dílčích oblastí lidskoprávní problematiky (děti, účast veřejnosti, kultura a sport, demokracie, vzdělání, životní prostředí, zdraví, média, migrace, chudoba, náboženství, práce aj.).

Manuál klade důraz na srozumitelnost: aktivity jsou přehledně graficky uspořádány a jednoduše vysvětleny. 
Kromě konkrétních aktivit se manuál stručně věnuje i obecným otázkám lidských práv (pojem, vývoj, ochrana) a základům jednotlivých dílčích oblastí a obsahuje
i užitečné rady a tipy pro učitele. 


Přestože se nejedná o specificky vysokoškolskou učební pomůcku, je manuál bezpochyby využitelný i pro ozvláštnění výuky lidských práv na právnických fakultách.

Manuál je k dispozici jako hypertextový dokument či ke stažení ve formátu PDF na stránkách Rady Evropy: https://eycb.coe.int/compass/

Autorka článku: Karolina Žákovská

 

—————

Zpět


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,

Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

16. prosince 2023

Vyšlo nové číslo Bulletinu
 VCLP č.3/2023 .

 

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: