10.01.2015 18:46

HOLZER, J., MOLEK, P. (eds.): Demokratizace a lidská práva. Středoevropské pohledy

HOLZER, Jan, MOLEK, Pavel (eds.), Praha a Brno: Sociologické nakladatelství a Masarykova univerzita, 2013, ISBN: 978-80-7419-159-6, 266 s.

Lidská práva jsou předmětem zájmu řady společenskovědních oborů. Předkládaná monografie je důkazem toho, že spojením autorů s různým vědeckým zázemím (které spojuje působení na Masarykově univerzitě v Brně) lze vytvořit vynikající a na české poměry rozhodně unikátní dílo, jehož hlavním cílem je zkoumat vztah lidských práv a demokratizačních procesů. 

Na úvodní spíše esejistickou kapitolu navazuje část metodologická popisující způsob zkoumání fenoménů lidských práv a demokratizace, dále pak politologické kapitoly
o nedemokratických režimech a demokratizaci. 

Následují zajímavě  zpracované kapitoly o teoriích lidských práv (věnující se jak dogmatice, tak i filosofickým zdůvodněním lidských práv) a konstitucionalismu (s důrazem na soudní ochranu lidských práv). 

Následující kapitoly se od předchozích liší spíše podrobnějším zaměřením na vybraná témata vztahu lidských práv
a demokracie (např. lidská práva a volby, lidská práva a demokratizace v mezinárodních vztazích, bezpečnost a demokratizace a lidská práva, či velmi zajímavá poslední kapitola o lidských právech
v procesu přechodu k demokracii zabývající se mj. tématy potrestání zločinců nedemokratického režimu, lustrací, či obranyschopné demokracie).

Většina kapitol monografie má multidisciplinární charakter a výlučně právní analýzy lidských práv tvoří spíše menšinu jejího textu. Právo je však v současné době stéle více nahlíženo v kontextu jiných společenskovědních oborů, k čemuž ostatně fenomén lidských práv přímo vybízí.

V závěrečné kapitole autoři shrnují středoevropské pohledy na demokratizaci, kdy si všímají zejména neexistence specifické teorie demokracie ve státech střední a východní Evropy.

Pokud jde o lidská práva, zde autoři akcentují tendence k rozšiřování katalogů lidských práv, internacionalizaci a růst soudní moci. Právě v posledně zmiňovaných charakteristikách se protínají koncepty demokracie a lidských práv.

Současná koncepce demokracie je podle autorů založena na orientaci na výsledky namísto procesu, přičemž tyto výsledky musejí odpovídat lidským právům.

Přitom o tom, co je lidské právo, rozhodují soudy (nevolené instituce), a to často takovým způsobem, že pod ně zahrnují otázky, o kterých byla vedena v minulosti politická debata.

Závěr tedy vyznívá v požadavek hledání určité rovnováhy mezi ochranou jednotlivců a menšin na straně jedné a zvýraznění demokratických politických procesů na straně druhé.

Autor článku. Pavel Ondřejek

—————

Zpět


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,

Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

16. prosince 2023

Vyšlo nové číslo Bulletinu
 VCLP č.3/2023 .

 

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: