10.11.2012 16:29

ESLP zprovoznil vylepšený vyhledávací modul databáze svých rozsudků (HUDOC)

V současné době je stále častějším jevem, že praktikující právníci i právní vědci nejsou při studiu judikatury soudů omezeni pouze na oficiální tištěné sbírky rozhodnutí.

K jejich vyhledávání totiž téměř vždy využívají elektronické databáze judikatury soudů, které umožňují daleko větší možnosti selekce soudních rozhodnutí, čímž se značně zlepšuje orientace v judikatuře.

Řadu let plnila nejvýznamnější funkci zdroje poznání judikatury Evropského soudu pro lidská práva oficiální elektronická databáze rozhodnutí tohoto soudu HUDOC (dostupná na této internetové adrese).

Z hlediska funkčnosti patřila databáze HUDOC k nejlepším, avšak rostoucí množství rozhodnutí ESLP (v současné době databáze obsahuje přes 85.000 dokumentů, většina z nich jsou rozhodnutí ESLP) vyvolalo potřebu jistých úprav její vyhledávací aplikace.

V červenci proto došlo k vylepšení databáze, zejména o možnosti postupného zužování výběru soudních rozhodnutí a v přehlednosti nastavených filtrů vyhledávání.

Rovněž množství nabízených filtrů judikatury se oproti minulosti zvýšilo, nově je možné vyhledávat rovněž překlady soudních rozhodnutí do některých jazyků smluvních států Rady Evropy (české překlady však databáze dosud neobsahuje).

Z hlediska uživatele nepředstavuje nový vyhledávací systém databáze revoluční změnu, základní vyhledávací prostředí zůstává v podstatě nezměněné, pouze přibyly panely filtrů rozhodnutí (obdobné jsou známy např. z velkých zahraničních databází odborné literatury – SpringerLink či ProQuest)
a panel výsledků hledání. 

Při práci v prostředí nové databáze HUDOC lze hodnotit nejen větší kontrolu nad vyhledávaným obsahem, ale také evoluční povahu všech změn nevyžadující dlouhé studium nového prostředí vyhledávacího modulu.

Lze jen doufat, že takto přehledným vyhledávacím modulem se inspirují i další soudy.

—————

Zpět


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,

Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

16. prosince 2023

Vyšlo nové číslo Bulletinu
 VCLP č.3/2023 .

 

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: