24.06.2014 08:58

GRABENWARTER, Ch.: European Convention on Human Rights

GRABENWARTER, Christoph. European Convention on Human Rights: Commentary. xix, 554 str. ISBN 37-190-3356-2

Nakladatelství C. H. Beck, Hart Publishing, Nomos a Helbing Lichtenhahn Verlag nedávno společně vydala nový rozsáhlý komentář k Evropské úmluvě o lidských právech, jehož autorem je Christoph Grabenwarter, soudce rakouského Ústavního soudu a profesor veřejného a mezinárodního práva působící na Institutu pro evropské a mezinárodní právo (Institut für Europarecht und Internationales Recht) Vídeňské ekonomické univerzity (Wirtschaftsuniversität Wien).

Autor postupně analyzuje a komentuje jednotlivé články úmluvy
a pěti jejích protokolů (č. 1, 4, 7, 12 a 13), přičemž u každého
z nich uvádí seznam nejvýznamnější relevantní literatury
a stěžejních rozsudků Evropského soudu pro lidská práva.

Komentář je velmi přehledně uspořádán a srozumitelným způsobem představuje jednotlivá práva v úmluvě zakotvená, jejich obsah a meze a odpovídající povinnosti států. 

Publikace je určena všem zájemcům o problematiku ochrany lidských práv v evropském regionu, uplatnění bezpochyby nalezne jak v akademickém prostředí, tak v praxi. Publikace je k dispozici
v Knihovně Právnické fakulty UK.

Autorka článku: Karolina Žákovská

—————

Zpět


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,

Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

19. dubna 2023

Vyšlo nové číslo Bulletinu
 VCLP č.1/2023 .

 

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: