20.07.2018 14:32

HELP začíná pomáhát univerzitám

Ve dnech 21.-22. června 2018 se v budově Rady Evropy ve Štrasburku konala výroční konference HELP s názvem „Good training for good judgments”.

Konferenci zahájila Gabriella Battaini-Dragoni, zástupkyně generálního tajemníka Rady Evropy. Program konference zahrnoval vystoupení prezidenta PACE Michela Nicoletti a soudce a místopředsedy Evropského soudu pro lidská práva Linos-Alexandre Sicilianose. Konference byla uspořádána pod chorvatským předsednictvím v Radě Evropy, události se proto zúčastnil také Miroslav Papa, velvyslanec Stálé mise Chorvatska při Radě Evropy.

HELP- European Programme for Human Rights Education for Legal Professionals

Foto z HELP Annual Conference: „Good training for good judgments” 

zdroj: https://www.coe.int/en/web/help/-/council-of-europe-help-annual-conference-good-training-for-good-judgments-

Za Českou Republiku se konference účastnili Jiří Novák, Lenka Vojířová a Alla Tymofeyeva.

HELP, tedy Evropský program pro vzdělávání odborníků v oblasti lidských práv (European Programme for Human Rights Education for Legal Professionals), je iniciativa Rady Evropy, která je zaměřena na podporu členských států při uplatňování Evropské úmluvy o lidských právech (EÚLP) na národní úrovni v souladu s doporučením Výboru ministrů (2004), prohlášení z Interlakenu z roku 2010, prohlášení z Brightonu z roku 2012 a prohlášení z roku 2015 z Bruselu.

Cílů tohoto programu se dosahuje prostřednictvím specializované výuky za účelem zvýšení schopností soudců, právníků a státních zástupců ve všech 47 členských státech uplatňovat EÚLP v jejich každodenní práci. Právní profesionálové, kteří stojí v popředí ochrany lidských práv, včetně práv obětí, musí mít skutečně kvalitní výcvik a právě takovou kvalitní výuku nabízí HELP.

Platforma HELP zahrnuje mimo jiné on-line výuku v jednotlivých tématech spojených s EÚLP jako například přijatelnost stížnosti (Admissibility Criteria), Business and Human Rights, zákaz diskriminace a dalších. Většina on-line kurzů je v angličtině, ale mnohé z nich jsou přeložené i do dalších jazyků Rady Evropy. Tak například kurz s názvem Data Protection and Privacy Rights je nabízen také v češtině. Tato on-line výuka je zcela zdarma, stačí se zaregistrovat na stránce:  https://help.elearning.ext.coe.int/.

Konference zahrnovala také řadu workshopů. Pro nás nejzajímavější měl název Human Rights Education and Universities (Law Faculties): Developing Strategies? Tento workshop proběhl dne 22. června 2018 v dopoledních hodinách a zahrnoval vystoupení a komentáře jak profesionálů HELP, tak i zástupců právnických fakult.

S prezentacemi vystoupili Raluca Bercea z rumunského HELP Info Point, Bakhtiyor Avezdjanov z Kolumbijské univerzity v New Yorku a Tamara Shashikhina z MGIMO. Prof. Avezdjanov zejména představil program Global Freedom of Expression of Columbia University, který nejenom nabízí možnost seznámit se s judikáty, týkajícími se svobody projevu, ale také požádat o jejich zpracování. To znamená, že pokud někdo nemůže na stránkách projektu nalézt případ, který ho zajímá, odborníci z Kolumbijské univerzity provedou právní analýzu tohoto případu na objednávku.

Databáze, která je přístupná na stránkách https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/, zahrnuje již teď více než jeden tisíc judikátů z jednotlivých soudních institucí z celého světa. Na workshopu se také diskutovaly otázky vytvoření spolupráce mezi univerzitami a fakultam i pro účely výuky EÚLP. Přičemž se mluvilo o tom, že výuka EÚLP by se neměla omezovat pouze na právnické fakulty, ale mohla by se konat také na fakultách lékařských, žurnalistiky a dalších.

Odborníci z HELP jsou nově připraveni učit nejenom praktikující  právníky, ale i studenty. Hovořilo se o tom, že kurzy pro studenty a odborníky s praxí by se měly lišit.

Zatím se spolupráce HELP s univerzitami nachází v počátečním stadiu. Věříme však tomu, že tato nová iniciativa HELP vyústí v plodnou spolupráci, která bude prospěšná pro studenty i pro vyučující vysokých škol v členských zemích Rady Evropy.

 

Autorka článku: Alla Tymofeyeva

—————

Zpět


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,

Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

18. června 2024

Vyšlo nové číslo Bulletinu
 VCLP č.1/2024 .

 

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: