20.10.2014 15:14

Implementace judikatury ESLP do národních systémů, porovnání a zkušenosti – partnerská konference České advokátní komory a Justiční akademie

Dne 17. října 2014 se v hlavním sále Senátu Parlamentu ČR uskutečnila konference s názvem Implementace judikatury ESLP do národních systémů, porovnání a zkušenosti.

Příspěvky předneslo sedm soudců a soudkyň Evropského soudu pro lidská práva, a to soudce ESLP z České republiky (Aleš Pejchal), Slovenska (Ján Šikuta), Ruska (Dmitry Dedov), Německa (Angelika Nussberger), Polska (Krzysztof Wojtyczek) Švédska (Helena Jäderblom)a Lichtenštejnska (Mark Villiger).

Ján Šikuta a Aleš Pejchal

Kromě hlavního tématu, kterým byla implementace judikatury ESLP do některých národních právních systémů evropských zemí se diskutovalo také o současném vývoji a o budoucnosti ESLP 
a konference končila otevřenou a bohatou diskuzí, a to především ohledně změn v podávání stížností, které platí od 1. 1. 2014.

Jedná se o novelizované znění článku 47 Jednacího řádu Soudu, který přináší dvě zásadní změny 
v otázce pravidel pro podávání stížností:

- Soud se bude meritorně zabývat pouze tou stížností, která je zcela kompletní (s vyplněnými všemi údaje příslušného formuláře) a která bude doložena všemi relevantními dokumenty.

- Kompletní stížnost je třeba zaslat pomocí poštovní přepravy Soudu ve lhůtě 6 kalendářních měsíců poté, co bylo rozhodnuto o posledním vnitrostátním prostředku nápravy (v ČR se vzásadě jedná o rozhodnutí Ústavního soudu).

Podání, které není učiněno na formuláři, neúplné podání či např. podání učiněné faxem nebude mít za následek stavění 6 měsíční lhůty.Stížnost pak bude považována za podanou až dnem, kdy dojde
k zaslání kompletní stížnosti na příslušném formuláři. Ze strany odborné veřejnosti byl namítán přílišný formalismus tohoto pravidla.

Mark Villiger

O konferenci byl velký zájem napříč všemi právnickými profesemi.

Autorka článku: Kamila Hájíčková

—————

Zpět


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,
Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

27. 9. 2018

Na mezinárodní konferenci v Edinburghu, která se konala ve dnech 7-8 září 2018 byla přijata deklarace  "AHRI DECLARATION 2018".

17. 9. 2018

Vyšel nový e-Bulletin UNCE 
(č. 2/2018):

 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém novém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu.