23.11.2024 14:33

Konference Towards accountability for the crime of aggression committed against Ukraine

Ve dnech 10. a 11. listopadu 2023 se pod záštitou UNCE Výzkumného centra pro lidská práva Univerzity Karlovy konala v prostorách Právnické fakulty UK konference s názvem „Towards accountability for the crime of aggression committed against Ukraine“. Organizování konference se zhostili prof. Pavel Šturma a dr. Milan Lipovský z Katedry mezinárodního práva PF UK.

Jednalo se o druhou ze série konferencí věnujících se mezinárodně-právním dopadům ruské invaze na Ukrajinu, přičemž první konference „Towards one Comprehensive Jurisdictional Regime for all Crimes Within the Jurisdiction of the International Criminal Court“ organizovaná Univerzitou ve Vídni, se zaměřovala mimo jiné na sjednocení jurisdikčního rámce Mezinárodního trestního soudu, a pražská konference se věnovala navrženému Zvláštnímu tribunálu pro vyšetřování a stíhání zločinu agrese spáchaného vůči Ukrajině. 

Pražské konference se zúčastnila řada odborníků a odbornic z České republiky ale i ciziny (např. Belgie, Dánsko, Polsko, Rakousko, Španělsko, Uruguay, USA) z akademického prostředí, veřejné správy a mezinárodních organizací.

 Foto z konference „Towards accountability for the crime of aggression committed against Ukraine“

Úvodního slova se ujal děkan Právnické fakulty UK pan profesor Radim Boháč a tzv. keynote speech pronesl dr. Martin Smolek, vrchní ředitel sekce právní a konzulární Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

Příspěvky během dvoudenní akce a následné debaty mezi účastníky a přítomným publikem se dotýkaly nejen zřízení samotného tribunálu, ale rovněž souvisejících otázek jako jsou imunity z cizí trestní jurisdikce, rozsah definice zločinu agrese, řízení v nepřítomnosti, nebo aspekty dokazování. V závěru vystoupil skrze online připojení i dr. Anton Korynevych, velvyslanec při Ministerstvu zahraničních věcí Ukrajiny.

Konference tak poskytla půdu pro akademické debaty, ale i projednání praktických otázek souvisejících s právě probíhajícími jednáními o zřízení tribunálu, případně jeho alternativ.

Autor článku:   Milan Lipovský 

—————

Zpět


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,

Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

16. prosince 2023

Vyšlo nové číslo Bulletinu
 VCLP č.3/2023 .

 

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: