21.09.2016 14:42

Konference UNCE k 10. výročí vstupu v platnost Opčního protokolu k Úmluvě OSN proti mučení (1984)

PF UK, místnost č. 117, 26. 9. 2016

Předběžný program

Dopolední panel 10:30 – 12:00

  • Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. Zahájení, úvodní slovo
  • Doc. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Mag. phil., Ph.D. Legitimita národních lidskoprávních institucí
  • JUDr. Ondřej Vala  Veřejný ochránce práv jako národní preventivní mechanismus; přerod instituce ombudsmana v tzv. národní lidskoprávní organizaci

Odpolední panel I 13:00 - 14:30

  • Mgr. Marie Lukasová Špatné zacházení zjištěné ochráncem… a co dál?
  • JUDr. Milan Lipovský, Ph.D. Interpretace některých institutů v Opčním protokolu
  • JUDr. Lukáš Machoň Návštěvy SPT v jednotlivých zemích a jejich dosavadní výsledky


Odpolední panel II  14:45 – 16:15

  • JUDr. Petr Šustek, Ph.D. Poskytování zdravotních služeb v České republice ve světle Opčního protokolu k Úmluvě proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání
  • JUDr. Bc. Alla Tymofeyeva, Ph.D. CPT v judikatuře ESLP
  • JUDr. Věra Honusková, Ph.D. Zacházení s migranty v českých detenčních centrech

—————

Zpět


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,

Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

18. června 2024

Vyšlo nové číslo Bulletinu
 VCLP č.1/2024 .

 

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: