21.09.2016 14:42

Konference UNCE k 10. výročí vstupu v platnost Opčního protokolu k Úmluvě OSN proti mučení (1984)

PF UK, místnost č. 117, 26. 9. 2016

Předběžný program

Dopolední panel 10:30 – 12:00

  • Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. Zahájení, úvodní slovo
  • Doc. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Mag. phil., Ph.D. Legitimita národních lidskoprávních institucí
  • JUDr. Ondřej Vala  Veřejný ochránce práv jako národní preventivní mechanismus; přerod instituce ombudsmana v tzv. národní lidskoprávní organizaci

Odpolední panel I 13:00 - 14:30

  • Mgr. Marie Lukasová Špatné zacházení zjištěné ochráncem… a co dál?
  • JUDr. Milan Lipovský, Ph.D. Interpretace některých institutů v Opčním protokolu
  • JUDr. Lukáš Machoň Návštěvy SPT v jednotlivých zemích a jejich dosavadní výsledky


Odpolední panel II  14:45 – 16:15

  • JUDr. Petr Šustek, Ph.D. Poskytování zdravotních služeb v České republice ve světle Opčního protokolu k Úmluvě proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání
  • JUDr. Bc. Alla Tymofeyeva, Ph.D. CPT v judikatuře ESLP
  • JUDr. Věra Honusková, Ph.D. Zacházení s migranty v českých detenčních centrech

—————

Zpět


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,
Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

27. 9. 2018

Na mezinárodní konferenci v Edinburghu, která se konala ve dnech 7-8 září 2018 byla přijata deklarace  "AHRI DECLARATION 2018".

17. 9. 2018

Vyšel nový e-Bulletin UNCE 
(č. 2/2018):

 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém novém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu.