10.03.2014 14:56

LAUTENBACH, Geranne: The concept of the rule of law and the European Court of Human Rights

LAUTENBACH, Geranne. The concept of the rule of law and the European Court of Human Rights. Oxford University Press, 2013, 235 str. ISBN 978-019-9671-199

Monografie Geranne Lautenbachové je věnovaná konceptu vlády práva (rule of law) jako jedné ze základních hodnot, na nichž je vybudována ochrana lidských práv v evropském regionu.

Prostřednictvím komparativní analýzy relevantní judikatury autorka ukazuje, jakým způsobem je tento zásadní koncept interpretován a aplikován Evropským soudem pro lidská práva jak obecně, tak ve vztahu k vybraným zemím (Velká Británie, Německo, Francie). Dochází přitom k závěru, že aplikace konceptu vlády práva soudem vede k rozšíření dosahu Evropské úmluvy pro lidská práva a zároveň přispívá ke sjednocování pojetí konceptu vlády práva na národní úrovni.

Dle autorky je koncept vlády práva stěžejním nástrojem umožňujícím soudu vyvážit jeho dvojí roli orgánu zajišťujícího subsidiární ochranu lidských práv (subsidiary role) a zároveň dohlížecího na jejich respektování smluvními stranami úmluvy (supervisory role). Aplikace konceptu vlády práva v kontextu Evropské úmluvy o lidských právech pak může být dle autorky příkladem pro jeho uznání jako standardu pro celý systém mezinárodního práva.

Monografie je k dispozici v Knihovně Právnické fakulty UK (kód 21.0/GB/LaCo).

                                            
Autorka článku: Karolina Žákovská

—————

Zpět


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,

Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

16. prosince 2023

Vyšlo nové číslo Bulletinu
 VCLP č.3/2023 .

 

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: