14.01.2020 14:38

Letos oslaví EÚLP své 70. výročí

Dne 4. listopadu 1950 se v Římě setkali zástupci 16 států, aby podepsali významný dokument o lidských právech, který známe pod názvem Evropská úmluva o lidských právech (dále také „EÚLP”).1 Za Francii například tento dokument podepisoval Robert Schuman, který v té době působil jako ministr zahraničí. Spolu s Jeanem Monnetem je považován za zakladatele Evropské unie. Spojené království bylo při podpisu zastoupeno Ernestem Daviesem a o budoucím členství v EU tenkrát pravděpodobně vůbec neuvažovalo.

Zajímavostí je, že mezi první signatáře EÚLP patřilo také Sársko. V té době to byl samostatný stát, který však spadal do francouzské okupační zóny. V roce 1957 se Sársko připojilo k SRN a přestalo být od 1. ledna tohoto roku stranou EÚLP. K dnešnímu dni2 tuto úmluvu podepsalo a ratifikovalo celkem 47 států, i když po Brexitu se říká, že Velká Británie může od EÚLP v nejbližší době odstoupit.

Letos Evropská úmluva o lidských právech slaví své 70. výročí a vystřídá tak nedávnou oslavenkyni, Všeobecnou deklaraci lidských práv, která svoje sedmdesátiny měla 10. prosince 2018. S ohledem na tuto událost prohlásil předseda Evropského sodu pro lidská práva (dále také „ESLP”), soudce Linos-Alexandre Sicilianos, že „Evropská úmluva je bezpochyby jedním z největších mírových projektů v historii lidstva.”3


Zdroj: archiv autorky

Dle jeho názoru existují tři základní důvody, proč je EÚLP tak populární ve světě: 1) prostupuje do všech odvětví práva, a to jak soukromého, tak i veřejného práva; 2) evolutivní výklad dovoluje aplikovat její text způsobem, který odráží současný vývoj; 3) vytvoření specifické evropské právní identity umožnuje harmonizaci pravidel v oblasti lidských práv v Evropě.

Rok 2020 přináší hodně zajímavých událostí, spojených s fungováním EÚLP. Jako první vlaštovka se na den lásky, 14. února 2020, na půdě ESLP konala konference, týkající se lidských práv žen. Kromě předsedy ESLP, se konference zúčastnili také soudci Ganna Yudkivska, Iulia Motoc, Ivana Jelić, Ksenija Turković, Anja Seibert-Fohr, Armen Harutyunyan a Robert Spano.

Na události se podílel také Yoko Hayashi, bývalý předseda UN CEDAW Committee. Další události jsou zatím pouze v plánu.Dne 12. června 2020 by se v Berlíně měla konat konference ESIL s názvem „Old and New Threats to Freedom of Expression. Can the European Court of Human Rights Meet the Challenges?”.4

Výzkumné centrum pro lidská práva uvažuje v rámci projektu UNCE o organizaci konference věnované 70. výročí EÚLP předběžně ve dnech 26.-27. listopadu 2020 na Právnické fakultě UK v Praze.

Autorka článku:     Alla Tymofeyeva
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________


1 Evropská úmluva o lidských právech ve znění z roku 1950. URL: https://www.echr.coe.int/Documents/Collection_Convention_1950_ENG.pdf
2 29. února 2020. Viz URL: https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/005/signatures?p_auth=lq1DfLpj.

3 Solemn Hearing on the occasion of the opening of the judicial year, 31 January 2020, Speech by Linos-Alexandre Sicilianos URL: https://www.echr.coe.int/Documents/Speech_20200131_Sicilianos_JY_ENG.pdf

4 Detaily na URL: https://esil-sedi.eu/call-for-papers-esil-supported-conference-on-old-and-new-threats-to-freedom-of-expression-can-the-european-court-of-human-rights-meet-the-challenges/

—————

Zpět


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,

Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

19. dubna 2023

Vyšlo nové číslo Bulletinu
 VCLP č.1/2023 .

 

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: