08.11.2012 00:00

Manual on Human Rights and the Environment COUNCIL OF EUROPE - 2nd edition

Manual on Human Rights and the Environment COUNCIL OF EUROPE. Manual on human rights and the environment. 2nd edition. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2012. ISBN 978-92-871-7319-5

Manual on human rights and the environment. 2nd editionPublikace Rady Evropy navazuje na první edici z roku 2006. Jejím cílem je usnadnit porozumění vztahu mezi ochranou lidských práv dle Evropské úmluvy o lidských právech a kvalitou životního prostředí,
a přispět tak k posílení ochrany životního prostředí na území smluvních stran. 

Převážná část publikace se zabývá analýzou relevantních rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, spíše doplňkový charakter má část věnovaná Evropské sociální chartě a environmentální interpretaci jejích ustanovení Evropským výborem pro sociální práva.

Publikace přináší přehledné a srozumitelné shrnutí vztahu mezi lidskými právy a životním prostředím v evropském systému ochrany lidských práv a jako taková je určena nejen právníkům a pracovníkům veřejné správy, ale i široké veřejnosti. 

Autorka textu: Karolína Žákovská

 

—————

Zpět


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,

Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

16. prosince 2023

Vyšlo nové číslo Bulletinu
 VCLP č.3/2023 .

 

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: