10.05.2012 13:15

Mezinárodní ochrana lidských práv: regionální a tematická diferenciace

Mezinárodní ochrana lidských práv: regionální a tematická diferenciace. Studie z mezinárodního práva č. 2, Praha: PF UK, 2011 (ISBN: 978-80-87146-54-5)

Mezinárodní ochrana lidských práv: regionální a tematická diferenciace. Studie z mezinárodního práva č. 2Publikace shrnuje výsledky stejnojmenného výzkumného projektu, řešeného na PF UK kolektivem katedry mezinárodního práva spolu 
s některými studenty. 
Prvním cílem tohoto projektu bylo prozkoumat 
a porovnat regionální mezinárodní úpravy ochrany lidských práv
(v Africe, Americe, na Blízkém východě, popř. též v Asii) a regionální či subregionální systémy v Evropě.


Dalším cílem bylo prozkoumat některé projevy tematické diferenciace mezinárodního práva lidských práv a jejich vztah k jiným oblastem či obecným institutům mezinárodního práva.Projekt se rovněž zaměřil na problém aplikace a dodržování lidských práv ve specifickém kontextu ozbrojeného konfliktu.

 

 

 

—————

Zpět


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,
Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

27. 9. 2018

Na mezinárodní konferenci v Edinburghu, která se konala ve dnech 7-8 září 2018 byla přijata deklarace  "AHRI DECLARATION 2018".

17. 9. 2018

Vyšel nový e-Bulletin UNCE 
(č. 2/2018):

 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém novém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu.