10.10.2016 12:47

Mezinárodní seminář na téma Lidská důstojnost a porušování lidských práv

Ve dnech 26. až 30. září 2016 se uskutečnil mezinárodní seminář zaměřený na otázky lidské důstojnosti a porušování lidských práv (2016 Spring International Legal Seminar: Human Dignity and Human Rights Violations).

Seminář organizovala Universidade do Oeste de Santa Catarina (UNOESC) ve městě Chapecó, které se nachází v brazilském vnitrozemí asi 900 kilometrů jihozápadně od Sao Paula. Pořádající univerzita pozvala zástupce evropských 
a latinsko–amerických univerzit, s nimiž již v minulosti spolupracovala, mimo jiné zástupce Právnické fakulty UK.

2016 Spring International Legal Seminar: Human Dignity and Human Rights ViolationsZa projekt UNCE se mezinárodního semináře zúčastnil Pavel Ondřejek s příspěvkem o významu lidské důstojnosti v právu
a dále Petr Šustek, jež ve spolupráci s Martinem Šolcem připravil příspěvek na téma wrongful birth (tento příspěvek byl přednesen prostřednictvím videokonference).

Produktem dosavadní spolupráce Právnické fakulty UK a UNOESC jsou zejména dvě cizojazyčné monografie, konkrétně: Baez, Narciso Leandro Xavier, Šturma, Pavel, Mozetič, Vinicius Almada, Faix, Martin (eds.): Mecanismos internacionais e internos de efetividade dos direitos fundamentais. Joacaba: UNOESC, 2014, 576 str. 
a Baez, Narciso Leandro Xavier, Šturma, Pavel (eds.) a kol.: International and Internal Mechanisms of Human Rights Effectiveness. Passau: RW&W, 2015, 299 str.

Seminář byl zahájem přednáškami profesorů UNOESC věnovanými vývoji
a současnému stavu ochrany lidských práv v Brazílii.

Hlavní částí semináře byla především série plenárních přednášek, zaměřených zejména na oblasti lidských práv a mezinárodního práva, v nichž autoři diskutovali různé projevy lidské důstojnosti (od problematiky právního vymezení lidské důstojnosti, přes její aplikaci v oblasti antidiskriminačního práva, sociálního zabezpečení, práv párů stejného pohlaví, mezinárodního humanitárního práva
či v evropském systému ochrany lidských práv).

V závěru konference proběhly rovněž diskuse v menších panelech, na nichž vystoupili zejména studenti UNOESC, jež mohli diskutovat výsledky svého výzkumu. Panely se zaměřily na témata: občanská a politická práva, hospodářská a sociální práva a porušování lidských práv během válečného stavu.

Semináře ze zúčastnili kromě odborníků z pořádající UNOESC rovněž profesoři dalších brazilských univerzit (Fluminense, Brasília, Porto Alegre) a dalších latinskoamerických a evropských univerzit: Universidad de Talca (Chile), Universidad Autonoma de Chihuahua (Mexiko), Universidad Autonoma de Barcelona, Universitá degli studi di Bergamo, Univerzita kardinála Stefana Wyszynského ve Varšavě aj.

V průběhu konference představil hlavní organizátor konference, prof. Narciso Baez, myšlenku vytvoření mezinárodní spolupráce v oblasti lidských práv mezi univerzitami, které se konference zúčastnili. Tato spolupráce může vyústit v další společné konference, jejichž produktem budou, stejně jako v případě letošního mezinárodního semináře, kolektivní monografie.

Autor článku: Pavel Ondřejek

 

—————

Zpět


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,

Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

18. června 2024

Vyšlo nové číslo Bulletinu
 VCLP č.1/2024 .

 

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: