02.09.2018 10:00

Náhled do zákulisí Komise OSN pro mezinárodní právo

Dne 13. července 2018 se v prostorách Ženevské univerzity (Uni Mail, Université de Genève) konala konference s názvem „Insights on the work of the International Law Commission”.

Tato konference byla součástí programu 54. semináře z mezinárodního práva (UN International Law Seminar), který je organizován na půdě OSN (https://ilsgeneva.ch/).

Seminář se koná každoročně a je určen pro postgraduální studenty v oboru mezinárodní právo, mladé vědce, vládní úředníky a mladé právníky, zaměřující se na oblast mezinárodního práva. Cílem tohoto semináře je rozšíření znalostí o práci Komise OSN pro mezinárodní právo, sledování kodifikace a progresivního rozvoje mezinárodního práva.

Konferenci zahájil svým proslovem Nicolas Levrat, profesor a vedoucí katedry mezinárodního práva veřejného a mezinárodních organizací, z Právnické fakulty Ženevské univerzity. Poté postoupil slovo Maře Tignino, koordinátorce Platformy pro mezinárodní právo v oblasti vodního hospodářství (Ženevské vodní centrum), z Právnické fakulty a Institutu pro environmentální vědy Ženevské univerzity. Dr. Tignino byla hlavní organizátorkou této konference.

Po krátkém úvodu, představila Mara Tignino oba řečníky a další účastníky konference. Prof. Pavel Šturma, vedoucí katedry mezinárodního práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a člen Komise OSN pro mezinárodní právo, prezentoval svoji práci jako zvláštní zpravodaj Komise. Jednalo se o téma sukcese ve vztahu k mezinárodní odpovědnosti státu (Succession of States in respect of State Responsibility).

Prof. Pavel Šturma - International Law commision od United Nations

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. (v roli zvláštního zpravodaje Komise OSN pro mezinárodní právo) přednáší svůj konferenční příspěvek

Zdroj: archiv Ally Tomyfeyevy

Detailní informace o prvních dvou zprávách prof. Šturmy z roku 2017 a 2018 jsou k dispozici zde:  https://legal.un.org/ilc/guide/3_5.shtml.

Prof. Šturma ve svém vystoupení hovořil o vzniku tohoto tématu, jeho významu a krátce shrnul obsah nových návrhů článků 5 až 11. Uvedl přitom příklady z praxe, které podporují možnost sukcese ve vztahu k odpovědnosti států, jako například spor Gabčíkovo-Nagymaros. Následně svoji práci v rámci Komise OSN pro mezinárodní právo prezentoval Sir Michael Wood, zvláštní zpravodaj Komise pro téma identifikace obyčejového mezinárodního práva. Kromě práce v Komisi OSN působí take jako právník v Londýně a senior fellow v Lauterpacht Centre for International Law, University of Cambridge.

Komise přijala návrh závěrů Sira Michaela Wooda v druhém, konečném čtení. Letos Sir Wood představil svoji pátou zprávu, kterou lze najít zde:
https://legal.un.org/ilc/guide/1_13.shtml.

Následovaly dotazy publika k vystoupení obou členů Komise. Po krátce přestávce probíhaly komentáře projednaných návrhů článků a zpráv Komise OSN pro mezinárodní právo. 

Jako první vystoupila Dane Azaria, odborná asistentka na Právnické fakultě Londýnské univerzity (University College of London). Komentovala především práci Sira Michaela Wooda k mezinárodnímu obyčeji. Dále svoje komentáře představil Prof. Marcelo G. Kohen z Institutu mezinárodních a rozvojových studií (HEID). I když je generálním tajemníkem a bývalým zpravodajem Institutu mezinárodního práva (IDI) k tématu sukcese ve vztahu k mezinárodní odpovědnosti státu, komentoval ve svém příspěvku nejen práci Prof. Šturmy, ale také i Sira Michaela Wooda.

Poté se slova ujal Prof. Robert Kolb z Právnické fakulty Ženevské univerzity. Stejně jako předchozí řečník komentoval obě vystoupení členů Komise. Zejména mluvil o neviditelném obyčeji, který pozitivní normy práva nemohou zachytit.

Účastníci konference „Insights on the work of the International Law Commission” – Ženeva, červenec 2018

Účastníci konference „Insights on the work of the International Law Commission” – Ženeva, červenec 2018

Zdroj: archiv Ally Tomyfeyevy

V závěru této konference vystoupila Alla Tymofeyeva, odborná asistentka na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Soustředila se ve svých komentářích především na téma sukcese ve vztahu k mezinárodní odpovědnosti. Její komentář směřoval ke zprávě plánované v roce 2020, kde se prof. Šturma má v úmyslu zabývat mimo jiné ochranou lidských práv jednotlivce.

Ve svém příspěvku Alla Tymofeyeva odkázala na příslušnou judikaturu Evropského soudu pro lidská práva, zejména na nový judikát z července roku 2018 ve věci Volokitin a další proti Rusku.

Za vystoupením komentátorů následovaly otázky z publika. Týkaly se uznání soudní praxe jako potvrzení mezinárodního obyčeje, judikatury k odpovědnosti států v případě sukcese a dalších oblastí.

Autorka článku: Alla Tymofeyeva

—————

Zpět


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,

Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

16. prosince 2023

Vyšlo nové číslo Bulletinu
 VCLP č.3/2023 .

 

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: