02.11.2019 17:46

Norimberské fórum 2019

Mezinárodní akademie norimberských principů je organizace usídlená v bavorském Norimberku.

Jedná se o velmi aktivní organizaci, která například pořádá odborné konference věnované odkazu i současnosti tzv. norimberských principů, tj. principů vyplývajících ze Statutu Mezinárodního vojenského tribunálu, který v Norimberku soudil válečné zločince po druhé světové válce, a jeho rozsudku; akademie dále například ve spolupráci s Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg pořádá soutěž v simulovaném soudním řízení vycházející z fiktivního případu před Mezinárodním trestním soudem, atd.

Ve dnech 18. - 19. 10. 2019 akademie pořádala v prostorách historické síně č. 600 norimberského justičního paláce (v němž probíhal i shora zmíněný velký poválečný proces) každoroční Norimberské fórum. Jeho letošním tématem byly "Norimberské principy v pozadí Mezinárodního trestního soudu: společné základy pro odpovědnost".

NorimberkPravidelné dvoudenní setkání expertů z mnoha oblastí poskytuje vhodné prostředí pro vyposlechnutí zajímavých příspěvků a (nejen při formálních debatách) výměnu názorů s předními světovými odborníky na daná témata. První den konference proběhlo uvítání, hlavní uvítací řeč a dva panely věnované společným prvkům odpovědnosti a snahám mezinárodního společenství v oblasti mezinárodní spravedlnosti.
Zdroj: z archivu autora

V rámci panelů vystoupila celá řada zajímavých osobností, včetně například dr. Serge Brammertze, hlavního prokurátora Zbytkového mechanismu OSN pro mezinárodní trestní tribunály, či profesorky Leily Nadya Sadat.

Během druhého dne se konala většina panelů.Ty se zabývaly hybridními mechanismy, stíhání v rámci vnitrostátního práva, univerzální jurisdikci a praktickým dopadům do budoucnosti. Během panelu věnovaného hybridním mechanismům vystoupila i dr. Ivana Hrdličková, předsedkyně Zvláštního tribunálu pro Libanon. Dalšími řečníky byly jak zástupci orgánů mezinárodních trestních tribunálů, tak zástupci nevládních organizací a univerzit. Samotnou konferenci provázel i velmi příjemný doprovodný program organizovaný akademií společně s radnici města Norimberk. Letošní recepce se tak konala v budově historické norimberské radnice.

Konferenci Norimberské fórum lze vřele doporučit všem zájemcům o mezinárodní trestní spravedlnost. Reprezentativně vybraní řečníci, zajímavé diskuse a v neposlední řadě krásné prostředí historického města Norimberk svědčí ve prospěch akademie.


Autor článku:    Milan Lipovský

—————

Zpět


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,

Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

19. dubna 2023

Vyšlo nové číslo Bulletinu
 VCLP č.1/2023 .

 

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: