12.09.2018 16:23

Nová Východoevropská ročenka pro lidská práva (East European Yearbook on Human Rights)

V polovině roku 2018 po delších přípravách vyšlo první číslo Východevropské ročenky pro lidská práva (EEYHR). Jde o nový recenzovaný (peer-reviewed) právnický časopis, který vydává nizozemské nakladatelství Eleven International Publishing. Nový časopis, jehož editování se ujali Mart Susi (Tallinn), Vesna Crnić-Grotić (Rijeka) a Michal Balcerzak (Toruń), se zaměřuje především na diskurs lidských práv v zemích východní Evropy v širším kontextu celosvětových problémů. 

Časopis by měl být prostředkem pro vědecké pracovníky z těchto zemí, aby publikovali (v angličtině) o regionálních a globálních problémech lidských práv. Zároveň je otevřený autorům z jiných regionů pro jejich příspěvky k tématům relevantním pro tuto oblast. 

Již první číslo přineslo řadu zajímavých článků, jako např. příspěvek B. Bowringa „Politics and Pragmatisms”, analyzující 20 let Ústavního soudu Ruské federace ve vztahu k Evropské úmluvě o lidských právech, článek o ESLP ve státech bývalé Jugoslávie (J. Letnar Černič), článek o regionálních soudních a mimosoudních orgánech jako prostředku pro ochranu lidských práv (J. Klučka), nebo článek o právu obětí na reparaci z pohledu Mezinárodního trestního soudu (P. Kovács). 

Ročenka take obsahuje sekci, která se věnuje informacím o praxi a odborné literatuře v oblasti lidských práv z jednotlivých zemí střední a východní Evropy. Bylo by tudíž velmi žádoucí, aby se již v příštím čísle EEYHR členové VCLP rovněž zapojili do publikování svých odborných prací a představili praktické a teoretické otázky lidských práv, kterými se v ČR zabýváme. Instrukce pro autory jsou ke stažení na těchto stránkách: www.elevenjournals.com.

Rukopisy je třeba posílat na adresu: east.eyhr@gmail.com.

 

Autor článku: Pavel Šturma

—————

Zpět


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,

Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

19. dubna 2023

Vyšlo nové číslo Bulletinu
 VCLP č.1/2023 .

 

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: