20.05.2012 18:00

Obhajoba čtvrté a páté periodické zprávy ČR před Výborem proti mučení

V Palais Wilson v Ženevě (kdysi bylo původní sídlo Společnosti národů - před vybudováním Paláce národů) se ve dnech 14.- 15. 5. 2012 před Výborem proti mučení (CAT) obhajovala zpráva České republiky (čtvrtá a pátá periodická zpráva) předkládaná podle článku 19 Úmluvy proti mučení 
a jinému krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení či trestání (1984), kterou vláda předložila v r. 2010 (dok. CAT/C/CZE/4-5, 20. 6. 2011).

Ženeva – Palais Wilson

Na základě této zprávy připravil Výbor seznam otázek, které se budou posuzovat při projednávání periodické zprávy ČR (dok. CAT/CZE/Q/4-5, 19. 12. 2011). Na základě těchto okruhů se připravila delegace, vedená Mgr. A. Baršovou, ředitelkou odboru lidských práv a ochrany menšin Úřadu vlády ČR, s účastí expertů z dalších ministerstev (práce a sociálních věcí, spravedlnosti, vnitra, školství 
a zdravotnictví) a ze Stálé mise ČR při OSN v Ženevě.

Výbor proti mučení, kterému nyní předsedá prof. Claudio Grossman (z Chile, děkan American Unversity Washington College of Law, známý z dřívějšího působení v Interamerickém soudu pro lidská práva), je složený z 10 nezávislých expertů volených smluvními stranami Úmluvy proti mučení na dobu čtyř let.

Po úvodní prezentaci české delegace následovalo „kolečko“ vystoupení předsedy a všech členů Výboru, kteří pokládali delegaci velmi zasvěcené a ostré otázky, navazující na zprávu.

Týkaly se řady citlivých otázek, počínaje omezujícími prostředky (klecovými lůžky) v psychiatrických léčebnách, dobrovolného a nedobrovolného léčení, přístupu k lékařské dokumentaci, přes otázku chirurgických kastrací sexuálních delikventů, odškodňování za nedobrovolné či protiprávní sterilizace (zde na jaře 2012 přijala Rada vlády pro lidská práva podnět k přijetí právní úpravy odškodňování), až  po detenční zařízení pro uchazeče o azyl a situaci ve vězeních (včetně otázky úhrady nákladů pobytu vězni). Obhajoba české zprávy proběhla celkem úspěšně. To ovšem neznamená, že nezůstávají určité problémy, které vyžadují řešení.

Foto a text: Pavel Šturma

—————

Zpět


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,

Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

18. června 2024

Vyšlo nové číslo Bulletinu
 VCLP č.1/2024 .

 

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: