01.11.2019 17:05

Ochrana životního prostředí jako lidskoprávní bojiště současnosti

Na začátku listopadu roku 2019 byl zavražděn Paulo Paulino Guajajara, jeden z vedoucích představitelů Guajajarů (Guajajaras), nejpočetnějšího domorodého národa v Brazílii, obývajícího domorodé území Araribóia v brazilském státě Maranhão. Podle prohlášení Sdružení brazilských domorodých národů (Brazilian Indigenous Peoples Association) byl Paulo Paulino přepaden a zastřelen uvnitř domorodého území nelegálními těžaři dřeva, proti nimž dlouhodobě bojoval.1

Příslušník domorodé „lesní hlídky”, přezdívaný Vlk (španělsky lobo), se tak stal další obětí boje, který vedou organizované kriminální skupiny, obchodní společnosti a v některých případech i vlády, resp. bezpečnostní složky státu, proti environmentálním aktivistům či příslušníkům domorodých komunit bránícím své domovy.

Podle zprávy nevládní organizace Global Witness z července 2019 nazvané Nepřátelé státu? Jak vlády a byznys umlčují obránce půdy a životního prostředí2 bylo v roce 2018 celosvětově zdokumentováno 164 vražd tohoto typu.

Nejznámější obětí byl pravděpodobně Mexičan Julián Carrillo, který byl zastřelen v říjnu 2018 (stal se tak šestým členem své rodiny, který zemřel v souvislosti s protesty proti těžbě nerostných surovin na tradičních územích své domorodé komunity). Ke smrtelným útokům na obránce životního prostředí došlo celkem v 19 zemích, nejvíce jich bylo zaznamenáno na Filipínách (30). Vraždy nejčastěji souvisely s těžbou nerostných surovin (43), dále se zemědělským podnikáním (21), budováním přehrad (17) a těžbou dřeva (13).

Více než polovina vražd byla spáchána v Latinské Americe, naopak Evropa je dlouhodobě kontinentem s nejmenším počtem vražd tohoto typu (v roce 2018 tři vraždy, všechny na Ukrajině). K incidentu s největším počtem obětí došlo v květnu 2018 během protestů proti negativním vlivům zařízení na zpracování mědi v okrese Thoothukudi. Policejní střelba do davu lidí si vyžádala 13 životů.3

Útoky na tělesnou integritu, byť svým významem nejzávažnější, však nejsou jediným typem pronásledování, jimž environmentální aktivisté na celém světě čelí.

Podle Johna Knoxe, bývalého zvláštního zpravodaje OSN pro lidská práva a životní prostředí, připadá na každého zavražděného obránce životního prostředí 20 až 100 dalších, kteří jsou obtěžováni, protiprávně či právně zadržováni či žalováni pro pomluvu.4

Rostoucí počet útoků na environmentální aktivisty, ale i běžné občany bránící své domovy proti destrukci způsobené neudržitelným využíváním přírodních zdrojů, v posledních letech vedl k reakci i některé mezinárodní orgány.

V březnu 2018 představil Program OSN pro životní prostředí (UNEP) strategický dokument nazvaný Politika podpory větší ochrany obránců životního prostředí (Promoting Greater Protection for Environmental Defenders. Policy), jehož cílem je ukončit hrozby a násilí, jimž environmentální aktivisté čelí.

Na přelomu února a března 2019 se k UNEP přidala Rada OSN pro lidská práva, která přijala historicky první rezoluci uznávající přínos environmentálních obránců lidských práv pro užívání lidských práv, ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj,6
v níž odsoudila útoky na environmentální aktivisty a vyzvala státy, aby přijaly zákony a opatření, které zajistí jejich ochranu a umožní potrestání pachatelů. Faktem totiž zůstává, že zejména ekonomicky méně vyspělé země nejsou schopny nejen takovým kriminálním činům předcházet, ale ani je uspokojivě řešit.7

V srpnu 2019 pak zástupci UNEP a Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva uzavřeli dohodu o spolupráci týkající se ochrany environmentálních a lidských práv. Předmětem dohody je podpora národního provádění environmentálních politik respektujících lidská práva a snaha o globální uznání lidského práva na čisté životní prostředí. Obě instituce se v ní zavazují monitorovat hrozby, jimž čelí environmentální aktivisté, prosazovat jejich lepší ochranu, usilovat o účinnější zajištění odpovědnosti pachatelů, budovat sítě environmentálních obránců lidských práv a podporovat smysluplné a informované zapojování obránců lidských práv a občanské společnosti do environmentálního rozhodování.8

Chico Mendes, brazilský ekologický aktivista, politik a odborový předák, který byl zastřelen v roce 1988 v přímé souvislosti se svým bojem proti odlesňování amazonského pralesa, kdysi řekl: „Původně jsem si myslel, že bojuji, abych zachránil kaučukovníky. Potom jsem si myslel, že bojuji, abych zachránil amazonský deštný prales. Nyní si uvědomuji, že bojuji za lidstvo.” 9

Za společný zájem lidstva bojují i ostatní environmentální aktivisté. V naprosté většině případů stojí proti mnohem silnějšímu soupeři: finančně zajištěnému, vybavenému, bez skrupulí. Doufejme proto, že výše uvedené dokumenty jsou prvním krokem k zajištění jejich skutečně účinné právní i faktické ochrany.

Autorka článku:   Karolina Žákovská

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

1 COWIE, Sam. Brazilian 'forest guardian' killed by illegal loggers in ambush [online]. The Guardian. 2. listopadu 2019. Dostupné z: https://www.theguardian.com/world/2019/nov/02/brazilian-forest-guardian-killed-by-illegal-loggers-in-ambush [cit. 19-11-2019].

2 GLOBAL WITNESS. Enemies of the State? How governments and business silence land and environmental defenders [online]. Červenec 2017. Dostupné z: https://www.globalwitness.org/documents/19766/Enemies_of_the_State.pdf [cit. 19-11-2019].

3 Tamtéž, s. 9.

4 „Murder is not the only way environmental defenders are persecuted; for every 1 killed, there are 20 to 100 others harassed, unlawfully and lawfully arrested, and sued for defamation, amongst other intimidations.“ UNEP. Who are environmental defenders [online]. 2018. Dostupné
z:https://www.unenvironment.org/explore-topics/environmental-rights-and-governance/what-we-do/advancing-environmental-rights/who [cit. 19-11-2019].

5 UNEP. Promoting Greater Protection for Environmental Defenders. Policy [online].  2018. Dostupné
z:https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/22769/UN%20Environment%20Policy%20on%20Environmental%20Defenders_08.02.18Clean.pdf?sequence=1&isAllowed=y [cit. 19-11-2019].

6 „Recognizing the contribution of environmental human rights defenders to the enjoyment of human rights, environmental protection and sustainable development.“ A/HRC/40/L.22/Rev.1.

7 Zpráva Global Witness z roku 2013 uvádí, že z 908 vražd osob bránících půdu a životní prostředí zdokumentovaných mezi lety 2002 až 2013 v celkem 35 zemích bylo pouze 10 vyřešeno a jejich pachatelé zadrženi a odsouzeni. GLOBAL WITNESS. Deadly environment [online]. 2014. Dostupné z: https://site-media.globalwitness.org/archive/files/deadly%20environment%20embargoed.pdf [cit. 19-11-2019].

8 UNEP. UNEP, UN Human Rights Office sign new agreement, stepping up commitment to protect the human right to a healthy environment [online]. 16. srpna 2019. Dostupné
z: https://www.unenvironment.org/news-and-stories/press-release/unep-un-human-rights-office-sign-new-agreement-stepping-commitment [cit. 19-11-2019].

9 „At first I thought I was fighting to save rubber trees. Then I thought I was fighting to save the Amazon rainforest. Now I realise I am fighting for humanity.” Citováno v GLOBAL WITNESS. Deadly environment. Cit. dílo, s. 4.

—————

Zpět


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,

Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

19. dubna 2023

Vyšlo nové číslo Bulletinu
 VCLP č.1/2023 .

 

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: