01.06.2012 10:48

Okénko “Ad fontes” č. 1 - François Marie Arouet (Voltaire)

Smyslem této rubriky je stručně připomenout myšlenky významných historických osobností, nejen právníků, ale též filozofů a dalších myslitelů, které souvisejí s tematikou lidských práv. 

První okénko je věnováno Voltairovi (1694-1778). V bezprostřední blízkosti Ženevy, hned za švýcarsko-francouzskou hranicí se nachází městečko Ferney, kde na zámku Château de Voltaire
v letech 1758-1778 žil François Marie Arouet, zvaný Voltaire. Napsal zde řadu děl a hlavně se na tomto zámku setkával s intelektuálními osobnostmi tehdejší Evropy.

Připomeňme si dnes alespoň některé myšlenky, které byly sice napsány před 250 lety, ale 
v mnohém zůstávají dodnes aktuální.

Právě zde napsal v roce 1763 Pojednání o snášenlivosti (Traité sur la tolérence), což je zásadní, angažované dílo reagující na popravu Jeana Calase, protestantského obchodníka z Toulouse, nespravedlivě odsouzeného za údajnou vraždu svého syna.

Voltaire svým dílem, především množstvím dopisů, které napsal a rozeslal významným osobnostem ve Francii i celé Evropě, dosáhl jeho rehabilitace a vrácení majetku jeho rodině.

„Snášenlivost je prvním článkem mého katechismu, a umřu spokojený, jestliže uvidím pronásledování a fanatismu diskreditované…“

„… aby všechny tyto malé nuance, které odlišují atomy zvané lidé, nebyly znamením nenávisti 
a pronásledování; aby ti, kteří zapalují svíčky v pravé poledne, aby tě oslavili, snášeli ty, kteří se spokojí se světlem tvého slunce; aby ti, kteří oblékají své šaty z bílého plátna, aby vyjádřili, že je třeba tě milovat, si neošklivili ty, kteří říkají totéž pod kabátem z černé vlny; aby bylo stejné tě uctívat v žargonu vytvořeném ze starého jazyka, nebo v novějším žargonu; aby ti, jejichž roucho je zbarvené do červena nebo do fialova, kteří panují na malé části země na konci tohoto světa, a kteří vlastní pár kulatých kousků jistého kovu, se těšili bez pýchy z toho, co nazývají velikostí a bohatstvím, a aby ostatní na ně hleděli bez závisti; neboť ty víš, že není v těchto marnostech ani co závidět, ani čím se pyšnit.“

Zámek Château de Voltaire

Foto a text: Pavel Šturma

—————

Zpět


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,

Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

16. prosince 2023

Vyšlo nové číslo Bulletinu
 VCLP č.3/2023 .

 

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: