15.03.2020 16:13

Poznámky k postavení LGBT osob v Norsku

V Norsku bude v letošním roce probíhat 6. monitorovací cyklus Evropské komise proti rasismu a netoleranci Rady Evropy, mezi jehož hlavní oblasti zájmu patří problematika diskriminace na základě sexuální orientace a genderové identity.

Norsko se ve vztahu k zárukám rovnosti a zákazu diskriminace v řadě ohledů vyznačuje výraznými specifiky – ať již jde o důkladný přístup k rovnosti žen a mužů či důraz na svobodu projevu a v posledních letech kontroverzním přístupem k odebírání dětí sociálními orgány. Pokud jde o postavení LGBT osob, Norsko je často označováno za jednu z nejvíce LGBT přátelských zemí s vysokou společenskou akceptací a tolerancí vůči LGBT osobám.

Zde je stručně několik základních faktů, o které se toto pozitivní hodnocení opírá:  Manželství osob stejného pohlaví je v Norsku právně uznáno od 1. ledna 2009.
Osoby stejného pohlaví mohou uzavírat také církevní sňatky. Národní rada Norské církve již v roce 2015 schválila možnost osob stejného manželství uzavírat církevní sňatek a od začátku roku 2017 se v této církvi uzavírají manželství osob stejného pohlaví.1 Právo adoptovat děti mají páry stejného pohlaví (jak manželé, tak registrovaní partneři) od roku 2009.2

Za zmínku stojí také skutečnost, že od roku 2016 se lék na prevenci HIV (PrEP), poskytuje v rámci norské stání zdravotní péče zdarma. Norsko bylo první zemí na světě, která k takovému postupu přistoupila.3

V červenci 2016 vstoupil v platnost zákon o změně pohlaví. Podle tohoto zákona mají osoby starší 16 let právo změnit své pohlaví zapsané v národním registru obyvatel bez jakékoli formy psychiatrického nebo psychologického hodnocení, diagnózy nebo jakéhokoli lékařského zákroku nebo léčby. Stačí vyplnit formulář a odeslat ho finančnímu úřadu. Mohou se také přihlásit nezletilí ve věku od 6 do 16 let, ale vyžadují souhlas rodičů.

První měsíc po nabytí účinnosti zákona požádalo o změnu pohlaví 190 osob a během prvního čtvrtletí roku 2019 bylo zaregistrováno1 560 přihlášek.4

Norsko je z hlediska postavení LGBT osob hodnoceno velmi dobře také ze strany nevládních organizací. Na evropské Rainbow mapě z roku 2019, která odráží právní úpravu a politiku evropských zemí ve vztahu k postavení LGBT osob Norsko obsadilo 6. příčku z celkem 49 hodnocených zemí s celkovým skóre 67,6%.

Pro zajímavost: ČR se např. v žebříčku evropské Rainbow mapy umístila na 31. místě.

V květnu 2015 zveřejnila sociální síť LGBT svůj první „gay index štěstí” (Gay Happiness Index - GHI). Gayové z více než 120 zemí byli dotázáni na to, jak se cítí z pohledu společnosti na homosexualitu, jak prožívají způsob, jakým s nimi zachází ostatní, a jak jsou spokojeni se svými životy. Norsko se zde umístilo na druhém místě těsně mezi Dánskem a Islandem se skóre GHI 77.6

Toto stručné nahlédnutí na postavení LGBT osob v Norsku může zajímavé nejenom z hlediska monitorovací činnosti Rady Evropy, ale také pro srovnání různých právních i sociálních přístupů k postavení LGBT osob.

         
Autorka článku:    Helena Hofmannová

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

1 The Local, 1 February 2017, History is made: First same-sex church wedding performed in Norway: https://www.thelocal.no/20170201/history-is-made-first-same-sex-church-wedding-performed-in-norway
2 Asland, J.; Waaldijk, K. (2014): "Major legal consequences of marriage, cohabitation and registered partnership for different-sex and same-sex partners in Norway": https://web.archive.org/web/20141129025237/https://same-sex.web.ined.fr/pdf/DocTrav125/05Doc125Norway.pdf
3  https://www.starobserver.com.au/news/norway-becomes-first-country-offer-free-prep/153487
4 https://www.thelocal.no/20160801/nearly-200-norwegians-apply-to-change-gender-under-new-law;

5 Před Norskem se umístilo v tomto pořadí Malta, Belgie, Lucembursko, Finsko a Dánsko. Zdroj: https://rainbow-europe.org/country-ranking . Hodnocení vypracovává organizace LGA-Europe, což je nezávislá mezinárodní nevládní zastřešující organizace sdružující přes 600 organizací z 54 zemí v Evropě
a střední Asii.
Indikátory pro hodnocení pokrývají širokou škálu od rodinných otázek a nenávistných projevů až po legální uznání pohlaví.
6 Planet Romeo, The Gay Happiness Index: https://www.planetromeo.com/en/care/gay-happiness-index/

—————

Zpět


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,

Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

19. dubna 2023

Vyšlo nové číslo Bulletinu
 VCLP č.1/2023 .

 

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: