10.04.2018 10:53

Pozvánka na konferenci Mezinárodní společnosti pro veřejné právo (ICON-S) v Hongkongu: Identity, Security, Democracy: Challenges for Public Law

Mezinárodní společnost pro veřejné právo pořádá ve dnech 25.-28. června 2018 v Hongkongu čtvrtou výroční konferenci, tentokráte na téma Identita, bezpečnost, demokracie: výzvy pro veřejné právo.

Třídenní konference má podobu plenárních přednášek a paralelních panelů (v Kodani v roce 2017 jich bylo celkem 199).

Konference proto přestavuje nejen možnost vyslechnout úvahy věhlasných osobností právní vědy k aktuálním tématům, ale také ojedinělou příležitost účastnit se panelových vystoupení, představit svůj výzkum a potkat právní vědce z celého světa, kteří se zabývají podobnými otázkami.

Uzavírka přihlášek byla 31. ledna 2018.

Podrobnosti naleznete na:
https://www.icon-society.org/2018-conference/

 

Autorka článku: Jana Ondřejková

—————

Zpět


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,

Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

16. prosince 2023

Vyšlo nové číslo Bulletinu
 VCLP č.3/2023 .

 

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: