20.04.2015 18:21

Pozvánka na konferenci "Zločin agrese v Římském statutu po Kampale" - 24. 4. 2014 (Praha) od 9:00 hodin

Datum: pátek 24. 4. 2015

Místo: místnost č. 117, budova PF UK v Praze

 

Program

9:00                       Uvítání a zahájení

9:15 – 10:45      1. panel - Zařazení zločinu agrese do systému mezinárodního práva
                                                a historie stíhání

  • Mezinárodní zločin agrese (doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, E.MA., Ph.D.)
  • Stíhání zločinů proti míru v Norimberku (JUDr. Bc. Alla Tymofeyeva, Ph.D.)
  • ILC: Kodex zločinů proti míru a bezpečnosti lidstva (prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.)

10:45 – 11:00      První přestávka, káva a občerstvení

11:00 – 12:30     2. panel - Obecné a procesní otázky definice

  • The Political Realities and Legal Possibilities Concerning the Relationship between the United Nations Security Council and the Crime of Aggression in the International Criminal Court (Carollann Braum, LL.M., J.D.) – příspěvek bude v angličtině
  • Vstup definice v platnost a rozsah jurisdikce MTS nad zločinem agrese (JUDr. Mgr. Pavel Caban, Ph.D.)
  • Zjevné porušení Charty OSN (JUDr. Ing. Jan Lhotský, Ph.D.)

12:30 – 13:30     Oběd

13:30 – 15:30     3. panel – Některé problematické otázky definice

  • Porozumění k definici zločinu agrese v Římském statutu (Mgr. Milan Lipovský)
  • Role nestátních aktérů – postižitelní či nikoliv? (Mgr. Kateřina Studecká)
  • Kyberkriminalita v rámci definice zločinu agrese (Mgr. Kristýna Urbanová)
  • Význam stíhání zločinu agrese pro posílení mezinárodního míru (doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc.)

15:30 - 16:00      Občerstvení, diskuse a ukončení konference

—————

Zpět


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,

Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

16. prosince 2023

Vyšlo nové číslo Bulletinu
 VCLP č.3/2023 .

 

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: