25.01.2017 19:33

Pozvánka na mezinárodní konferenci, věnovanou 20. výročí Evropské úmluvy o státním občanství s názvem "Státní občanství a související otázky v kontextu vývoje lidských práv".

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
 

rádi bychom Vás pozvali na mezinárodní konferenci, věnovanou 20. výročí Evropské úmluvy o státním občanství (1997), s názvem Státní občanství a související otázky v kontextu vývoje lidských práv. 

Konference se bude konat dne 27. března 2017 v prostorách Právnické fakulty Univerzity Karlovy
v Praze.

Pokud máte zájem o aktivní účast na konferenci se svým příspěvkem, prosím o zaslání informace s předběžným tématem vystoupení na adresu Dr. Tymofeyeve (tymofeya@prf.cuni.cz) do 7. února 2017

Termín přihlášení pro pasivní účast na konferenci (bez příspěvku) je stanoven na 7. března 2017.

Příspěvky z konference budou zveřejněny formou kolektivní monografie nebo jiným způsobem. Příspěvky budou přijímány do 27. května 2017, a to na adrese: tymofeya@prf.cuni.cz.

Pokyny pro účastníky konference:
Prosíme o respektování stanovené délky příspěvků, která činí maximálně 15 minut. Vždy na závěr tematického bloku následuje diskuze. V diskusi je možné vystoupit s připomínkou v délce maximálně 3 minut a otázkou v délce 1 minuty.

Pokyny pro autory:
Předpokládaná délka příspěvků má činit cca 10-15 normostran (1 normostrana je 1800 znaků včetně mezer). Prosím o zaslání příspěvků ve formátu Word s typem písma Times New Roman. Řádkování: 1,5. Velikost písma: 12. Zarovnání textu zleva i zprava. Nový odstavec prosím označujte odsazením pomocí tabulátoru. Nepoužívejte prosím číslování stran ani záhlaví. Citační norma bude upřesněná.
 

S přátelským pozdravem,
 

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor VCLP (UNCE)

—————

Zpět


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,

Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

16. prosince 2023

Vyšlo nové číslo Bulletinu
 VCLP č.3/2023 .

 

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: