02.05.2023 12:21

Pozvánka na přednášku s diskusí: Dr. Michał Pyka, Ph.D. "Sustainable Development and the Meaning of the Notion of Investment in International Investment Arbitration" (Praha, 4. 5. 2023 od 17:00 hodin)

Česká společnost pro mezinárodní právo / Czech Society of International Law, Česká odbočka ILA Czech Branch ve spolupráci s Výzkumným centrem pro pro lidská práva
- UNCE si Vás dovolují pozvat na přednášku:

"Sustainable Development and the Meaning of the Notion of Investment in International Investment Arbitration"


Dr. Michał Pyka, Ph.D.

Assistant Professor, Jagellonian University, Kraków

 
Následnou diskuzi moderuje

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.

Setkání se koná ve čtvrtek 4. 5. 2023 od 17:00 hod. na Právnické fakultě UK, míst. č. 117, I. patro


Těšíme se na Vaši účast.


Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.                      Prof. JUDr. Vladimír Balaš, CSc.
předseda ČSMP                                            předseda České odbočky ILA
koordinátor VCLP - UNCE

—————

Zpět


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,

Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

16. prosince 2023

Vyšlo nové číslo Bulletinu
 VCLP č.3/2023 .

 

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: