07.03.2016 19:33

Pozvánka na seminář na téma: "Uprchlická krize a dopad na lidská práva"

Výzkumné centrum pro lidská práva (UNCE)

 

organizuje dne 17.3.2016 od 9:30 hodin

 seminář na téma

„Uprchlická krize
a dopad na lidská práva"

 

Akce se koná ve sborovně č. 117, I . patro.

Jste srdečně zváni!

 

Program:
9.30-10.00  
Prof. Pavel Šturma, DrSc.
Úvodní slovo

10.00-10.20  
Doc. Mag. phil. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Ph.D.
Uprchlická krize a výjimečný stav.

10.20-10.40  
JUDr. Věra Honusková, Ph.D.
Řešení hromadného přílivu osob skrze prima facie status

10.40-11.00  
Mgr. Eliška Flídrová
Ochrana cizinců podezřelých z terorismu před arbitrárním vyhoštěním

11.00-11.20  
JUDr. David Kryska, Ph.D.
Zbavení státního občanství pohledem vnitrostátního práva

11.20-11.40  
Závěrečná diskuse

11.40-12.00                           
Prof. Pavel Šturma, DrSc.
Shrnutí a ukončení semináře

—————

Zpět


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,
Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

27. 9. 2018

Na mezinárodní konferenci v Edinburghu, která se konala ve dnech 7-8 září 2018 byla přijata deklarace  "AHRI DECLARATION 2018".

17. 9. 2018

Vyšel nový e-Bulletin UNCE 
(č. 2/2018):

 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém novém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu.