07.03.2016 19:33

Pozvánka na seminář na téma: "Uprchlická krize a dopad na lidská práva"

Výzkumné centrum pro lidská práva (UNCE)

 

organizuje dne 17.3.2016 od 9:30 hodin

 seminář na téma

„Uprchlická krize
a dopad na lidská práva"

 

Akce se koná ve sborovně č. 117, I . patro.

Jste srdečně zváni!

 

Program:
9.30-10.00  
Prof. Pavel Šturma, DrSc.
Úvodní slovo

10.00-10.20  
Doc. Mag. phil. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Ph.D.
Uprchlická krize a výjimečný stav.

10.20-10.40  
JUDr. Věra Honusková, Ph.D.
Řešení hromadného přílivu osob skrze prima facie status

10.40-11.00  
Mgr. Eliška Flídrová
Ochrana cizinců podezřelých z terorismu před arbitrárním vyhoštěním

11.00-11.20  
JUDr. David Kryska, Ph.D.
Zbavení státního občanství pohledem vnitrostátního práva

11.20-11.40  
Závěrečná diskuse

11.40-12.00                           
Prof. Pavel Šturma, DrSc.
Shrnutí a ukončení semináře

—————

Zpět


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,

Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

19. dubna 2023

Vyšlo nové číslo Bulletinu
 VCLP č.1/2023 .

 

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: