07.09.2021 10:08

Pozvánka na seminář spojený s křestem knihy „Lidská práva za mřížemi“

UNCE - Výzkumné centrum pro lidská práva PF UK

Seminář „Lidská práva za mřížemi: ústavněprávní aspekty omezování osobní svobody“


Místo a termín:  8. října 2021, 10:00 hodin, místnost č. 117, I. poschodí, budovy PF UK

 

  • 10.00-10.15 registrace účastníků
  • 10.15-10.30 prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.: zahájení semináře, úvodní slovo
  • 10.30- 10.45 prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.: vystoupení recenzenta knihy
  • 10.45-11.00 doc. JUDr. Petr Bělovský, Dr.: slovo nakladatele
  • 11.00-11.20 doc. JUDr. Helena Hofmannová, PhD.: Ústavní principy ochrany osobní svobody: co přinesla judicializace?
  • 11.20 - 11.40 Coffee break a křest knihy „Lidská práva za mřížemi“
  • 11.40-12.00 Mgr. Karel Řepa, PhD.: Ústavní limity ukládání a výkonu trestu odnětí svobody
  • 12.00-12.20 Mgr. Laura Otýpková, PhD.: Specifika ochrany osob se zdravotním postižením v kontextu osobní svobody
  • 12.20-12.45 Diskuse
  • 12.45-13.00 prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.: závěr semináře

—————

Zpět


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,

Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

16. prosince 2023

Vyšlo nové číslo Bulletinu
 VCLP č.3/2023 .

 

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: