20.06.2018 18:04

Pozvánka na seminář VCLP (UNCE/011) na téma „Soudní ochrana lidských práv na počátku 21. století” (26.6.2018, Praha)

Program Semináře

 • 13:00-13:10    Zahájení semináře, úvodní slovo (prof. P. Šturma)
   
 • 13:10-13:30    Lidská práva a soudcovský minimalismus (dr. P. Ondřejek)
   
 • 13:30-13:50    Konzistence judikatury Ústavního soudu ČR jako předpoklad garance ústavní ochrany lidských práv (doc. H. Hofmannová)
   
 • 13:50-14:10    Soudní ochrana základních práv státu (dr. Ondřejková)
   
 • 14:10-14:40    Diskuse
   
 • 14:40-15:00    Přestávka na kávu
   
 • 15:00-15:20    „Právo na bezpečnost“ v judikatuře Soudního dvora EU a Evropského soudu pro lidská práva (doc. H.Ch. Scheu)
   
 • 15:20-15:40    Fenomén judicializace: pozitivní, či negativní externalita uplatňování lidských práv ve zdravotnictví? (dr. P. Šustek)
   
 • 15:40-16:00    Udělování mezinárodní ochrany správním soudem – pro a proti (dr. V. Honusková, dr. D. Kryska)
   
 • 16:00-16:30    Diskuse a závěr semináře
   

—————

Zpět


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,

Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

16. prosince 2023

Vyšlo nové číslo Bulletinu
 VCLP č.3/2023 .

 

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: