12.12.2014 17:40

Pozvánka na setkání s diskusí na téma "Sources of Human Rights Law"

Česká společnost pro mezinárodní právo ve spolupráci s VCLP (UNCE) a Katedrou mezinárodního práva Právnické fakulty UK

si Vás dovolují pozvat na setkání s diskusí na téma

 

Sources of Human Rights Law
 

Přednáší:
Prof. Dr. Mads Andenas
(University of Oslo, Special Rapporteur, HRC)
Customary International Law as a source of Human Rights  
a
Dr. Eirik Bjorge
(University of Oxford)
Evolutionary Interpretation of Human Rights Treaties

Moderuje:
Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.

Setkání se koná ve čtvrtek 8. ledna 2015 od 15:00 hodin v budově Právnické fakulty Univerzity Karlovy, nám. Curieových 7, Praha 1, v místnosti č. 38 přízení.

 

Těšíme se na Vaši účast

 

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Výzkumného centra pro LP
vedoucí katedry mezinárodního práva PF UK

 

—————

Zpět


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,
Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

27. 9. 2018

Na mezinárodní konferenci v Edinburghu, která se konala ve dnech 7-8 září 2018 byla přijata deklarace  "AHRI DECLARATION 2018".

17. 9. 2018

Vyšel nový e-Bulletin UNCE 
(č. 2/2018):

 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém novém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu.