25.11.2014 14:22

Předsedou řídícího výboru pro lidská práva Rady Evropy byl opět zvolen Vít Alexander Schorm

Řídící výbor pro lidská práva Rady Evropy na svém 82. zasedání ve Štrasburku jednomyslně znovu zvolil svým předsedou vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před Evropským soudem pro lidská práva JUDr. Víta Alexandra Schorma.

Řídící výbor pro lidská práva, složený z odborníků vyslaných jednotlivými 47 členskými státy, je nejvyšším expertním orgánem Rady Evropy v dané oblasti. V současné době se zabývá zejména problematikou reformy systému Evropské úmluvy o lidských právech a otázkami souvisejícími
s dalším rozvojem lidských práv, jako jsou například odpovědnost podniků v této oblasti, lidská práva v kulturně rozmanitých společnostech nebo bioetika. Funkční období předsedy řídícího výboru trvá kalendářní rok a může být jednou prodlouženo.

JUDr. Vít Alexander Schorm je ředitelem odboru kancelář vládního zmocněnce na Ministerstvu spravedlnosti ČR. Hlavním posláním kanceláře je zastupovat Českou republiku v řízení
o stížnostech podaných k Evropskému soudu pro lidská práva a koordinovat výkon jeho rozsudků. Mimoto se kancelář zejména zabývá šířením judikatury tohoto soudu v České republice a reformou systému Evropské úmluvy o lidských právech.

zdroj: Tiskový odbor Ministerstva spravedlnosti ČR (převzatá zpráva)

—————

Zpět


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,

Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

16. prosince 2023

Vyšlo nové číslo Bulletinu
 VCLP č.3/2023 .

 

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: