01.10.2023 10:51

Přelomový rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Yalçınkaya proti Turecku

Dne 26. září 2023 vydal Evropský soud pro lidská práva (dále jen „ESLP“) dlouho očekávaný rozsudek ve věci Yüksel Yalçınkaya proti Turecku.1 ESLP rozhodl, že Turecko porušilo lidská práva bývalého učitele odsouzeného v Turecku za členství v ozbrojené teroristické organizaci.

Rozhodujícím důkazem vedoucím k odsouzení Yalçinkayi před tureckými soudy bylo užívání mobilní aplikace ByLock pro šifrovanou komunikaci, což ESLP shledal nepřípustným.

Yüksel Yalçınkaya byl zadržen v roce 2016 a v roce 2017 odsouzen k šesti letům vězení za členství ve Fethullahově teroristické organizaci, známé jako FETÖ/PDY. Tento verdikt byl v roce 2019 potvrzen Ústavním soudem Turecka. K odsouzení vedlo údajné užívání mobilní aplikace ByLock. Mobilní aplikace ByLock se dostala pod drobnohled tureckých státních orgánů po neúspěšném pokusu o převrat v roce 2016. Turecké orgány tvrdí, že aplikaci používají výhradně příznivci Fethullaha Gülena, islámského duchovního žijícího v exilu, kterého Turecko obviňuje ze zosnování puče. Aplikace ByLock je přitom užívaná globálně a podobá se mobilním aplikacím Telegram či Signal.

I přesto však v roce 2017 turecký ústavní soud rozhodl, že lze pouhé stáhnutí aplikace ByLock považovat za důkaz členství v teroristické organizaci FETÖ/PDY, bez ohledu na obsah zpráv. Turecký ústavní soud takto vytvořil právní rámec, který vedl k odsouzení tisíců obžalovaných. ESLP nyní dospěl k závěru, že je odsouzení Yüksela Yalçınkayi na základě údajného užívání aplikace ByLock součástí systematického selhání turecké justice a zjevně porušuje obecné zásady zakotvené v Evropské úmluvě o ochraně lidských práv (dále jen „EÚLP“). ESLP zdůraznil, že turecké soudy v případě Yalçinkayi vycházely z automatické presumpce viny, jednaly svévolně, a tedy v rozporu se zákazem trestu bez zákona dle článku 7 EÚLP.

 Evropský soud pro lidská práva2

ESLP dále shledal porušení práva na spravedlivý proces dle článku 6 EÚLP. Yalçinkaya neměl mít přístup k důkazům předloženým obžalobou, a tedy ani možnost důkazy a jejich věrohodnost účinně zpochybnit. Rozsudek ESLP je závazný. V souladu s článkem 46 EÚLP má Turecko nyní povinnost rozsudek vykonat a přijmout veškerá opatření k řešení systémových problémů turecké justice, vycházející z kauzy Yalçinkaya, zejména ve spojitosti s aplikací ByLock.

Vzhledem k tomu, že turecké státní orgány identifikovali přes 100 000 uživatelů aplikace ByLock, by se tak zjištění ESLP mohla dotknout tisíce obžalovaných v Turecku. Jen u Evropského soudu je v současné době přibližně 8 500 nevyřízených stížností, týkajících se aplikace ByLock. Nicméně turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan ve svém nedávném projevu otevřeně zpochybnil autoritu ESLP a dal jasně najevo, že Turecko se rozsudkem soudu ve věci Yalçınkaya řídit nebude. Erdoğan dále ESLP obvinil z podpory teroristických organizací, což přispělo k opětovnému zhoršení vztahu mezi Tureckem a ESLP.

Turecko již v minulosti odmítlo rozsudky ESLP vykonat. V únoru 2022 proto Výbor ministrů Rady Evropy zahájil proti Turecku řízení pro nesplnění povinností, které by mohlo vyústit v přijetí sankcí proti Turecku nebo ztrátě hlasovacích práv v Radě Evropy. V krajním případě by Turecko mohlo být z Rady Evropy vyloučeno, tak jako Rusko v roce 2022 z důvodu konfliktu na Ukrajině.

Autorka článku:   Elia Černohlávková

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

1 Rozsudek velkého senátu ve věci Yüksel Yalçınkaya proti Turecku (číslo stížnosti 15669/20) ze dne 26. září 2023 <https://hudoc.echr.coe.int/#{%22itemid%22:[%22001-227636%22]}> .

2 Zdroj obrázku: https://www.coe.int/en/web/tbilisi/europeancourtofhumanrights.

—————

Zpět


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,

Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

16. prosince 2023

Vyšlo nové číslo Bulletinu
 VCLP č.3/2023 .

 

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: