22.07.2012 09:55

Princip proporcionality a jeho role při interpretaci základních práv a svobod

ONDŘEJEK, Pavel: Princip proporcionality a jeho role při interpretaci základních práv a svobod. Praha: Leges, 2012, ISBN: 978-80-87576-31-1, 232 s.

Za jeden z nejvýznamnějších problémů souvisejících s ochranou základních práv je považováno nalezení rovnováhy mezi těmito právy
a veřejnými zájmy společnosti. Princip proporcionality je v současné době nejrozšířenější metodou ústavněprávní argumentace, která usiluje o řešení výše uvedených konfliktů v ústavním právu, popřípadě o řešení kolizí mezi základními právy navzájem. 

Cílem publikace je popsat a rozvinout teorii principu proporcionality při rozhodování o mezích základních práv. Tento princip je zkoumán jak
z hlediska filosofických a historických zdrojů, tak zejména z hlediska doktrinárních názorů a soudní praxe po druhé světové válce.

Rozebírána jsou díla předních osobností současné ústavní teorie
(R. Alexyho, R. Dworkina, D. Beattyho, A. Baraka či P. Holländera).

Mimo jiné je podrobně popsán vývoj principu proporcionality ve Spolkové republice Německo a dále jeho prosazování se v českém ústavním právu. 

Autor vnímá princip proporcionality jako neutrální princip ústavního práva a při jeho aplikaci argumentuje ve prospěch rozdílné míry intenzity soudního přezkumu ústavnosti.

 

 

 

—————

Zpět


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,
Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

27. 9. 2018

Na mezinárodní konferenci v Edinburghu, která se konala ve dnech 7-8 září 2018 byla přijata deklarace  "AHRI DECLARATION 2018".

17. 9. 2018

Vyšel nový e-Bulletin UNCE 
(č. 2/2018):

 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém novém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu.