25.08.2015 11:46

HUSCROFT, G; MILLER, B. W.; WEBBER, G. (eds.): Proportionality and the Rule of Law. Rights, Justification, Reasoning.

HUSCROFT, Grant; MILLER, Bradley W.; WEBBER, Grégoire (eds.). Proportionality and the Rule of Law. Rights, Justification, Reasoning. Cambridge: Cambridge University Press, 2014, ISBN: 978-1-107-06407-2, 421 s.

Proportionality and the Rule of Law„Hovořit o lidských právech ve 21. století znamená hovořit
o principu proporcionality.“ 
Tímto výrokem uvozují editoři sborník příspěvků z kolokvia o principu proporcionality konaném na Právnické fakultě Univerzity Western Ontario. 

Do sborníku přispělo 17 vynikajících odborníků na toto téma pocházejících z různých států, přičemž někteří z nich jsou známí jako autoři samostatných monografií věnovaných otázce poměřování základních práv (K. Möller,22  I. Porat,23 
G. Webber24 ) anebo kratších, avšak hojně citovaných, vědeckých prací (M. Kumm,25 F. Schauer,26  S. Gardbaum27).

Sborník je rozdělen do čtyř částí, čtenáři se postupně seznamují s koncepcemi proporcionality, vztahem proporcionality a lidských práv (zejména jejich potenciálnímu oslabování), proporcionality a justifikace a konečně proporcionality a právní argumentace.

Z mnoha příspěvků zmiňme alespoň úvodní stať M. Luterána o klasickém konceptu proporcionality jako analýze cílů a prostředků, příspěvek M. Kumma a A. Walena, dotýkající se vztahu proporcionality a lidské důstojnosti, série příspěvků věnovaných otázce vztahu principu proporcionality a právní kultury, konkrétně „kultury justifikace” (D. Dyzenhaus), „kultury demokracie” (S. Gardbaum)
a „kultury racionality” (M. Antaki). 

Závěrečný příspěvek I. Porata zase poukazuje na americké debaty o poměřování jakožto alternativě
k principu proporcionality.

Editoři sestavili sborník příspěvků, který ukazuje značně různorodé pohledy na princip proporcionality, a ukazují, že o tomto principu lze hovořit v nejrůznějších souvislostech. Jak autoři tvrdí, za jednotným pojmem principu proporcionality se dost možná skrývá celá škála proporcionalit.28 

Hlavní cíl sborníku, který si autoři vytyčili, tak byl naplněn, práce překonává poněkud zjednodušenou debatu „pro” a „proti” aplikaci principu proporcionality při řešení ústavnosti limitů základních práv.

Na několik klíčových otázek aplikace tohoto principu (proporcionalita a absolutní práva, proporcionalita a demokracie, proporcionalita a morální argumentace, proporcionalita 
a souměřitelnost hodnot) přináší pohledy předních odborníků, které se však nejednou liší. 


To ale není na škodu, neboť jsou tím čtenáři vybízeni k dalšímu promýšlení tohoto principu.


Autor článku: Pavel Ondřejek

________________________________________________________________________________________________________________________________

22 MÖLLER, Kai. The Global Model of Constitutional Rights. Oxford: Oxford University Press, 2012.

23 COHEN-ELIYA, Moshe, PORAT, Iddo. Proportionality and Constitutional Culture. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.

24 WEBBER, Grégoire. The Negotiable Constitution. On the Limitation of Rights. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.

25 KUMM, Mattias. The Idea of Socratic Contestation and the Right to Justification: The Point of Rights based Proportionality Review. Law and Ethics of Human Rights Discourse, roč. 4, 2010, str. 140 a n.

26 SCHAUER, Frederick. Balancing, Subsumption, and the Constraining Role of Legal Text. In: KLATT, Matthias (ed.). Institutionalized Reason: The Jurisprudence of Robert Alexy. Oxford: Oxford University Press, 2012.

27 GARDBAUM, Stephen. Democratic Defence of Balancing. Law and Ethics of Human Rights Discourse, roč. 4, 2010, str. 78 a n.

28 HUSCROFT, Grant, MILLER, Bradley W., WEBBER, Grégoire: Introduction. In: HUSCROFT, Grant, MILLER, Bradley W., WEBBER, Grégoire (eds.). Proportionality and the Rule of Law. Rights, Justification, Reasoning. Cambridge: Cambridge University Press, 2014, str. 3.

—————

Zpět


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,

Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

1. listopadu 2022

Vyšlo nové číslo Bulletinu
 VCLP č.3/2022 .

 

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: